Hükümler ve Koşullar
Download:

Son Güncelleme: 2 Ağustos 2022

1. Kapsam ve Kabul

1.1. Kapsam

1.1.1. Bölüm I (Genel Kullanım Koşulları) ve Bölüm II’den (Ek Kullanım Koşulları) (toplu şekilde “Koşullar”) oluşan bu hükümler ve koşullar, Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) ve/veya bağlı kuruluşları ve iştirakleri toplu şekilde “Coda” ve “biz”, “bize” veya “bizim” olarak anılmaktadır) tarafından sağlanan veya yönetilen aşağıdaki hizmetleri (toplu şekilde “Hizmetler”) kullanımınızı düzenler:

(a) Web sitesine (www.codapayments.com) erişim ve onun tüm bağlantıları ve işlevleri ile birlikte web sitesi;

(b) Codashop mobil uygulaması, Codashop web sitesi (www.codashop.com) ve Codashop’un erişilebildiği diğer tüm platformlar (“Codashop”);

(c) Codashop aracılığı ile kaydedilmiş Kullanıcı hesapları (bir “Coda Hesabı”);

(d) Coda’dan, onun üçüncü taraf satıcılarından (“Yayıncılar”) ve/veya ödeme kanalı ortaklarından (“Ödeme Kanalları”) satın alma işlemi yapabileceğiniz ve yukarıda belirtilen platformlarda Coda tarafından sağlanan ödeme yöntemleri ile ödeme yapabileceğiniz Codapay veya Codashop aracılığı ile ödeme kolaylaştırma ve/veya yeniden satma hizmetleri;

(e) Kullanıcıların yorumlar yayınlayabileceği topluluk forumu (https://community.codashop.com) (“Codaclub”);

(f) Codacash ve ilgili tüm hizmetleri (“Codacash”) ve/veya

(g) Bu Koşullara bağlantı veren diğer Coda uygulamaları, web siteleri ve/veya hizmetleri.

(h) Codacash’ın mevcut olduğu ülkelerde geçerli olan koşulları, bu Koşulların hem İngilizce hem seçilmiş yerel dillerdeki sürümleri ve ikamet ettiğiniz yargı bölgesi için geçerli olabilecek ek konular için lütfen aşağıdaki Bölüm II’ye (Ek Kullanım Koşulları) bakın.

(i) Bu Koşullarda aksi belirtilmediği sürece işbu Koşullar bu belge ile siz ve Coda Singapore arasında imzalanmış ve kabul edilmiştir.

1.2. Kabul

Hizmetlerden herhangi birisini kullanmakla bu Koşulları onaylamış ve kabul etmiş olursunuz ve bunlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. KOŞULLARI KABUL ETMEMENİZ VEYA KOŞULLARA MUTABIK KALMAMANIZ HALİNDE HİZMETLERİ KULLANMAYI VE/VEYA ONLARA ERİŞMEYİ DERHAL DURDURMANIZ GEREKİR.

1.3. Değişiklikler

Coda, bu Koşullarda ya da platformları, siteleri veya uygulamaları ile ilgili politikalardan veya bildirimlerden herhangi birinde istenilen bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com (“Coda Siteleri”) veya diğer Coda uygulamaları, web siteleri ve/veya platformları üzerinde yayınlanması üzerine derhal yürürlüğe girecektir. Coda ayrıca kullanıcıları yeni Koşullar hakkında bilgilendirmek için bu platformlarda bir bildirim yayınlayacaktır ve son revizyon tarihi Koşulların en üstünde belirtilmiştir. Koşulların en son sürümü için yukarıda belirtilen siteleri düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Koşullarda yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Hizmetleri veya yukarıdaki platformlardan herhangi birini kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş Koşulların kabulünün sürdüğü olarak varsayılacaktır.

1.4. Güncellemeler

Coda, Hizmetler için yeni özellikler, yükseltmeler, güncellemeler, yamalar ve başka değişiklikler sağlayabilir (toplu şekilde “değişiklikler”). Coda Sitelerini, mobil uygulamayı veya platformlarımızdan herhangi birini uzaktan güncelleyebilir, yama uygulayabilir veya değiştirebiliriz. Bu belge ile Coda’ya bu gibi değişiklikleri yerleştirme ve uygulama hakkı veriyorsunuz. Bu Hizmet Koşullarının tüm hükümleri söz konusu tüm değişiklikler için de geçerli olacaktır.

Bölüm I GENEL KULLANIM KOŞULLARI

2. Hizmetlerin Kullanımı

2.1. Kullanım yolu ile Koşulların Uygulanması

Bu Koşullar mobil cihazlar, masaüstü cihazlar, mobil uygulamalar, internet tarayıcıları veya başka herhangi bir cihaz, uygulama veya yazılım dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere Hizmetlerden herhangi birisine nasıl eriştiğinize veya kullandığınıza bakılmaksızın geçerli olacaktır.

2.2. Kullanım lisansı

2.2.1. Coda size, bu Koşullara tabi olarak, kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için Coda Sitelerine ve/veya Hizmetlere erişmek ve onları kullanmak için münhasır olmayan, aktarılamaz, sınırlı bir hak ve lisans vermektedir.

2.2.2. Coda, Hizmetleri kullanımınızın bu Koşulları ihlal ettiğinin belirlenmesi halinde önceden bildirimde bulunmaksızın söz konusu lisansı feshetme hakkını saklı tutar.

2.3. Hizmetlere ve Coda Sitelerine erişim ve bunların kullanımı

2.3.1. Hizmetler, Coda’dan veya onun Yayıncılarından Coda Siteleri veya Yayıncıların siteleri veya platformları aracılığı ile hediye kodları, uygulama/oyun kredileri ve kuponlar gibi belirli dijital içerikler satın almanıza ve söz konusu satın alma işlemleri için Ödeme Kanalları aracılığı ile aşağıdaki şekilde ödeme yapmanıza olanak sağlar:

(i) Mobil ağ operatörünüz tarafından verilen ön ödemeli mobil kredilerin paraya çevrilmesi veya harcanması;

(ii) Söz konusu satın alma işleminin değerinin mobil ağ operatörünüz tarafından düzenlenen faturalı hat mobil faturanıza eklenmesi veya

(iii) Coda’nın ödeme kanalı ortakları tarafından sağlanan e-cüzdanlar, kupon kullanımları, katılımcı semt marketlerinde tezgahta yapılan ödemeler, kredi kartları ve banka havaleleri gibi diğer ödeme seçeneklerinden birisini kullanmak.

Kredi kartı veya banka havalesi ödemeleri bakımından, verdiğiniz tüm banka veya kredi kartı bilgileri, doğrudan, ilgili bankacılık kuruluşları, kart veren kuruluşlar veya kartlı işlem kabul eden Ödeme Kanalları tarafından toplanır. Bu bilgiler Coda tarafından toplanmaz, saklanmaz veya işlenmez.

2.3.2. Hizmetler kullanılarak yapılan satın alma işlemleri aşağıdaki iki şekilden biri ile yapılacaktır:

(a) Resmi satıcı olarak doğrudan üçüncü taraf Yayıncılardan hediye kodları, uygulama içi/oyun kredileri ve kuponlar (“Yayıncı Kodları”) satın alırsınız ve Coda, satın alınan Yayıncı Kodları için ödemeleri Yayıncılar adına ve namına işleyip toplayarak Yayıncılara kolaylaştırma hizmetleri sağlar;

(b) Coda resmi satıcı olarak Yayıncı Kodlarını doğrudan size tekrar satar.

2.4. Ödeme kolaylaştırma ve dijital içerik yeniden satış hizmetleri

2.4.1. Yayıncı Kodlarını (i) ödeme yapmak için Coda Sitelerine yönlendirileceğiniz ilgili Yayıncının sitesi veya mobil platformu veya (ii) Codashop vasıtası ile satın almayı seçerek bir satın alma işlemi başlatırsınız ve satın alırsınız.

2.4.2. Hizmetler aracılığı ile ödeme yapmak için ortak mobil ağ operatörlerimizden birisinde geçerli ve uygunluğa sahip bir cep telefonu hesabınız veya Ödeme Kanalları tarafından verilen veya tanınan geçerli bir ödeme enstrümanınız olmalıdır.

2.4.3. Ödeme hesaplarınızın veya enstrümanlarınızın Hizmetler aracılığı ile kullanılmasından tamamen siz sorumlusunuz. Hesaplarınızın veya ödeme enstrümanlarınızın üçüncü kişiler tarafından yetkisiz şekilde kullanılmasından veya onlara erişilmesinden Coda’nın sorumlu olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.

2.4.4. Coda, Yayıncılar ve/veya Ödeme Kanalları herhangi bir işlemi herhangi bir nedenle reddetme veya yapmama veya işlem türleri ve/veya tutarları üzerine sınırlar koyma hakkını ve takdirini saklı tutar.

2.5. Yayıncı Kodları

Coda Sitelerinden herhangi birisi yolu ile veya Hizmetlerden herhangi birisini kullanarak satın alınan Yayıncı Kodları ile ilgili olarak, Kodların para çevrilmesinden ve karşılığında size mal veya hizmet sağlanmasından Coda değil yalnızca satın alınan Kodları çıkarmış olan ilgili Yayıncılar sorumludur. Coda Sitelerindeki ilgili ürün bilgileri sayfasında aksi belirtilmediği sürece, Yayıncı Kodlarının süresi dolmaz.

2.6. Hizmetlerde Değişiklik Yapılması

Coda, size bildirimde bulunarak veya bulunmadan herhangi bir zamanda Hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirme, değişiklik yapma, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Bu Koşullarda Değişiklikler bölümüne uygun şekilde herhangi bir değişiklik veya tadilat yapılabilir.

2.7. Vergiler, harçlar ve ücretler

Coda Sitelerinin veya Hizmetlerinin herhangi birisini kullanmanın bir sonucu olarak veya kullanımı sırasında yaptığınız satın alma işlemleri ile ilgili tüm vergiler, harçlar, döviz bozma ücretleri, veri ücretleri ve ilgili ücretlerden siz sorumlusunuz.

2.8. Anlaşmazlıkların ele alınması

Hizmetleri kullanarak satın aldığınız Yayıncı Kodlarından memnun olmamanız veya sizden yanlış ücret alındığını düşündüğünüz takdirde sorunu çözmek için lütfen doğrudan aşağıdakiler ile iletişime geçin:

(a) Codashop üzerinden yapılan satın alma işlemleri için Coda veya

(b) diğer tüm ticari işlemler için Yayıncı.

Sorunu doğrudan Yayıncı ile çözümleyemediğiniz takdirde Yayıncı hakkında bize bir anlaşmazlık veya şikayet başvurusu yapabilirsiniz. Bir anlaşmazlık başvurusu yaparken veya devam eden bir soruşturma sırasında yanlış veya yanıltıcı beyanlarda bulunmamanız gerekir. Coda, kendisine başvurusu yapılan tüm anlaşmazlıkları soruşturacak ve bunları çözümlemek için makul bir çaba gösterecektir. Ancak bu gibi anlaşmazlıkların nihai şekilde çözümlenmesi yalnız Coda’nın takdirine bağlı olacaktır.

2.9. Hataların ele alınması

Anlaşmazlıkların ele alınması sürecinin bir parçası olarak veya bu süreçten ayrı olarak, Coda, sizi etkileyen bir hata yapılmış olduğunu belirleyebilir. Coda sizden yanlış ücret veya fazla ücret alınmış olduğunu belirlediği takdirde Coda hesabınıza alacak yazacak veya hatayı düzeltmek için bir geri ödeme ayarlayacaktır. Coda sizden ücret alınması gerektiği halde alınmadığı veya eksik ücret alındığı sonucuna vardığı takdirde Coda hatayı gereken şekilde düzeltmek için hesabınıza borç yazabilir veya hesabınızdan ücret alabilir veya başka bir şekilde bir ödeme tahsil edebilir.

3. Tüketici Koruması

3.1. Ürün Açıklamaları

Coda, Codashop’taki ürün açıklamalarının mümkün olduğunca doğru olmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir. Ancak, yasanın izin verdiği ölçüde, söz konusu ürün açıklamalarının eksiksiz ve doğru olduğunu garanti etmiyoruz.

3.2. Geri ödemeler

Coda Sitelerinden veya Hizmetlerinden herhangi biri kullanılarak başarılı bir şekilde gerçekleştirilen ticari işlemlerin nihai olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu Koşullarda açıkça aksi belirtilmediği sürece hiçbir iade kabul edilmeyecek ve hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır. Anlaşmazlıkların ve Hataların Ele Alınması bölümlerinde belirtilen şekilde, anlaşmazlıkların ve/veya hataların ele alınmasından sonraki süreçte size bir geri ödeme yapılacak olması durumunda, geri ödemeyi bankanıza veya ödeme hizmeti hesabınıza alacak yazmak için gereken zaman çerçevesi, kullanılan Ödeme Kanalına veya bankanıza veya ödeme hizmeti sağlayıcınıza bağlı olacaktır.

4. Codashop Kullanıcı Hesapları

4.1. Hesap hizmetleri

Kendi tercihinize bağlı olarak, şunları yapmanızı sağlayan bir Coda Hesabına kaydolabilirsiniz:

(a) Codaclub’a yorumlar yayınlamak;

(b) Codashop’ta belirli ödül programlarına veya promosyonlara erişmek;

(c) Codashop’ta yapmış olduğunuz satın alma işlemlerinin kayıtlarını izlemek veya tutmak ve

(d) Hizmetlerin veya Coda Sitelerinin yalnızca kayıtlı kullanıcılar tarafından kullanılabilen diğer tüm özelliklerini kullanmak.

4.2. Hesap doğrulaması

Bir Coda Hesabına kaydolmanız halinde Coda’ya doğrulama amaçları ile kendiniz hakkında tam ve doğru bilgi verdiğinizi ve Coda Hesabınızın, parolanızın ve Coda Hesabınız kapsamında gerçekleşen tüm faaliyetlerin gizliliğini korumaktan sorumlu olduğunuzu teyit edersiniz. Coda Hesabınıza herhangi bir yetkisiz erişim olması durumunda Coda’yı hemen bilgilendireceksiniz.

4.3. İşlem geçmişi

Tüm başarılı ve başarısız satın alma işlemlerinizin veya eklenen miktarlarınızın kaydına www.codashop.com adresindeki Coda Hesabı sayfanızdan erişebilirsiniz. Herhangi bir hata veya eksik bilgi olması halinde lütfen Codashop YARDIM simgesi üzerinden bizim ile iletişime geçin. Makul olan en kısa sürede sorunu çözümlemek için gerekli adımları atacağız.

4.4. İhlal nedeni ile Coda Hesabının kapatılması veya askıya alınması

Coda yalnız kendi takdirine bağlı olarak, şu durumlarda Coda Hesabınızı veya ona erişiminizi herhangi bir zamanda kalıcı olarak kapatma veya askıya alma hakkını saklı tutar:

(a) Bu Koşullar kapsamında yasaklanmış olan herhangi bir davranışta bulunmaya çalışmanız ya da dolaylı veya doğrudan böyle bir davranışta bulunmanız;

(b) Bu Koşulların herhangi bir maddesini ihlal etmeniz ve ihlalin düzeltilebilir olması halinde Coda’dan söz konusu ihlali belirten yazılı bildirimi aldıktan sonra otuz (30) gün içinde düzeltmemeniz;

(c) Herhangi bir düzenleyici makam veya yasal yaptırım organı tarafından Coda’nın bunu yapmaya zorunlu tutulması;

(d) İflas etmeniz veya iflas işlemlerine tabi olmanız;

(e) Bize yanlış veya hatalı bilgi sağlamış olmanız ve Coda’dan söz konusu bilgileri talep eden yazılı bildirim aldıktan sonra on beş (15) gün içinde bize doğru veya gerçek bilgileri vermemiş olmanız;

(f) Coda’nın, Coda Hesabınızın güvenliğinin tehlikeye girdiğini veya hesabınıza yetkisiz şekilde erişildiğini belirlemiş olması ve Coda’dan gerekli düzeltici önlemleri belirten yazılı bildirim aldıktan sonra beş (5) gün içinde önlem almamanız;

(g) Bu Koşullara veya Hizmetler için geçerli olan herhangi bir ek koşula uymamanız.

4.5. Coda Hesabının kullanıcı tarafından gönüllü olarak kapatılması

Coda’ya www.codashop.com adresinden otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Coda Hesabınızı herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle kalıcı olarak kapatmayı seçebilirsiniz. Bu kapatma işleminden önce yapmış olduğunuz tüm ticari işlemler ödenmek zorundadır ve Coda, Coda Hesabınızı kapatmadan önce sizin için tahakkuk etmiş olabilecek ödenmemiş tüm ücretleri, ek ücretleri veya maliyetleri bakiyenizden kesme hakkını saklı tutar.

5. Codaclub’ın ve Kullanıcı İçeriğinin Kullanımı

5.1. Kullanıcı İçeriği. Codaclub’da herkese açık veya özel şekilde ilettiğiniz, yayınladığınız, paylaştığınız, gönderdiğiniz veya duyurduğunuz tüm içerikten (“Kullanıcı İçeriği”) sorumlusunuz. Coda, Kullanıcı İçeriği için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez ve Kullanıcı İçeriğini sürekli olarak izleme, yönetme veya inceleme yükümlülüğü yoktur. Ancak Coda, bu Koşulları ihlal eden Kullanıcı İçeriğini başka bir kullanıcının talebi üzerine veya kendi takdirine göre kaldırabilir.

5.2. Yanlış beyanda bulunulmaması. Kimliğinizi yanlış tanıtamaz, herhangi bir kişiyi veya tüzel kişiliği taklit edemez veya ilettiğiniz, yayınladığınız, paylaştığınız, gönderdiğiniz veya duyurduğunuz Kullanıcı İçeriğinin kaynağı konusunda başka kullanıcıları yanlış yönlendiremezsiniz.

5.3. Kullanıcı İçeriği kısıtlamaları. Aşağıdaki gibi olan Kullanıcı İçeriği iletmeyecek, yayınlamayacak, paylaşmayacak, göndermeyecek veya duyurmayacaksınız:

(a) Diğer kullanıcıları, kişileri veya grupları taciz eden, zorbalık yapan veya tehdit eden;

(b) Etnik köken, ırk, cinsiyet, din, engellilik veya başka bir kimlik özelliği veya hassasiyeti temeli dahil olmak üzere diğer kullanıcılara, kişilere veya gruplara karşı ayrımcılık yapan veya nefreti ve/veya şiddeti teşvik eden;

(c) Karalayıcı veya iftira edici olan;

(d) Saldırgan, müstehcen, küfürlü veya cinsel içerikli olan;

(e) Kullanıcı Yükümlülükleri bölümünde belirtilen şekilde kullanıcı davranışı hakkındaki yasakları ihlal eden;

(f) Fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde ihlal eden veya Fikri Mülkiyetin Kullanımı ve Sahipliği hakkındaki bölümü ihlal eden;

(g) Diğer kullanıcıların veya kişilerin mahremiyetine herhangi bir şekilde müdahale eden veya Kişisel Veriler ve Gizli Bilgiler hakkındaki bölümü ihlal eden;

(h) Bu Koşulların herhangi bir başka hükmünü ihlal eden veya herhangi bir şekilde yasa dışı veya yasaya aykırı olan.

5.4. Kullanıcı İçeriği üzerindeki haklar. Şunları beyan ve garanti ediyorsunuz: (i) Kullanıcı İçeriğini iletme, yayınlama, paylaşma, gönderme veya duyurma haklarına sahipsiniz veya bunları elinizde bulunduruyorsunuz ve (ii) Kullanıcı İçeriği bu Koşulları ve yargı bölgenizde geçerli olan ilgili yasaları veya düzenlemeleri ihlal etmemektedir.

5.5. Kullanıcı İçeriğinin Kaldırılması. Coda’nın Coda Hesabınızı askıya alma veya kapatma takdirine halel getirmeksizin, Kullanıcı İçeriğinizin Codaclub hakkındaki bu bölümü veya bu Koşulların herhangi bir bölümünü ihlal etmesi durumunda Coda’nın onu kaldırabileceğini kabul ve beyan ediyorsunuz.

6. Kullanıcı Yükümlülükleri

6.1. Satın alma işlemleriniz ile ilgili olarak şunları teyit ediyorsunuz: (i) Hizmetler aracılığı ile Yayıncı Kodlarını kendi münhasır ve kişisel tüketiminiz için satın alıyorsunuz; (ii) size sağlanan herhangi bir içeriği, ürünü veya hizmeti çoğaltma, kopyalama, dağıtma veya başka bir şekilde kullanma hakkınız olmayacaktır ve (iii) Yayıncı Kodlarını satın almanız ve kullanmanız bakımından geçerli tüm yasalara, kurallara ve düzenlemelere her zaman uyacaksınız.

6.2. Hizmetlerin herhangi birini kullanırken aşağıdaki davranışlardan hiçbirini gerçekleştirmeyecek veya Hizmetleri aşağıdaki davranışlarda bulunmak için kullanmayacaksınız:

6.2.1. Dolandırıcılık ve yasa dışı davranış

(a) Hizmetleri geçerli herhangi bir yasayı, tüzüğü veya yönetmeliği ihlal edecek şekilde veya herhangi bir yasa dışı amaç için kullanmak;

(b) Hizmetleri, kara para aklama ile mücadele veya terörizm ile mücadele hakkındaki yasalar ve gereklilikler (kanun hükmünde olsun veya olmasın) dahil ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere geçerli herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı, kuralı, yönergeyi, direktifi, kılavuzu, politikayı veya yönetmeliği kasıtlı veya kasıtsız şekilde ihlal etmek için kullanmak;

(c) Hizmetleri herhangi bir kişiyi veya tüzel kişiliği taklit etmek veya bir kişi veya tüzel kişi ile ilişkiniz hakkında yanlış bilgi vermek için kullanmak;

(d) Coğrafi kısıtlamalardan kaçınmak veya belirli bir ülke için geçerli olan koşullardan sakınmak, ikamet ettiğiniz ülkede mevcut olmayan veya geçerli olmayan ürünleri ve/veya hizmetleri satın almak veya herhangi bir başka yasa dışı amaç için menşeinizi, ikamet yerinizi veya tanımlayıcılarınızı kasıtlı veya kasıtsız şekilde gizlemek;

(e) Hizmetlerden herhangi bir mülkiyet bildirimini kaldırmak;

(f) Hizmetleri kullandıkları için başka kişilerden ücret almak;

(g) Hizmetleri herhangi bir ticari amaç için veya herhangi bir üçüncü tarafın yararına veya burada verilen lisansların izin vermediği herhangi bir şekilde kullanmak veya

(h) Hizmetleri hileli amaçlar için kullanmak.

6.2.2.  İstismar, taciz ve kullanıcı deneyimine müdahale

(a) Diğer kullanıcıların Hizmetleri kullanımına müdahale etmek;

(b) Hizmetlere veya Hizmetlere bağlı olan sunuculara veya ağlara veya diğer kullanıcıların Hizmetleri kullanmasına ve ondan yararlanmasına müdahale etmek, bunları manipüle etmek veya aksatmak veya Hizmetlere bağlı olan ağların gerekliliklerine, prosedürlerine, politikalarına veya düzenlemelerine aykırı davranmak;

(c) Diyaloğun normal akışını bozmak veya diğer kullanıcıların gerçek zamanlı borsalara katılma olanağını olumsuz yönde etkileyecek şekilde hareket etmek;

(d) Herhangi bir bilgisayar yazılımına veya donanıma veya verilere veya telekomünikasyon ekipmanına doğrudan veya dolaylı şekilde müdahale etmek, onu manipüle etmek, kesintiye uğratmak, imha etmek veya işlevselliğini veya bütünlüğünü sınırlandırmak için tasarlanmış olan yazılım virüsleri, solucanlar, Truva atları veya herhangi bir başka bilgisayar komutu, yordamı, dosyası veya programı içeren herhangi bir materyali yüklemek, yayınlamak, herhangi bir başka kullanıcıya veya kişiye e-posta ile göndermek, iletmek veya başka bir şekilde sağlamak;

(e) Talep edilmemiş veya izin verilmemiş reklamlar, promosyon materyalleri, “çöp posta”, “istenmeyen posta”, “zincirleme mektup”, “piramit şemaları” veya izin verilmemiş herhangi bir başka biçimde teşvikler yüklemek, yayınlamak, e-posta ile göndermek, iletmek veya başka bir şekilde sağlamak veya

(f) Hizmetler aracılığı ile yasa dışı, zararlı, tehdit edici, istismar edici, taciz edici, endişe verici, rahatsız edici, hileli, karalayıcı, kaba, müstehcen, iftira edici, başka bir kişinin mahremiyetine müdahale edici, nefret içerikli veya ayrımcı veya başka bir şekilde sakıncalı olan içerik yüklemek, yayınlamak, e-posta ile göndermek, iletmek veya başka bir şekilde sağlamak.

6.2.3. Coda’nın işine, platformlarına veya Hizmetlerine zarar verilmesi

(a) Coda’nın işine ve itibarına ve Coda Sitelerinin diğer kullanıcılara hizmet verme kapasitesine zarar vermeye, kesintiye uğratmaya çalışmak veya bunları küçülten faaliyetlere girişmek veya Coda tarafından Hizmetlerin sağlanmasını herhangi bir şekilde engellemek veya kesintiye uğratmak;

(b) Hizmetleri (veya bunların herhangi bir bölümünü) kaynak koda dönüştürmeye, tersine mühendislik işlemine tabi tutmaya, kaynak kodunu oluşturmaya veya korsanlığını yapmaya çalışmak veya Hizmetler ve/veya Coda tarafından iletilen, işlenen veya depolanan herhangi bir veri ile ilgili olarak Coda tarafından veya onun yararına oluşturulmuş herhangi bir şifreleme teknolojisini veya güvenlik önlemlerini bozmaya veya atlatmaya çalışmak;

(c) Gerekli izin olmadan Coda Siteleri ve Hizmetleri ile ilgili herhangi bir hesaba, bilgisayara veya ağa erişim sağlamaya çalışmak veya

(d) Hizmetlere veya Hizmetlere bağlı olan sunuculara veya ağlara doğrudan veya dolaylı olarak zarar verebilecek, onları etkin olmaktan çıkarabilecek, aşırı yükleyebilecek, müdahale edebilecek veya bozabilecek herhangi bir önlem almak veya herhangi bir davranışta bulunmak.

6.2.4.  Yukarıdaki sıralanan davranışların tam kapsamlı olmadığını ve yukarıda sıralanan davranışlara benzeyen veya aynı şekilde yasa dışı, hileli, kötü niyetli veya zarar verici olan davranışların da yasaklanacağını anlıyorsunuz.

7. Fikri Mülkiyetin Kullanımı ve Sahipliği

7.1. Coda’nın size Hizmetleri sağladığı platformlar dahil olmak üzere Coda Sitelerindeki tüm bilgiler, metinler, materyaller, grafikler, logolar, simgeler, ses kayıtları, yazılımlar ve kaynak kodları (“Ana Konular”) üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının (tüm mevcut ve gelecekteki telif hakları, ticari markalar ve patent hakları dahil) tüm lisansları Coda’ya aittir veya onları elinde bulunmaktadır.

7.2. Bu Koşullarda aksi belirtilmediği sürece, Coda Sitelerindeki tüm üçüncü taraf içeriği ilgili yasalara uygun şekilde Coda’ya aittir veya Coda’ya lisanslanmıştır.

7.3. Bu Koşullarda açıkça izin verilenler dışında, Ana Konular üzerinde hiçbir hak, unvan veya çıkar sahibi değilsiniz. Bizim açık yazılı iznimiz (veya geçerli olduğu zaman tedarikçilerimizin veya lisans verenlerimizin izni) olmadan herhangi bir şekilde veya herhangi bir yoldan şunları yapamazsınız:

(a) Ana Konulardan herhangi birisini uyarlamak, çoğaltmak, değiştirmek, görüntülemek, uygulamak, yayınlamak, dağıtmak, yaymak, yayınını yapmak, dolaşıma sokmak veya bunlardan türetilmiş çalışmalar oluşturmak (bir sınırlandırma olmaksızın Ana Konuların herhangi birisini üçüncü taraf web siteleri veya diğer ağ bağlantılı bilgisayar ortamları aracılığı ile görüntülemek ve dağıtmak dahil olmak üzere) veya

(b) Herhangi bir Ana Konudan elde edilen veya onun ile bağlantılı olan herhangi bir bilgiyi, malı veya hizmeti ticarileştirmek.

8. Kişisel Veriler ve Gizli Bilgiler

8.1. Gizlilik Politikası

Coda size Hizmetleri sağlama sürecinde kişisel verilerinize erişebilir, onları toplayabilir, açıklayabilir ve/veya işleyebilir. Söz konusu erişim, toplama, açıklama ve/veya işlemenin Coda’nın Gizlilik Politikasına uygun şekilde olacağını beyan ediyor, kabul ediyor ve anlıyorsunuz.

8.2. Kişisel veriler ile ilgili kullanıcı yükümlülükleri

Hizmetleri kullanırken şunları hiçbir şekilde yapmamayı kabul ediyorsunuz:

(a) Bir sınırlandırma olmaksızın kişisel veriler veya bilgiler dahil olmak üzere başka kullanıcılar veya kişiler hakkında veya bunlar ile ilgili herhangi bir bilgi elde etmek veya toplamak;

(b) Hizmetleri Kullanıcı Yükümlülükleri bölümünde belirtilen yasak davranış ve faaliyetler ile bağlantılı olarak başka kullanıcılar veya kişiler hakkında kişisel veri toplamak veya saklamak için kullanmak ve

(c) Başka bir bireyin gizli veya kişisel bilgilerini iletmek, yayınlamak, paylaşmak, açıklamak veya duyurmak.

8.3. Gizli bilgiler

Hizmetler aracılığı ile, herhangi bir yasa kapsamında veya sözleşmeye veya güvene dayalı herhangi bir ilişki kapsamında sağlama hakkınız bulunmayan hiçbir içeriği (içeriden alınan bilgiler veya istihdam ilişkilerinin bir parçası olarak ifşa etmeme anlaşmaları kapsamında öğrenilen veya açıklanan özel ve gizli bilgiler gibi) yüklemeyecek, yayınlamayacak, e-posta ile göndermeyecek, iletmeyecek veya başka bir şekilde sağlamayacaksınız.

9. Tazmin Etme ve Sorumluluk

[fs-toc-omit]9.1. Tazmin Etme

Bu Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan veya onlar ile bağlantılı olarak ya da bu Koşulların ihlal edilmesiyle ortaya çıkan avukatlık ücretleri dahil ancak bunun ile sınırlı olmamak üzere tüm talepler, davalar, işlemler, kayıplar, yükümlülükler, masraflar, zararlar ve maliyetler karşısında Coda’yı, bağlı şirketlerini ve iştiraklerini ve bunların kendi görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, acentelerini, lisans verenlerini, temsilcilerini ve üçüncü taraf sağlayıcılarını tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul ediyorsunuz.

[fs-toc-omit]9.2. Sorumluluğun sınırlandırılması

9.2.1. Geçerli yasanın izin verdiği en geniş ölçüde, Coda ve ilgili çalışanları, yöneticileri, acenteleri ve temsilcileri, Coda Sitelerini ve/veya Hizmetleri kullanımınızdan (Hizmetleri kullanamama dahil) veya Hizmetler aracılığı ile satın alınan Yayıncı Kodlarından veya yapılan ticari işlemlerden kaynaklanan veya bunlar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan dolaylı, arızi, cezai veya sonuç şeklindeki tazminatlardan sorumlu olmayacaktır.

9.2.2. Geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Coda’nın ve ilgili çalışanlarının, yöneticilerinin, acentelerinin ve temsilcilerinin bu Koşullardan veya burada belirtilen ticari işlemlerden kaynaklanan veya bunlar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan toplam sorumluluğu, ister sözleşme, haksız fiil (ihmal, ürün yükümlülüğü veya başka bir teori dahil), garanti yüzünden ister başka bir şekilde olsun, yükümlülük iddiasının ortaya çıkmasına yol açan ticari işlem bakımından Hizmetler aracılığı ile yapmış olduğunuz ödeme tutarını hiçbir durumda aşmayacaktır.

9.2.3. Coda veya çalışanları, acenteleri veya temsilcileri tarafından bu Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya yerine getirilmekte gecikilmesi yüzünden, bu ihmalin veya gecikmenin onun kontrolü dışındaki bir olaydan veya koşuldan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın, Coda hiçbir durumda size karşı sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı bölgelerinin yasaları zımni garantilerin sınırlandırılmasına veya bazı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu yasaların geçerli olması durumunda, yukarıdaki sorumluluk retlerinin, istisnaların veya sınırlandırmaların bazıları veya tümü sizin için geçerli olmayabilir ve bu Koşullarda bulunan haklara ek olarak haklarınız bulunabilir.

9.2.4. Coda’nın sorumluluğu, yasanın izin verdiği en geniş ölçüde sınırlıdır. Aksine herhangi bir yasaya, kurala veya düzenlemeye bakılmaksızın, bu Koşullardan doğan herhangi bir talebin, söz konusu talep için ilk olarak dava açılabilecek tarihten sonraki bir (1) yıl içinde bulunduğunuz yargı bölgesindeki ilgili mahkemeye taşınması veya dava edilmesi gerektiğini kabul ediyorsunuz. Bu süreden sonra ileri sürülen tüm talepler hukuken daima engellenecektir.

10. Garanti Olmaması ve Sorumluluk Reddi

10.1. Hizmetler “olduğu gibi” temelinde sağlanmaktadır. Hizmetlerin kesintisiz, hatasız, güvenli olacağını veya virüsler veya başka zararlı bilgisayar yazılımları içermeyeceğini garanti etmiyoruz.

10.2. Geçerli yasanın izin verdiği en geniş ölçüde, Coda, bir sınırlandırma olmaksızın ticarete elverişli olma, belirli bir amaca uygun olma ve üçüncü taraf haklarını ihlal etmeme hakkında herhangi bir zımni garanti dahil olmak üzere Coda Sitesi veya Hizmetler bakımından açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.

10.3. Coda, bir Yayıncı tarafından sağlanan ve Hizmetleri kullanarak satın aldığınız herhangi bir malın veya hizmetin kalitesi, amaca uygunluğu, güvenliği, güvenilirliği, yasallığı veya diğer herhangi bir yönü üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir. Bu Koşullarda aksi belirtilmediği sürece, söz konusu sorunlarda Coda size yardımcı olmak için Anlaşmazlıkların ve Hataların Ele Alınması bölümleri kapsamında açıklanan şekilde makul bir çaba gösterdiği halde bir satın alma işlemi beklentilerinizi karşılamadığı veya ilgili Yayıncı taahhütlerini yerine getirmediği takdirde Coda geri ödeme yapmak zorunda olmayacaktır. Coda’nın ticari işleminiz ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığı sizi tatmin edecek şekilde çözümleme yükümlülüğü yoktur ve çözümleyeceğini garanti edemez.

10.4. Coda’nın sizin tarafınızdan dolandırıcılık, yasa dışı, yetkisiz veya uygunsuz bir davranış yapıldığından şüphelenmesi veya bu Koşulların herhangi bir bölümünü ihlal etmeniz dahil olmak üzere herhangi bir nedenle Coda kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda size önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetlere ve/veya Coda Sitelerine erişiminizi askıya alabilir veya sonlandırabilir veya onları kullanımınızı etkin olmaktan çıkarabilir. Coda ayrıca, yalnız kendi takdirimize bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, Hizmetleri kullanarak yapmanıza izin verilen ticari işlemlerin türüne ve/veya tutarına sınırlandırmalar uygulayabilir.

10.5. Hizmetlerin mevcut olmasının, hizmet sağlayıcılarımızın, Ödeme Kanallarının, Yayıncıların ve/veya bağlı kuruluşlarımızın ve iştiraklerimizin ağ ve sistem mevcudiyetine bağlı olduğunu kabul ediyor ve anlıyorsunuz.

10.6. Hizmetler ve/veya Coda Sitelerinden herhangi birisi zaman zaman belirsiz bir süre için gecikebilir, kesintiye uğrayabilir veya durabilir. Yukarıda belirtilen koşullardan herhangi birisinin meydana gelmesi durumunda, Coda, Hizmetlerdeki ve/veya Coda Sitelerindeki bu gibi gecikmeler, kesintiler, durmalar, sınırlandırmalar, askıya almalar, sonlandırmalar veya benzer durumlar yüzünden ortaya çıkan veya bunlar ile bağlantılı olan hiçbir iddiadan sorumlu olmayacaktır.

11. Genel Hükümler

11.1. Üçüncü taraf sitelerine bağlantılar

Hizmetler aracılığı ile sağlanan üçüncü taraf sitelerine bağlantılar sizi Coda Sitelerinden ayrılmaya yönlendirebilir. Bağlantı verilen sitelerin hiçbir tarzda Coda’nın mülkiyeti veya kontrolü altında olmayabileceğine lütfen dikkat edin ve bu nedenle bunlara erişiminizin riski size aittir. Coda, bu gibi sitelerdeki değişiklikler veya güncellemeler dahil olmak üzere bu gibi bağlantı verilen sitelerin içeriğinden, kullanım koşullarından veya gizlilik uygulamalarından veya bağlantı verilen bir sitede bulunan bağlantılardan sorumlu değildir. Herhangi bir üçüncü taraf bağlantısının dahil edilmesi, bağlantılı herhangi bir site ve/veya onun oradaki içeriği ile Coda’nın herhangi bir ilişkisi bulunduğunu, onu tasdik ettiğini veya ona sponsorluk yaptığını hiçbir şekilde ima veya ifade etmez.

11.2. Bildirimler

Yasalar uyarınca elektronik biçimde yapmamız gerekebilecek herhangi bir bildirimi yapabiliriz (bunlar ile sınırlı olmamak üzere, Coda Sitelerini veya platformlarını ziyaret ettiğiniz zaman, formlar veya e-postalar yolu ile, Coda bu Koşullarda bildirimler veya güncellemeler yayınladığı zaman veya Coda sizin ile e-postanız veya cep telefonu numaranız yolu ile iletişim kurduğu zaman). Bizden elektronik biçimde iletişim almayı kabul ediyorsunuz ve Coda’dan size elektronik olarak sağlanan tüm hüküm ve koşulların, bildirimlerin, kuralların, açıklamaların, politikaların ve diğer iletişimlerin yazılı iletişimler ile ilgili yasal gereklilikleri karşıladığının kabul edileceğini ve elektronik iletişimin sağlandığı tarihte verildiğinin kabul edileceğini teyit ediyorsunuz.

11.3. Feragat olmaması

Coda’nın bu Koşullar kapsamındaki herhangi bir hakkı veya hükmü yürürlüğe koymaması veya yürürlüğe koymakta gecikmesi, bu Koşulları daha sonra yürürlüğe koyma ve bunlara kesin şekilde uymayı zorunlu tutma hakkından feragat ettiği veya bu hakkın sınırlandırıldığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

11.4. Tasdik olmaması

Coda Sitelerinin herhangi birinde mallara, hizmetlere ve/veya işletmelere yapılan atıflar bu mallar, hizmetler ve/veya işletmeler için Coda tarafından verilen bir tasdik, onay veya tavsiye oluşturmaz veya ima etmez.

11.5. Fesih

Koşulların herhangi birisini ihlal etmeniz durumunda Coda yalnız kendi takdirine bağlı olarak Coda Sitelerinden herhangi birine, Hizmetlere ve/veya Coda Hesabınıza erişiminizi feshedebilir. Fesih durumunda Tazmin Etme ve Sorumluluk bölümündeki hükümler geçerli olacaktır.

11.6. Güvenlik

Coda, ona sağladığınız bilgilerin güvenliğini korumak için tüm makul adımları atar. Ne yazık ki, İnternet üzerinden hiçbir veri iletiminin tamamen güvenli olduğu garanti edilemez. Coda, İnternet üzerinden tüm veri iletimlerini (bilgileriniz dahil) korumaya çalışmasına ve güvenlik risklerini azaltmak için önemli önlemler almış olmasına karşın, Coda, Coda’ya ilettiğiniz hiçbir bilginin mutlak güvenliğini garanti etmez ve bunu sağlayamaz. Bu nedenle, Coda’ya ilettiğiniz her türlü bilgi, riski size ait olmak üzere iletilir.

11.7. İlişki

Bu Koşullardaki hiçbir şey siz ile Coda arasında herhangi bir tür ortak girişim, çalışan-işveren, alacaklı-borçlu, emanetçi, ortaklık veya herhangi bir güven ilişkisi oluşturmak için amaçlanmamıştır veya oluşturmamaktadır.

11.8. Temlik

Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin hiçbirini veya onların herhangi bir bölümünü bizim önceden yazılı onayımız olmadan başka bir tarafa temlik edemezsiniz. Önceden yazılı onayımız olmadan bunu yapmaya çalışmanız geçersiz ve hükümsüz sayılacaktır. Ancak biz bu Koşulları ve/veya yükümlülüklerimizden herhangi birini istenilen bir zamanda bir Coda iştirakine veya bağlı kuruluşuna veya bir üçüncü tarafa size bildirimde bulunarak veya bulunmadan tamamen veya kısmen temlik etme hakkına sahibiz.

11.9. Yerelleştirilmiş terimler

Bu Koşullar İngilizce olarak hazırlanmıştır. Koşulların tercüme edilmiş yerelleştirilmiş herhangi bir sürümünün İngilizce sürüm ile çelişmesi halinde İngilizce sürümün hükümleri geçerli olacaktır. Seçilmiş yargı bölgeleri için yerelleştirilmiş koşullar için lütfen Bölüm II’ye (Ek Kullanım Koşulları) bakın.

11.10. Anlaşmanın tamamı

Bu Koşullar siz ve Coda arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve bu Koşulların ana konusu ile ilgili önceki ve şimdiki tüm sözleşmelerin, iddiaların, beyanların ve mutabakatların yerine geçer ve onları iptal eder. Bu Koşullarda yapılan hiçbir değişiklik veya ek Coda tarafından yazılı olarak kabul edilmediği ve daha önceki bağlayıcı sürümler ile aynı şekilde yayınlanmadığı sürece Coda için bağlayıcı olmayacaktır.

11.11. Bölünebilirlik

Bu Koşulların hükümlerinden herhangi birisi yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu hüküm gerekli olan en düşük ölçüde sınırlandırılacak veya kaldırılacak ve geriye kalan hükümler tam olarak yürürlükte ve geçerli kalacaktır.

11.12. Geçerli yasa

Bölüm II’de (Ek Kullanım Koşulları) aksi belirtilmediği sürece:

11.12.1. Bu Koşullar, kanunlarla çelişen hükümlerine bakılmaksızın Singapur yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır.

11.12.2. Biz (veya ilgili Coda kuruluşu) bu Koşullardan kaynaklanan veya onlar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı (onun varlığına, geçerliliğine veya feshine ilişkin herhangi bir soru dahil) dostane şekilde çözmeye çalışacağız ancak bu gibi çabaların başarısız kalması durumunda söz konusu anlaşmazlık SIAC’ın o sırada yürürlükte olan Tahkim Kuralları (“SIAC Kuralları”) uyarınca Singapur Uluslararası Tahkim Merkezi (“SIAC”) tarafından yönetilen tahkime sevk edilecek ve onun tarafından nihai şekilde çözümlenecektir ve bu kuralların Geçerli Yasalar ile ilgili bu bölüme atıf yolu ile dahil edildiği kabul edilmektedir. Tahkim yeri Singapur olacak ve Mahkeme bir (1) hakemden oluşacaktır. Tüm tahkim işlemleri İngilizce dilinde olacaktır. Hakemin kararı nihai ve bağlayıcı olacaktır.

12. Kullanıcı Beyanları

12.1. Yaş

Hizmetler, ülkenizde reşit olma yaşının altındaki kişiler için değildir (bir “reşit olmayan” kişi). Ülkenizde uygulanan özgün yaş kısıtlamalarına tabi olarak ve bu Koşullarda aksi belirtilmediği sürece, reşit olmayanların Hizmetleri kullanması için bir ebeveynin veya yasal vasinin izni ve rızası gereklidir. Söz konusu ebeveyn veya yasal vasi Hizmetleri kullanmaya devam etmekle, bu Koşulları reşit olmayan kişi adına kabul etmiş sayılacak ve reşit olmayan kişinin Coda Hesabının oluşturulması ve kullanılması, reşit olmayan kişi tarafından yapılan satın alma işlemleri veya ticari işlemler ve söz konusu satın alma sırasında reşit olmayan kişinin gözetim altında olup olmadığı dahil olmak üzere Hizmetlerin kullanımından sorumlu olacaktır. Bu nedenle, satın alma işlemleri, ebeveynin veya vasinin izni, onayı ve/veya gözetimi olmadan yapıldıkları gerekçesi ile iptal edilemez.

12.2. Yasal amaçlar için kullanım

Hizmetleri yalnızca yasal amaçlar için ve bu Koşullara ve geçerli tüm yasalara, kurallara, tüzüklere, direktiflere, kılavuzlara, politikalara ve yönetmeliklere uygun şekilde kullanacaksınız.

12.3. Cihaz kullanımı

Hizmetleri veya Coda Sitelerini mülkiyetine sahip olduğunuz veya sizin tarafınızdan kullanılmasına söz konusu makinenin veya cihazın sahibi tarafından yetki verilmiş olan bir makine veya cihaz üzerinde kullandığınızı garanti ediyorsunuz.

12.4. Ödeme araçlarının kullanımı

Seçtiğiniz ödeme araçlarının Hizmetlerimiz ile bağlantılı olarak kullanımından yalnızca siz sorumlusunuz ve Coda, Hizmetler ile bağlantılı olarak ödeme araçlarınızın yetkisiz şekilde kullanılmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır.

13. Bize Ulaşın

Bu Koşullar ile ilgili herhangi bir talep veya soru için support@codapayments.com adresine yazabilir veya Yardım Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.

Bölüm II EK KULLANIM KOŞULLARI

Belirli Coda ürünleri ve aşağıdaki ülkelerde bulunan kullanıcılar için yukarıdaki Genel Kullanım Koşullarına ek olarak aşağıdaki ek kullanım hükümleri ve koşulları (“Ek Koşullar”) geçerlidir. Aşağıda, hem İngilizce hem ilgili yerel dillerde bulunan ülkeniz için geçerli Ek Koşullar dahil olmak üzere Koşulların kopyasına erişebilirsiniz.

CODACASH İÇİN EK KULLANIM KOŞULLARI

1. Kapsam ve geçerlilik. Bu Bölümde yer alan hükümler (“Codacash Koşulları”) Codacash Bölgelerinde Codacash Veren Kuruluşlar tarafından sunulan şekilde Codacash ile ilgili tüm hizmetler için geçerlidir. Bu Codacash Koşulları, yalnızca Codacash Bölgelerinde bulunan kullanıcılar için geçerli olacak ve yukarıda sağlanan Genel Kullanım Koşullarının yanı sıra her Codacash Bölgesi için özel olarak hazırlanmış Ek Koşullar ile birlikte uygulanacaktır.

2. Mevcudiyet. Codacash, yalnızca aşağıdaki ülkelerde (“Codacash Bölgeleri”) ikamet edenler için mevcut olan kapalı döngü bir e-cüzdan sistemidir ve aşağıda sayılan Coda iştirakleri (“Codacash Veren Kuruluş”) tarafından sunulmaktadır. Yerel yasa veya düzenlemelerin gerektirdiği durumlarda, aşağıda belirtilen Codacash Veren Kuruluşlar Codacash Bölgeleri içerisinde Codacash, Codashop ve ilgili işlevleri sunma yetkisine ve lisansına sahiptir.

Ülke/Bölge
Codacash Veren Kuruluş
Türkiye
Coda Türkiye Elektronik Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi

3. Codacash hizmetleri

3.1. Codacash’i Codashop üzerinden belirli ürünleri ve/veya hizmetleri satın almak için kullanabileceğiniz bir ödeme yöntemi olarak sunuyoruz. Codacash kullanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirebilmek için Coda Hesabınızda oturum açmanız ve yeterli bakiyenizin (geçerli vergileri de karşılayacak şekilde) olması gerekir. Coda Hesabınızda yeterli bakiyeniz olmaması durumunda, işlem başarılı olmaz.

3.2. Hesabınız, ikamet ettiğiniz Codacash Bölgesine özeldir ve bu bölgedeki yerel para birimi ve eşdeğeri olarak ifade edilecektir. Codacash’i yalnızca ikamet ettiğiniz Codacash Bölgesindeki Codashop’ta sunulan ürünleri ve/veya hizmetleri satın almak için kullanabilirsiniz. Coda Hesabınızı başka bir ülkede mevcut olan Codashop’tan ürün ve/veya hizmet satın almak için kullanamazsınız.

3.3. Bu Koşullar içerisinde aksi belirtilmedikçe, Codacash resmi bir para birimi değildir. Codacash kişisel kullanımınız için size özel olacaktır ve yeniden satılamaz, bedel karşılığında devredilemez, nakit karşılığı takas edilemez, herhangi bir harici hesaba uygulanamaz veya satış, kiralama, hediye etme veya alım satım amaçları için sunulamaz. Codacash bakiyenizi çekemez veya Coda Hesapları arasındaki bakiyeyi transfer edemezsiniz. Bakiyenizi yalnızca Codashop’tan ürün ve/veya hizmet satın alarak tüketebilirsiniz.

4. Codacash gereklilikleri

4.1. Codacash’i kullanarak hesabınıza yükleme yapmak veya bir alım işlemi yapmak için, (i) bir Coda Hesabı açmak üzere e-posta adresiniz veya cep telefonu numaranızla kaydolmanız veya desteklenen bir sosyal medya platformu hesabı üzerinden bağlanmanız ve (ii) e-posta adresinizi veya cep telefonu numaranızı kullanarak kimliğinizi doğrulamanız gerekir.

4.2. Codacash Veren Kuruluş, (i) kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanını önleme kuralları ve düzenlemelerinin bir parçası olarak ilgili resmi makamlar tarafından zorunlu kılındığında, (ii) Coda Hesabınızın yetkisiz bir şekilde kullanıldığının tespit edilmesinin ardından gerekli olduğunda veya (iii) Coda Hesabınızın mülkiyeti ile ilgili bir anlaşmazlık olduğunda kimliğinizi kontrol etme ve kimlik kanıtı isteme veya kendi takdirine bağlı olarak kaydınızı reddetme hakkını saklı tutar.

4.3. Codacash’i kullanmak için aşağıdakileri beyan edersiniz:

(a) ülkenizdeki yasal rüşt yaşında olduğunuzu veya bu yasal rüşt yaşının altındaysanız, ebeveyninizin veya yasal vasinizin onayını ve Codacash Koşullarına yönelik kabullerini aldığınızı, özellikle de Codacash’i kullanımınız, Codacash Koşullarını kabul etmeniz ve bunlara uymanız ve Codacash’i kullanımınızla ilgili tüm ücret veya masraflar ile ilgili sorumluluk almayı kabul ettiklerini;

(b) herhangi bir yasa, koşul, talimat veya diğer gereklilikler ile Coda Hesabı oluşturmanızın ve/veya Codacash’i kullanmanızın yasaklanmamış olduğunu ve

(c) Koşulları yasal olarak kabul etme, akdetme ve Koşullar ile bağlı olma yetkisine sahip olduğunuzu.

4.4. Coda Hesap kaydı sırasında, her satın alma işlemi veya yükleme yapmadan önce kullanacağınız ve gireceğiniz değişmeyen bir PIN kodu oluşturmanızı isteyebiliriz. Ayrıca, kayıtlı e-posta adresinize veya cep telefonu numaranıza gönderilecek olan tek seferlik bir parola (“OTP”) ile işleminizi doğrulamanız gerekebilir. Codacash Veren Kuruluş diğer kimlik doğrulama gerekliliklerini uygulama hakkını saklı tutar.

5. Yüklemeler

5.1. Codacash cüzdanınızı Codashop’ta Codacash yüklemeleri için mevcut olan Ödeme Kanallarını kullanarak doldurabilirsiniz. İlgili Codacash Veren Kuruluş, yükleme yapma talebinizi herhangi bir nedenle ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak reddedebilir. Codacash Veren Kuruluş, seçtiğiniz Ödeme Kanalı tarafından başarıyla işleme alınmayan bir yükleme işleminden sorumlu değildir veya bunu gerçekleştirmekle yükümlü olmayacaktır. Codacash Veren Kuruluş, kayıtlı cep telefonu numaranıza veya e-posta adresinize başarılı olduğuna dair bir mesaj göndererek ödemenizin başarılı olduğunu onayladığında yüklemek istediğiniz tutar Coda Hesap bakiyenize eklenecektir.

5.2. Codacash Veren Kuruluş, Coda Hesabınızda tutulan değere yönelik olarak sınır koyma veya bireysel yüklemeler için işlem sınırları belirleme hakkını saklı tutar. Bunun nedeni Ödeme Kanalları veya ikamet ettiğiniz yargı bölgesindeki ilgili para politikasını yönetmekle görevli makamlar veya merkez bankası tarafından getirilen sınırlamalar olabilir.

5.3. Codacash cüzdanlarına yapılan tüm yüklemeler nihaidir ve iade edilemez.

6. İşlemin tamamlanması. Satın alma işleminin tutarı, Codashop’taki işlem başarılı bir şekilde onaylanıncaya kadar Coda Hesabınızdaki Codacash bakiyenizden düşülmeyecektir. Daha sonra, satın alınan ürünler ve/veya hizmetler tarafınıza teslim edilecektir.

7. Geri ödemeler. Codacash kullanılarak yapılan başarılı satın alma işlemleri için herhangi bir para iadesi yapmayacağız. Yasalar aksini gerektirmedikçe Codacash kullanılarak yapılan işlemler iade edilmez. Bir iade işleminin yargı bölgenizdeki yasalar ile gerekli kılınması durumunda, Codacash Veren Kuruluş tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve yalnızca satın aldığınız ürünün tüketilmemiş veya kullanılmamış olması halinde bir işlemin iade edilebilir olduğunu belirleyecektir. Tüm iadeler Coda Hesabınıza geri ödenecektir.

8. Ödüller ve avantajlar

8.1. Codacash’i kullanarak Codashop’ta satın alma işlemi gerçekleştirmek için ödeme yapmanız durumunda uygun ödül veya avantajları belirlemede tek takdir yetkisi münhasıran tarafımıza aittir. Ödüller veya avantajlar, geri ödemeleri (satın alma değerinizin bir kısmının Coda Hesabınıza geri yatırılması), satın alma işleminiz ile ilgili bonusları (oyun içinde ek kredilerin veya oyun içi ürünlerin ücretsiz olarak verilmesi gibi) veya etkinlikler veya kampanyalar aracılığıyla diğer özel ödülleri içerebilir.

8.2. Bu Codacash Koşulları bu tür ödüller veya avantajlar için geçerlidir. Bununla birlikte, Coda veya özellikle Codacash Veren Kuruluş uygun gördüğü diğer kuralları uygulama hakkını saklı tutar ve bu kurallar Coda Sitelerinde veya belirleyebileceğimiz diğer platformlarda yayınlanacaktır. Bu Koşullara ek olarak ödüller, avantajlar, bonuslar ve etkinlikler ile kampanyalarla bağlantılı olarak gönderdiğiniz tüm bilgiler için uygulanacak olan geçerli kuralları okumanızı ve Gizlilik Politikamızı gözden geçirmenizi öneririz.

9. Hesap güvenliği.

9.1. Coda Hesabınızın güvenliğinden ve Coda Hesabınızın, PIN’inizin, OTP’nizin veya Codacash ile ilgili diğer güvenlik bilgilerinizin kullanımından veya kötüye kullanımından kaynaklanan tüm sonuçlardan siz sorumlusunuz. Bu güvenlik yükümlülüğü, oturum açma bilgilerinizin güvenli bir yerde tutulmasını ve hesap bilgilerinizin başkalarından gizli tutulmasını da içerir. Kayıp veya çalıntı hesaplar tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

9.2. Codacash’in Coda Hesabınız aracılığıyla kullanılması veya kullanılıyor gibi görünmesinin Codacash’in Coda Hesabınız üzerinden yetkili bir şekilde kullanıldığı şeklinde değerlendirileceğini kabul ediyorsunuz. Söz konusu kullanıma sizin tarafınızdan izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, bu Codacash Koşullarına uymayı kabul edersiniz.

9.3. Oturum açma bilgilerinizin veya hesabınızın hileli yollardan veya yetkisiz bir şekilde kullanımı, hesap erişiminin kaybedilmesi veya başka bir güvenlik ihlali olması durumunda Coda’yı Codashop Müşteri Desteği’ne e-posta göndererek derhal bilgilendirmeyi kabul edersiniz. Coda makul olarak uygulanabilir olur olmaz Coda Hesabınızı askıya alacak, şikayetinizi veya talebinizi araştıracak ve size yanıt verecektir. Ancak Coda, kayıp veya çalıntı hesaplardan sorumlu değildir ve Coda Hesabınızın izinsiz kullanımı veya Coda Hesabınıza izinsiz olarak erişim ile ilgili olarak parasal veya başka türlü herhangi bir zararı size tazmin etmeyecektir.

10. Kısıtlı faaliyetler. Codacash’i kullanarak, doğrudan veya dolaylı olarak, İşlemin Tamamlanması başlıklı bölümde açıklanan Kullanıcı Yükümlülüklerini, bu Koşulların diğer hükümlerini veya aşağıdaki kısıtlanmış faaliyetlerden herhangi birini ihlal eden herhangi bir davranışta bulunmayacağınızı kabul edersiniz:

(a) Codacash veya özelliklerinden herhangi birini Coda tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir şekilde kullanmak;

(b) Coda Hesap bilgilerinizi, PIN kodunuzu veya OTP’nizi diğer kişilerle paylaşmak;

(c) Codacash veya Codacash bakiyesini çoğaltmak, çoğaltmaya teşebbüs etmek veya sahtesini yapmak;

(d) Herhangi bir şekilde Codacash’e müdahale etmek;

(e) Yaptırım uygulanan bireyleri, kuruluşları veya ülkeleri içeren herhangi bir faaliyette Codacash’i kullanmak;

(f) Codacash’i kullanarak yürürlükteki herhangi bir yasayı, kuralı veya yönetmeliği ihlal etmek veya

(g) Yukarıda belirtilen kısıtlı faaliyetlerden herhangi birini gerçekleştiren Coda Hesabınızı kullanmak veya bunları gerçekleştiren bir Coda Hesabını kontrol etmek.

Codacash Veren Kuruluş, bu Codacash Koşullarının ihlali ile ilgili olarak size karşı yasal işlem başlatma veya talepte bulunma hakkını saklı tutar.

11. Coda Hesabının kapatılması veya dondurulması için ek gerekçeler. Codacash Veren Kuruluş, (a) Coda Hesabının İhlal Nedeniyle Kapatılması veya Askıya Alınması bölümündeki Genel Kullanım Koşullarında belirtilenlerle aynı gerekçelerle, (b) önceki bölümde belirtilen kısıtlı davranışı gerçekleştirdiğiniz için veya (c) aşağıdakilerden herhangi biri için Coda Hesabınızı kalıcı olarak kapatabilir veya bu hesaba erişiminizi geçici olarak dondurabilir:

(a) Codacash işlevini onarmak, sürdürmek veya iyileştirmek gerektiğinde veya

(b) Codacash Veren Kuruluş, Codacash’i sunmayı bırakmaya karar verdiğinde.

12. Dondurma işleminin ardından bakiye. Coda Hesabınızı geçici olarak dondurursanız kalan kullanılmamış Codacash bakiyeniz, hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar korunur.

13. Kapama işleminden sonra bakiye. Bu Koşullar içerisinde aksi belirtilmedikçe, Coda Hesabınız Coda tarafından veya gönüllü olarak sizin tarafınızdan kalıcı olarak kapatılırsa, kullanılmayan tüm Codacash bakiyesinin geçerliliği derhal sona erecek ve kaldırılacaktır. Herhangi bir tazminat ödemesi alma hakkınız olmayacaktır ve Codacash Veren Kuruluş Codacash bakiyenizin kaybından dolayı size karşı sorumlu olmayacaktır.

EK KULLANIM KOŞULLARI – ÜLKEYE ÖZGÜ

Türkiye

1. Uygulama kapsamı.  Türkiye’de ikamet etmeniz veya Türkiye’de bulunmanız durumunda Hizmetleri kullanımınızı yukarıda belirtilen Genel Kullanım Koşullarına ek olarak bu hükümler (“Türkiye Hükümleri”) düzenleyecektir.

2. Hizmetlerin sağlayıcısı. Tanımlanan Hizmetlerin size, tescilli adresi İçerenköy Mahallesi Topçu İbrahim Sk. And Plaza Apt. No. 8-10D Ataşehir İstanbul olan ve Tescil Numarası 256949-5 olan Coda Türkiye Elektronik Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi (“Coda Türkiye”) tarafından sağlandığını ve Koşulların bu belge vasıtasıyla sizin ile Coda Türkiye arasında imzalandığını ve üzerinde anlaşmaya varıldığını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Coda Türkiye’ye destek@codapayments.com adresinden e-posta ile ulaşılabilir.

3. İçerik dağıtım hizmetleri. Coda Türkiye, içerik dağıtım hizmetleri sağlamaktadır ve ilgili Kodları size Coda platformları aracılığı ile satmaktadır.

4. Satın alındığında hemen tüketilen dijital içerik. Size belirli bir dijital içerik sağladığımız zaman, söz konusu içeriğin doğası nedeni ile ticari işlem anlıktır ve hemen tüketilir, öyle ki, seçtiğiniz Ödeme Kanalı aracılığı ile hemen bir kesinti yapılır ve satın alma işleminizin başarılı şekilde tamamlanmasından sonra içerik veya Yayıncı Kodu Yayıncının ilgili platformları aracılığı ile anında size alacak yazılır veya kısa bir süre içinde size teslim edilir. Bu nedenle, dijital içeriği veya Yayıncı Kodunu satın alıp tükettikten veya kullandıktan sonra yalnızca isteğe göre bu geri çekilemez veya iptal edilemez. Yine de, bu durum Genel Kullanım Koşullarında bulunan Anlaşmazlıkların ve Hataların Ele Alınması bölümlerinde belirtilen prosedürlere göre geçerli anlaşmazlıklar veya hatalar dile getirmenize engel olmaz.

5. Geçerli hukuk ve anlaşmazlık çözümü. Bu Koşullar, kanunlarla çelişen hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve onlara göre yorumlanacaktır. Biz, bu Koşullardan kaynaklanan veya onlar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığı (onun varlığına, geçerliliğine veya feshine ilişkin herhangi bir soru dahil) dostane şekilde çözmeye çalışacağız ancak bu gibi çabaların başarısız kalması durumunda söz konusu anlaşmazlıklar yalnızca şuraya sevk edilecektir:

(a) Tüketicinin Korunması Kanununda öngörülen ve zaman zaman değiştirilebilecek olan parasal sınırlara bağlı olarak, tüketici hak talepleri için ya Tüketici Hakem Heyetleri ya da İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri veya

(b) bu Koşulların yürürlüğe konmasına ilişkin anlaşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri.

6. Codacash ile ilgili ek hükümler

6.1 Codacash, Coda Türkiye tarafından yerel olarak sunulmaktadır. Coda Singapore, Codacash’i Türkiye’de sunmaz ve sunulmasında yer almaz.

6.2. Codacash bakiyeniz Türk Lirası (TL) cinsinden ve eşdeğeri olarak ifade edilecektir.

7. Müşteri destek ekibi iletişim bilgileri. Müşteri desteği konusunda endişeleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz, iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Müşteri Destek Ekibi
E-posta: emre.ergun@codapayments.com
Adres: İçerenkoy Mahallesi Topçu İbrahim SK. And Plaza Apt. No. 8-10D Ataşehir İstanbul, Sicil No. 256949-5


联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->