ข้อกำหนดและเงื่อนไข
Download:

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 18 พฤษภาคม 2022

1. ขอบเขตและการยอมรับ

1.1. ขอบเขต

1.1.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนที่ 1 (เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป) และส่วนที่ 2 (เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “เงื่อนไข”) มีหน้าที่กำกับควบคุมการใช้บริการดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) ที่นำเสนอหรือจัดการโดย Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) และ/หรือ บริษัทในเครือและสำนักงานสาขาต่าง ๆ ของบริษัท (รวมเรียกว่า “Coda” และ “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”):  

(ก) (www.codapayments.com) ตลอดจนสิทธิ์การเข้าใช้งานและลิงก์และฟังก์ชันทั้งหมดที่มีของเว็บไซต์

(ข) แอปพลิเคชันมือถือ Codashop เว็บไซต์ของ Codashop (www.codashop.com) และแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทั้งหมดที่เข้าถึง Codashop ได้ (“Codashop”)

(ค) บัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนผ่านทาง Codashop (“บัญชี Coda”)

(ง) บริการเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงิน และ/หรือ การขายต่อ ที่ดำเนินการผ่าน Codapay หรือ Codashop โดยที่คุณทำการซื้อจาก Coda ร้านค้าบุคคลที่สามของบริษัท (“ผู้จัดจำหน่าย”) และ/หรือพันธมิตรช่องทางการชำระเงิน (“ช่องทางการชำระเงิน”) และทำการชำระเงินผ่านวิธีการชำระเงินที่ให้บริการโดย Coda บนแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงข้างต้น

(จ) ฟอรั่มชุมชน (https://community.codashop.com) ซึ่งผู้ใช้สามารถโพสต์ความคิดเห็นได้ (“Codaclub”)

(ฉ) Codacash และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง (“Codacash”) และ/หรือ

(ช) แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ/หรือบริการอื่น ๆ ของ Coda ที่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขเหล่านี้

1.1.2. โปรดดูส่วนที่ 2 (เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม) ที่ด้านล่างสำหรับเงื่อนไขของ Codacash ที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ ตามที่มีบังคับใช้ รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษและตัวเลือกภาษาท้องถิ่น เช่นเดียวกับสาระสำคัญเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้ในเขตอำนาจทางกฎหมายตามถิ่นพำนักของคุณ

1.1.3. เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ เงื่อนไขในที่นี้จะเป็นการทำข้อตกลงและยอมรับระหว่างคุณกับ Coda Singapore

1.2. การยอมรับ

เมื่อใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ จะหมายความว่าคุณยินยอมและยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้และตกลงเข้าผูกพันตามเงื่อนไข หากคุณไม่ยอมรับหรือไม่ยินยอมในเงื่อนไข คุณควรยุติการใช้และ/หรือการเข้าถึงบริการโดยทันที

1.3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

Coda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หรือนโยบายหรือประกาศแจ้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของบริษัท การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการเผยแพร่บน  www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com (“เว็บไซต์ของ Coda”) หรือแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และ/หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของ Coda นอกจากนี้ Coda ยังจะโพสต์ประกาศแจ้งบนแพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ ๆ และวันที่ของเงื่อนไขที่มีเปลี่ยนแปลงแก้ไขล่าสุดจะระบุไว้ที่ด้านบนสุดของเงื่อนไข คุณมีหน้าที่คอยตรวจสอบเงื่อนไขเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ที่กล่าวถึงข้างต้น หากคุณยังคงใช้บริการหรือส่วนใดก็ตามของแพลตฟอร์มที่กล่าวถึงก่อนหน้าต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข เราจะถือว่าคุณยอมรับในเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว

1.4. การอัปเดต

Coda อาจนำเสนอคุณลักษณะใหม่ การอัปเกรด การอัปเดต โปรแกรมแก้ไข และการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ ในบริการ (รวมเรียกว่า“การเปลี่ยนแปลง”) เราอาจอัปเดต แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ของ Coda แอปพลิเคชันมือถือ หรือแพลตฟอร์มใด ๆ ของเราจากทางไกล คุณได้มอบสิทธิ์ในที่นี้ให้ Coda สามารถดำเนินการและนำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาใช้ บทบัญญัติทั้งหมดในเงื่อนไขการใช้บริการเหล่านี้จะยังคงมีผลใช้กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ส่วนที่ 1 เงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

2. การใช้บริการ

2.1. การบังคับใช้เงื่อนไขผ่านการใช้งาน

เงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้บริการใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์เดสก์ท็อป แอปพลิเคชันมือถือ เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ แอปพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์อื่นใด

2.2. สิทธิ์ใช้งาน

2.2.1. Coda ขอมอบสิทธิ์และสิทธิ์ใช้งานที่ไม่ใช่สิทธิ์ขาด โอนมอบให้ผู้อื่นมิได้ และมีขอบเขตจำกัด ให้แก่คุณเพื่อเข้าถึงและใช้เว็บไซต์ของ Coda และ/หรือบริการ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ โดยจะเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้

2.2.2. Coda ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ใช้งานดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หากบริษัทพบว่าคุณใช้บริการในลักษณะที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้

2.3. การเข้าถึงและการใช้บริการและเว็บไซต์ของ Coda

2.3.1. บริการจะช่วยให้คุณสามารถซื้อเนื้อหาดิจิทัลบางอย่างได้ เช่น รหัสของขวัญ เครดิตสำหรับแอป/เกม และบัตรสมนาคุณจาก Coda หรือผู้จัดจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์ของ Coda หรือผ่านทางเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของผู้จัดจำหน่าย และสามารถชำระเงินสำหรับการซื้อดังกล่าวได้ผ่านช่องทางการชำระเงินดังนี้:

(i) แลกรับหรือใช้เครดิตสำหรับมือถือแบบชำระเงินล่วงหน้าที่ออกให้โดยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ

(ii) เพิ่มยอดซื้อดังกล่าวไปไว้ในบิลมือถือแบบชำระรายเดือนที่ออกให้โดยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ

(iii) ใช้หนึ่งในตัวเลือกการชำระเงินอื่น ๆ ที่นำเสนอโดยพันธมิตรช่องทางการชำระเงินของ Coda เช่น กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การแลกรับบัตรสมนาคุณ การชำระเงินที่จุดรับชำระเงินในร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วม บัตรเครดิต และการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร รายละเอียดของธนาคารหรือบัตรเครดิตใด ๆ ที่คุณแจ้งไว้ ช่องทางการชำระเงินที่เป็นสถาบันธนาคาร ผู้ออกบัตร หรือผู้รวมบัตรที่เกี่ยวข้อง จะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยตรง Coda ไม่ได้เป็นผู้เก็บรวบรวม จัดเก็บ หรือประมวลรายละเอียดเหล่านั้น

2.3.2. การซื้อที่ดำเนินการโดยใช้บริการจะเกิดขึ้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้:

(ก) คุณซื้อรหัสของขวัญ เครดิตในแอป/เกม และบัตรสมนาคุณโดยจากผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลที่สาม (“รหัสของผู้จัดจำหน่าย”) ในฐานะร้านค้าของระบบ และ Coda ได้ให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดจำหน่ายในการทำรายการและเรียกเก็บเงินจากรหัสของผู้จัดจำหน่ายเพื่อและในนามของผู้จัดจำหน่าย

(ข) Coda เป็นผู้ขายต่อรหัสของผู้จัดจำหน่ายให้คุณโดยตรง ในฐานะร้านค้าของระบบ

2.4. การอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและบริการขายต่อเนื้อหาดิจิทัล

2.4.1. คุณเริ่มทำรายการและซื้อสินค้าโดยเลือกซื้อรหัสของผู้จัดจำหน่ายผ่านทาง (1) เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มมือถือของผู้จัดจำหน่าย ซึ่งระบบได้พาคุณไปยังเว็บไซต์ของ Coda เพื่อทำรายการชำระเงิน หรือ (2) Codashop

2.4.2. ในการทำรายการชำระเงินผ่านทางบริการ คุณต้องมีบัญชีโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องและใช้งานได้กับหนึ่งในพันธมิตรผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของเรา หรือเครื่องมือการชำระเงินที่ถูกต้องที่ออกให้โดยหรือได้รับการยอมรับโดยช่องทางการชำระเงิน

2.4.3. คุณรับผิดชอบในทุกกรณีต่อการใช้บัญชีของคุณหรือเครื่องมือการชำระเงินผ่านทางบริการ คุณรับทราบและยอมรับว่า Coda จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สามเข้าถึงหรือใช้บัญชีหรือเครื่องมือการชำระเงินของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

2.4.4. Coda ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือช่องทางการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์และจะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธหรือไม่ยอมรับธุรกรรมใดก็ตาม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรืออาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทและ/หรือจำนวนเงินของธุรกรรม

2.5. รหัสของผู้จัดจำหน่าย

สำหรับรหัสของผู้จัดจำหน่ายที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ใด ๆ ของ Coda หรือโดยการใช้บริการใด ๆ ผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ออกรหัสที่มีการซื้อ จะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการแลกรับรหัส และในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้คุณเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน โดยที่ Coda ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของ Coda รหัสของผู้จัดจำหน่ายจะไม่มีวันหมดอายุ

2.6. การปรับเปลี่ยนบริการ

Coda ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยกเลิกบริการได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะมีการแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใด ๆ อาจระบุอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้ตามเนื้อหาในหัวข้อการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

2.7. ภาษี ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม

คุณต้องรับผิดชอบต่อการชำระค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ค่าบริการข้อมูล และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่คุณทำรายการ อันเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นระหว่างการใช้เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ของ Coda

2.8. การจัดการข้อพิพาท

หากคุณไม่พอใจกับรหัสของผู้จัดจำหน่ายที่คุณซื้อมาจากการใช้บริการ หรือหากคุณเชื่อว่ามีการเรียกเก็บเงินด้วยความผิดพลาด โปรดติดต่อฝ่ายต่อไปนี้โดยตรงเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหา:

(a) Coda สำหรับการซื้อที่ทำรายการบน Codashop หรือ

(b) ผู้จัดจำหน่าย สำหรับธุรกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด

หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหากับผู้จัดจำหน่ายได้โดยตรง คุณสามารถยื่นข้อพิพาทหรือยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้จัดจำหน่ายได้กับเรา คุณต้องไม่แถลงข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดใด ๆ เมื่อยื่นเรื่องข้อพิพาท หรือระหว่างการสืบสวนในภายหลัง Coda จะสืบสวนข้อพิพาททั้งหมดที่มีการยื่นเรื่องเข้ามา และจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มติสุดท้ายของข้อพิพาทดังกล่าวจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ Coda แต่เพียงผู้เดียว

2.9. การจัดการข้อผิดพลาด

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนที่แยกออกจากกระบวนการจัดการข้อพิพาท Coda อาจลงความเห็นว่ามีความผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อคุณ หาก Coda พิจารณาแล้วว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินไม่ถูกต้องหรือมากเกินควร Coda จะเครดิตเงินคืนกลับเข้าบัญชีของคุณ หรือทำเรื่องคืนเงินให้คุณเพื่อชดเชยความผิดพลาด หาก Coda สรุปแล้วว่าคุณไม่ได้ถูกเรียกเก็บเงินตามที่ควรจะเป็น หรือคุณถูกเรียกเก็บเงินต่ำเกินยอดที่ควรจะเป็น Coda อาจเดบิตเงินหรือหักเงินจากบัญชีของคุณ หรือเรียกเก็บเงินจากคุณเพื่อชดเชยความผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง

3. การคุ้มครองผู้บริโภค

3.1. คำอธิบายผลิตภัณฑ์

Coda จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์บน Codashop จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นถูกต้องและครบถ้วน

3.2. การคืนเงิน

คุณรับทราบและเข้าใจว่าธุรกรรมที่ทำรายการสำเร็จโดยใช้เว็บไซต์หรือบริการของ Coda ใด ๆ จะถือเป็นอันสิ้นสุด การคืนของจะไม่สามารถยอมรับได้ และจะไม่มีการคืนเงินให้ เว้นแต่จะมีระบุเป็นอื่นไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขเหล่านี้ ในกรณีที่จะมีการคืนเงินให้คุณหลังจบข้อพิพาทและ/หรือการจัดการข้อผิดพลาด ดังที่ระบุไว้ในหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการข้อพิพาทและข้อผิดพลาด กรอบเวลาในการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารหรือบริการชำระเงินของคุณ จะขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินที่ใช้ หรือธนาคารของคุณ หรือผู้ให้บริการชำระเงิน

4. บัญชีผู้ใช้ Codashop

4.1. บริการบัญชี

คุณเลือกได้ว่าจะสมัครใช้บัญชี Coda หรือไม่ ซึ่งบัญชีจะทำให้คุณสามารถ:

(ก) โพสต์ความคิดเห็นบน Codaclub

(ข) เข้าถึงแผนรางวัลหรือโปรโมชันบางอย่างบน Codashop

(ค) ติดตามหรือเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมการซื้อที่คุณทำรายการบน Codashop และ

(ง) ใช้คุณลักษณะอื่นใดของบริการหรือเว็บไซต์ของ Coda ที่อาจจะเปิดให้ใช้งานเฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

4.2. การตรวจสอบยืนยันบัญชี

หากคุณสมัครใช้บัญชี Coda คุณต้องยืนยันว่าคุณได้มอบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับตนเองให้แก่ Coda เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบยืนยัน และคุณจะรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาบัญชี Coda ไว้เป็นความลับ รวมถึงรหัสผ่าน และกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชี Coda ของคุณ ในกรณีที่มีการเข้าถึงบัญชี Coda ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแจ้งให้ Coda ทราบทันที

4.3. ประวัติธุรกรรม

คุณสามารถเข้าถึงบันทึกข้อมูลการซื้อที่ทำรายการสำเร็จและไม่สำเร็จทั้งหมดได้ หรือข้อมูลการเติมเงินบนหน้าบัญชี Coda ของคุณได้ที่ www.codashop.com หากมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อมูลที่ตกหล่นไป โปรดติดต่อเราผ่านทางวิดเจ็ตความช่วยเหลือบน Codashop HELP เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดการปัญหาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล

4.4. การปิดหรือการระงับบัญชี Coda อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนด

Coda ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการปิดหรือระงับบัญชี Coda ของคุณหรือสิทธิ์การเข้าใช้งานของคุณเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อ หาก:

(ก) คุณพยายามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในการกระทำใด ๆ ที่เป็นเรื่องต้องห้ามภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้

(ข) คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในเงื่อนไขเหล่านี้ และหากการละเมิดนั้นเป็นสิ่งที่เยียวยาแก้ไขได้ แต่คุณกลับไม่ได้กระทำการดังกล่าวภายในสามสิบ (30) วัน หลังจากที่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Coda ที่ระบุถึงการละเมิดดังกล่าว

(ค) Coda จำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวตามคำสั่งของหน่วยงานกำกับควบคุมกฎระเบียบหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใด ๆ

(ง) คุณกลายเป็นผู้ล้มละลายหรือถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

(จ) คุณได้แจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องแก่เรา และไม่ได้ส่งข้อมูลที่ถูกต้องหรือเป็นจริงให้แก่เราภายในสิบห้า (15) วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Coda เพื่อร้องขอข้อมูลดังกล่าว

(ฉ) Coda ได้พิจารณาแล้วว่าบัญชี Coda ของคุณตกอยู่ในความเสี่ยง หรือบัญชีของคุณถูกเข้าถึงในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต และคุณไม่ได้กระทำการใด ๆ ภายในห้า (5) วัน หลังจากได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Coda ที่ระบุถึงการร้องขอให้มีการดำเนินการแก้ไข

(ช) คุณไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่มีผลใช้กับบริการ  

4.5. การปิดบัญชี Coda ด้วยความสมัครใจของผู้ใช้

คุณเลือกปิดบัญชี Coda ของคุณเป็นการถาวรได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยจะต้องแจ้งให้ Coda ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรสามสิบ (30) วันล่วงหน้าผ่านทาง www.codashop.com ธุรกรรมทั้งหมดที่คุณทำรายการก่อนการปิดบัญชีดังกล่าวต้องชำระเงินให้ครบถ้วน และ Coda ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมค้างจ่าย เงินเพิ่ม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณอาจจะต้องชำระก่อนปิดบัญชี Coda ของคุณ

5. การใช้ Codaclub และเนื้อหาของผู้ใช้

5.1. เนื้อหาของผู้ใช้คุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณถ่ายทอด เผยแพร่ แบ่งปัน ส่ง หรือโพสต์ ไม่ว่าต่อสาธารณะหรือเป็นการส่วนตัว (เรียกว่า  “เนื้อหาของผู้ใช้”) บน Codaclub Coda จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้ และจะไม่มีภาระผูกพันในการเฝ้าตรวจติดตาม ควบคุม หรือตรวจทานเนื้อหาของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Coda อาจถอดเนื้อหาของผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ออก เมื่อได้รับการร้องขอโดยผู้ใช้รายอื่นหรือตามดุลยพินิจของบริษัทเอง

5.2. การไม่แถลงข้อความเป็นเท็จคุณต้องไม่แถลงข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตัวตนของคุณ ไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ หรือทำให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณถ่ายทอด เผยแพร่ แบ่งปัน ส่ง หรือโพสต์

5.3. ข้อจำกัดสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้คุณต้องไม่ถ่ายทอด เผยแพร่ แบ่งปัน ส่ง หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่:

(ก) ล่วงละเมิด ข่มเหงรังแก หรือคุกคามผู้ใช้ บุคคล หรือกลุ่มคนอื่น ๆ

(ข) เลือกปฏิบัติหรือส่งเสริมความเกลียดชังและ/หรือความรุนแรงต่อผู้ใช้ บุคคล หรือกลุ่มคนอื่น ๆ รวมถึงบนพื้นฐานของชาติพันธุ์ เชื้อชาติ เพศสภาพ เพศ ศาสนา ความทุพพลภาพ หรือกลุ่มอัตลักษณ์หรือความเปราะบางอื่นใด

(ค) เป็นการหมิ่นประมาทหรือใส่ร้าย

(ง) สร้างความขุ่นเคือง ลามกอนาจาร แสดงออกเป็นรูปภาพ หรือโจ่งแจ้งในทางเพศ

(จ) ฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับการกระทำการของผู้ใช้ ดังที่ระบุไว้ในส่วนของภาระผูกพันของผู้ใช้

(ฉ) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้และการถือครองทรัพย์สินทางปัญญา

(ช) ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือบุคคลอื่นในลักษณะใดก็ตาม หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

(ซ) ฝ่าฝืนบทบัญญัติอื่นใดในเงื่อนไขเหล่านี้หรือมีลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าในทางใดก็ตาม

5.4. สิทธิ์ในเนื้อหาของผู้ใช้คุณรับรองและรับประกันว่า (1) คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ที่จะถ่ายทอด เผยแพร่ แบ่งปัน ส่ง หรือโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้และ (2) เนื้อหาของผู้ใช้ไม่ได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีบังคับใช้ในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ

5.5. การถอดเนื้อหาของผู้ใช้คุณยอมรับและตกลงว่า Coda สามารถถอดเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ของคุณออกได้ หากเนื้อหาเหล่านั้นฝ่าฝืนข้อกำหนดในหัวข้อนี้บน Codaclub หรือส่วนใดก็ตามของเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้จะไม่กระทบต่อดุลยพินิจของ Coda ในการระงับหรือปิดบัญชี Coda ของคุณ

6. ภาระผูกพันของผู้ใช้

6.1. สำหรับการซื้อของคุณ คุณยืนยันว่า (1) คุณเป็นผู้ซื้อรหัสของผู้จัดจำหน่ายผ่านทางบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น (2) คุณไม่มีสิทธิ์ผลิตซ้ำ ลอกเลียน เผยแพร่ หรือแสวงหาผลประโยชน์จากเนื้อหา สินค้า หรือบริการที่คุณได้รับ และ (3) คุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทั้งหมดที่มีบังคับใช้กับคุณในการซื้อและการใช้รหัสของผู้จัดจำหน่าย

6.2. ในการใช้บริการใด ๆ ก็ตาม คุณจะต้องไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้ และไม่ใช้บริการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำดังต่อไปนี้:

6.2.1. การฉ้อฉลและการประพฤติผิดกฎหมาย

(ก) การใช้บริการในลักษณะใดก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฤษฎีกา หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่มี หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใด ๆ  

(ข) การใช้บริการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ประมวลหลักการ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่าจะมีอำนาจบังคับใช้ทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) เกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย

(ค) การใช้บริการเพื่อปลอมแปลงตัวตนหรือของบุคคลหรือนิติบุคคล หรือการบิดเบือนข้อมูลการทำงานในสังกัดของคุณกับบุคคลหรือนิติบุคคล

(ง) การอำพรางแหล่งที่มา สถานที่พำนัก หรือตัวระบุตัวตนใด ๆ ของคุณ ไม่ว่าจะจงใจหรือไม่ก็ตาม เพื่อหลบเลี่ยงข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์หรือหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่มีบังคับใช้เฉพาะประเทศ ในการซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ไม่มีหรือไม่เกี่ยวข้องกับประเทศถิ่นพำนักของคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด

(จ) การลบประกาศถึงกรรมสิทธิ์ใด ๆ ออกจากบริการ

(ฉ) การเรียกเก็บเงินผู้อื่นจากการใช้บริการ

(ช) การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ใด ๆ หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามใด ๆ หรือในลักษณะใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์ใช้งานที่มอบให้ในที่นี้ หรือ

(ซ) การใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อฉลใด ๆ

6.2.2. การใช้ในทางที่ผิด การล่วงละเมิด และการแทรกแซงประสบการณ์ของผู้ใช้

(ก) การแทรกแซงการใช้บริการของผู้ใช้รายอื่น ๆ

(ข) การแทรกแซง บิดเบือน หรือรบกวนบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานและความเพลิดเพลินอื่นใดที่ผู้ใช้รายอื่นมีต่อบริการ หรือการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบวิธีปฏิบัติ นโยบาย หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ

(ค) การรบกวนกระบวนการทำงานปกติของบทสนทนา หรือการกระทำในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อความสามารถของผู้ใช้รายอื่น ๆ ในการเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง

(ง) อัปโหลด โพสต์ อีเมล ถ่ายทอด หรือทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลอื่นใดได้รับเนื้อหาใดก็ตามที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอนไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด รูทีน ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซง บิดเบือน รบกวน ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชันการทำงานหรือความพร้อมสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูล หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(จ) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือแสดงโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย “เมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจพีระมิด” ที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอหรือไม่ได้รับอนุญาต หรือการชักชวนรูปแบบใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือ

(ฉ) อัปโหลด โพสต์ ส่งอีเมล ถ่ายทอด หรือแสดงเนื้อหาใดก็ตามในบริการ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย อันตราย คุกคาม มีการใช้ในทางที่มิชอบ ล่วงละเมิด น่าหวาดกลัว ก่อให้เกิดความกังวลใจ หลอกลวง หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร กล่าวร้าย ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น สร้างความเกลียดชัง เป็นการเลือกปฏิบัติ หรือเป็นที่น่ารังเกียจ

6.2.3. ความเสียหายต่อธุรกิจ แพลตฟอร์ม หรือบริการของ Coda

(ก) ความพยายามที่จะทำอันตราย รบกวน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บ่อนทำลายธุรกิจและชื่อเสียงของ Coda และความสามารถของเว็บไซต์ของ Coda ในการให้บริการแก่ผู้ใช้อื่น ๆ หรือทำให้การให้บริการของ Coda ต้องหยุดชะงักหรือถูกรบกวน ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

(ข) ความพยายามในการแยกองค์ประกอบ ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือแฮกบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ) หรือต้องการเอาชนะและหลบเลี่ยงเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่กำหนดไว้โดยหรือเพื่อประโยชน์ของ Coda เกี่ยวกับบริการและ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการถ่ายทอด ประมวล หรือจัดเก็บโดย Coda

(ค) ความพยายามในการเข้าถึงบัญชี คอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการของ Coda โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือ

(ง) การดำเนินการหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย ระงับ สร้างภาระที่หนักหน่วง แทรกแซง หรือทำอันตรายต่อบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

6.2.4. คุณเข้าใจว่าการกระทำที่มีการแจกแจงข้างต้นนั้น ยังไม่ใช่รายการที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และการกระทำที่คล้ายคลึงกับรายการที่แจกแจงข้างต้น หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ฉ้อฉล ทำร้าย หรือสร้างความเสียหายในลักษณะที่คล้ายกันนั้น ย่อมถือเป็นเรื่องต้องห้ามเช่นเดียวกัน

7. การใช้และการถือครองทรัพย์สินทางปัญญา

7.1. Coda เป็นเจ้าของและถือครองสิทธิ์ใช้งานที่จำเป็นทั้งหมดต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวง (รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในสิทธิบัตรทั้งหมดที่มีอยู่แล้วและจะมีในอนาคต) ในข้อมูล ข้อความ เนื้อหา ภาพกราฟิก โลโก้ ไอคอน สิ่งบันทึกเสียง ซอฟต์แวร์ และรหัสแหล่งที่มาทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Coda รวมถึงแพลตฟอร์มที่ Coda ให้บริการแก่คุณ (“สิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง”)

7.2. เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ Coda คือเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใช้งานในเนื้อหาของบุคคลที่สามทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Coda ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.3. เว้นแต่เงื่อนไขเหล่านี้จะอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้ง คุณจะไม่มีสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในหรือต่อสิ่งที่ได้รับความคุ้มครอง หากยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากเรา (หรือจากซัพพลายเออร์หรือผู้ให้สิทธิ์ใช้งานของเรา ตามความเกี่ยวข้อง) คุณจะต้องไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ ไม่ว่าในรูปแบบหรือลักษณะใดก็ตาม:

(ก) ดัดแปลง ผลิตซ้ำ ปรับเปลี่ยน จัดแสดง ดำเนินการ เผยแพร่ แจกจ่าย แยกส่วนประกอบ ถ่ายทอดสด หมุนเวียน หรือผลิตงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องจากสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การจัดแสดงและการเผยแพร่ส่วนใดก็ตามของสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองผ่านเว็บไซต์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หรือสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอื่น ๆ) หรือ

(ข) แสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากข้อมูล สินค้า หรือบริการใด ๆ จากหรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองใด ๆ

8. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เป็นความลับ

8.1. นโยบายความเป็นส่วนตัว

Coda อาจเข้าถึง เก็บรวบรวม เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่ให้บริการแก่คุณ คุณรับทราบ ยอมรับ และเข้าใจว่าการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การเปิดเผย และ/หรือ การประมวลผลดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Coda

8.2. ภาระผูกพันของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใช้บริการ คุณตกลงว่าจะไม่กระทำการใด ๆ ดังต่อไปนี้:

(ก) เก็บหรือรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผู้ใช้หรือบุคคลอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือรายละเอียดส่วนบุคคลใด ๆ

(ข) ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้หรือบุคคลอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามดังที่ระบุไว้ในหัวข้อภาระผูกพันของผู้ใช้ และ

(ค) ส่งต่อ เผยแพร่ แบ่งปัน เปิดเผย หรือโพสต์ข้อมูลความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น

8.3. ข้อมูลที่เป็นความลับ

คุณต้องไม่อัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงเนื้อหาใดก็ตามผ่านทางบริการ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นเป็นเนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ภายใต้กฎหมายใด ๆ ก็ตาม หรือภายใต้ความสัมพันธ์ทางสัญญาหรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ (เช่น ในลักษณะของข้อมูลภายในหรือข้อมูลกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับทราบหรือได้รับการเปิดเผยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ในการทำงาน หรืออยู่ภายใต้ข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล)

9. การชดใช้ความเสียหายและความรับผิด

[fs-toc-omit]9.1. การชดใช้ความเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้และปกป้อง Coda บริษัทในเครือและสำนักงานสาขาของ Coda รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน ผู้ให้สิทธิ์ใช้งาน ผู้แทน และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องของ Coda จากและต่อการฟ้องร้อง การดำเนินการ การดำเนินคดี ความสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และต้นทุนใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ค่าธรรมเนียมทนายความ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้บริการและ/หรือการที่คุณกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้ใด ๆ

[fs-toc-omit]9.2. ข้อจำกัดความรับผิด

9.2.1.    ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต Coda และพนักงาน กรรมการ ตัวแทน และผู้แทนที่เกี่ยวข้องของบริษัท จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทางอ้อม ไม่ได้มีเจตนา เป็นไปเพื่อการลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่องอันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการของ Coda (รวมถึงการไม่สามารถใช้บริการได้) หรือรหัสของผู้จัดจำหน่ายใด ๆ ที่ซื้อหรือทำธุรกรรมผ่านทางบริการ

9.2.2.   ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดโดยรวมของ Coda และพนักงาน กรรมการ ตัวแทน และผู้แทนที่เกี่ยวข้องของบริษัท อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้หรือธุรกรรมที่ระบุไว้ในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดในทางสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ ความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ หรือในทางทฤษฎี) การรับประกัน หรือในด้านอื่น ๆ จะไม่เกินไปกว่าจำนวนเงินที่คุณชำระผ่านทางบริการ สำหรับธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องให้รับผิด

9.2.3. ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Coda จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความล้มเหลวหรือความล่าช้าของ Coda หรือพนักงาน กรรมการ ตัวแทน และผู้แทนที่เกี่ยวข้องของบริษัท ในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ไม่ว่าความล้มเหลวหรือความล่าช้านั้นจะมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์หรือภาวะที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท กฎหมายของเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้จำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการละเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ การปฏิเสธความรับผิดชอบ การละเว้น หรือการจำกัดบางอย่างหรือทั้งหมดดังที่ระบุข้างต้น อาจจะไม่มีผลใช้กับคุณ และคุณอาจจะมีสิทธิ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ ความรับผิดของ Coda จะจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

9.2.4. ไม่ว่ากฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ จะกล่าวไว้อย่างไรก็ตาม คุณยินยอมว่าข้อเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจมีอันเกิดขึ้นจากเงื่อนไขเหล่านี้ จะสามารถยื่นเรื่องหรือยื่นฟ้องต่อองค์คณะตุลาการที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจทางกฎหมายที่คุณพักอาศัยอยู่ภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากที่การเรียกร้องดังกล่าวสามารถยื่นฟ้องได้เป็นครั้งแรก การเรียกร้องใด ๆ ที่ยื่นฟ้องหลังช่วงเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่สามารถกระทำการได้ตลอดไป

10. การไม่รับประกันและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

10.1. การให้บริการจะมอบให้ตาม "ตามสภาพ" ที่เป็น เราไม่รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกรบกวน ปราศจากความผิดพลาด มีความปลอดภัย และปลอดจากไวรัสหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย

10.2. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีบังคับใช้อนุญาต Coda ไม่รับรองหรือรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือบริการของ Coda รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การรับประกันโดยนัยใด ๆ ถึงอรรถประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน และการไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

10.3. Coda ไม่มีอำนาจควบคุมคุณภาพ ความเหมาะสมนสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งาน ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความชอบธรรมในทางกฎหมาย หรือด้านอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการจากผู้จัดจำหน่ายที่คุณซื้อโดยใช้บริการ เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ Coda ไม่มีภาระผูกพันในการคืนเงินให้ หากสิ่งที่ซื้อไม่เป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือหากผู้จัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ของพวกเขา แม้ว่า Coda จะได้พยายามอย่างสมเหตุสมผลในการช่วยเหลือคุณในเรื่องเหล่านี้ ดังที่อธิบายไว้ในส่วนของการจัดการข้อพิพาทและข้อผิดพลาด Coda ไม่มีภาระผูกพันและไม่อาจรับประกันได้ว่า บริษัทจะระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมของคุณจนเป็นที่พึงพอใจสำหรับคุณ

10.4. Coda อาจระงับหรือยกเลิกสิทธิ์ใช้งานของคุณหรือปิดไม่ให้คุณใช้บริการและ/หรือเว็บไซต์ของ Coda ได้ทุกเมื่อและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า รวมถึงกรณีที่ Coda สงสัยว่าคุณได้กระทำการในสิ่งที่ฉ้อฉล ผิดกฎหมาย ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่เหมาะสม หรือหากคุณได้ละเมิดส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขเหล่านี้ นอกจากนี้ Coda ยังอาจจำกัดประเภทและ/หรือจำนวนเงินของธุรกรรมที่อนุญาตให้คุณทำรายการโดยใช้บริการได้ทุกเมื่อ ตามแต่ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.5. คุณตกลงและเข้าใจว่าความพร้อมใช้งานของบริการจะขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของเครือข่ายและระบบของผู้ให้บริการ ช่องทางการชำระเงิน ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาของเรา

10.6. บริการและ/หรือเว็บไซต์ของ Coda ใด ๆ อาจจะเกิดความล่าช้า หยุดชะงัก หรือถูกรบกวนบ้างเป็นครั้งคราวในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจไม่แน่ชัดว่าเมื่อใด ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ใด ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น Coda จะไม่รับผิดชอบต่อการฟ้องร้องใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับความล่าช้า การหยุดชะงัก การรบกวน การจำกัด การระงับ การยกเลิก หรือการดำเนินการคล้ายกันที่เกิดขึ้นกับบริการและ/หรือเว็บไซต์ของ Coda

11. บทบัญญัติทั่วไป

11.1. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามที่มีอยู่ในบริการ อาจพาคุณออกจากเว็บไซต์ของ Coda โปรดทราบว่าเว็บไซต์ที่มีลิงก์ดังกล่าว อาจจะไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบครองหรืออำนาจควบคุมของ Coda ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ดังนั้น คุณอาจจะต้องเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้นโดยพิจารณาความเสี่ยงด้วยตนเอง Coda จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา เงื่อนไขการใช้งาน หรือหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตของเว็บไซต์ดังกล่าว การแสดงลิงก์ของบุคคลที่สามใด ๆ ไม่ได้เป็นการแสดงออกถึงการอยู่ในสังกัด การรับรอง หรือการสนับสนุนโดย Coda ที่มีต่อเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปดังกล่าวและ/หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

11.2. ประกาศแจ้ง

เราอาจทำการประกาศแจ้งตามที่กฎหมายกำหนดในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์​ (ตัวอย่างรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มของ Coda ผ่านทางแบบฟอร์มหรืออีเมล เมื่อ Codaโพสต์ประกาศแจ้งหรืออัปเดตข้อมูลในเงื่อนไขเหล่านี้ หรือเมื่อ Coda สื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ) คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข ประกาศแจ้ง กฎระเบียบ การเปิดเผยข้อมูล นโยบาย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งปวงจาก Coda ที่ดำเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับคุณ จะถือว่าเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่มีในแง่ที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร และจะถือว่ามีการส่งถึงผู้รับ ณ วันที่มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

11.3. การไม่สละสิทธิ์

หาก Coda ไม่ได้ดำเนินการหรือเกิดความล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิ์หรือบทบัญญัติใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการจำกัดซึ่งสิทธิ์ในการบังคับใช้เงื่อนไขเหล่านี้ในภายหลัง รวมถึงการบังคับให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

11.4. การไม่รับรอง

การอ้างอิงถึงสินค้า บริการ และ/หรือธุรกิจบนเว็บไซต์ของ Coda จะไม่ถือว่าหรือสื่อเป็นนัยว่า Coda รับรอง อนุมัติ หรือแนะนำสินค้า บริการ และ/หรือธุรกิจเหล่านั้น

11.5. การยกเลิก

Coda อาจใช้ดุลยพินิจของบริษัทในการยกเลิกสิทธิ์ใช้งานของคุณที่มีต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ของ Coda บริการ และ/หรือบัญชี Coda ของคุณ หากคุณละเมิดเงื่อนไขใด ๆ ที่มี ในกรณีที่มีการยกเลิก บทบัญญัติในส่วนของการชดใช้ความเสียหายและความรับผิดจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป  

11.6. ความปลอดภัย

Coda พยายามดำเนินการตามที่สมควรทั้งปวงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณมอบให้เรา โชคไม่ดีที่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าการส่งต่อข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ถึงแม้ Coda จะมุ่งมั่นต่อการปกป้องการส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านทางอินเทอร์เน็ต (รวมถึงข้อมูลของคุณ) ให้ปลอดภัย และได้นำมาตรการที่จำเป็นมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย แต่ Coda ก็ไม่อาจรับประกันและไม่อาจรับรองให้มั่นใจได้อย่างเต็มที่ถึงความปลอดภัยในข้อมูลที่คุณส่งให้ Coda ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งให้ Coda จะเป็นการส่งที่คุณต้องพึงระวังความเสี่ยงด้วยตนเอง

11.7. ความสัมพันธ์

ไม่มีส่วนใดในเงื่อนไขเหล่านี้ที่มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ในลักษณะของกิจการร่วมค้า นายจ้างและลูกจ้าง เจ้าหนี้และลูกหนี้ การค้ำประกันการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน หรือความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความใด ๆ ระหว่างคุณกับ Coda

11.8. การมอบโอนสิทธิ์

คุณไม่สามารถมอบโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันของคุณภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดไปให้ฝ่ายอื่น ๆ หากยังไม่ได้รับการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา การพยายามกระทำการในลักษณะดังกล่าวโดยที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา จะถือว่าเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม เรามีสิทธิ์มอบโอนเงื่อนไขเหล่านี้และ/หรือภาระผูกพันของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บริษัทในเครือหรือสำนักงานสาขาใด ๆ ของ Coda หรือบุคคลที่สามใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ก็ตาม

11.9. เงื่อนไขที่มีการปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

เงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้ขอบเขตที่ฉบับแปลใด ๆ ก็ตามของเงื่อนไข ขัดกับเนื้อหาในฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือใช้เงื่อนไขภาษาอังกฤษเป็นหลัก สำหรับเงื่อนไขที่มีการปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง​ โปรดดูส่วนที่ 2 (เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม)

11.10. ข้อตกลงเบ็ดเสร็จ

เงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างคุณกับ Coda และจะใช้แทนที่และเป็นยกเลิกข้อตกลง การเรียกร้อง การรับรอง และความเข้าใจทั้งปวงที่มีก่อนหน้าและเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขเหล่านี้ การปรับเปลี่ยนหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีผลผูกพัน Coda เว้นแต่ Coda จะยินยอมตกลง ซึ่งต้องมีการทำเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ในลักษณะเดียวกันกับเอกสารฉบับที่มีผลผูกพันก่อนหน้า

11.11. การไม่เป็นโมฆะทั้งหมด

หากศาลที่มีอำนาจพิพากษาว่าบทบัญญัติใดก็ตามในเงื่อนไขเหล่านี้ตกเป็นโมฆะหรือบังคับใช้ไม่ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องถูกจำกัดหรือลบออกให้อยู่ในขอบเขตการใช้งานระดับที่ต่ำที่สุด และบทบัญญัติส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไป

11.12. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในส่วนที่ 2 (เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม):

11.12.1. เงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมและตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของการขัดกันแห่งหลักกฎหมาย

11.12.2. เรา (หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ Coda) จะพยายามระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยกันเอง (รวมถึงการตั้งคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้องสมบูรณ์ หรือการบอกเลิก) แต่ในกรณีที่ความพยายามดังกล่าวล้มเหลว ข้อพิพาทนั้น ๆ จะต้องถูกส่งเรื่องไปยังและดำเนินการตัดสินชี้ขาดโดยการอนุญาโตตุลาการที่ทำหน้าที่โดยศูนย์การอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสิงคโปร์ (“SIAC”) ตามกฎการอนุญาโตตุลาการของ SIAC (“กฎการอนุญาโตตุลาการของ SIAC”) ณ เวลาที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวจะถือว่าถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อกฎหมายที่กำกับควบคุมนี้ตามการอ้างอิง สถานที่ดำเนินการอนุญาโตตุลาการต้องอยู่ในสิงคโปร์ และองค์คณะต้องประกอบไปด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) ราย การดำเนินการในขั้นตอนการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะถือเป็นอันสิ้นสุดและมีผลผูกพัน

12. คำแถลงของผู้ใช้

12.1. อายุ

บริการไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานสำหรับผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์บรรลุนิติภาวะในประเทศของคุณ (“ผู้เยาว์”)เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดด้านอายุที่เฉพาะเจาะจงในประเทศของคุณ และเว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขเหล่านี้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์จำเป็นต้องให้อนุญาตและให้ความยินยอมเพื่อให้ผู้เยาว์สามารถใช้บริการได้ หากมีการใช้บริการต่อไป จะถือว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าวได้ยอมรับในเงื่อนไขเหล่านี้แล้วในนามของผู้เยาว์ และจะรับผิดชอบต่อการใช้บริการ รวมถึงการสร้างและการใช้บัญชี Coda ของผู้เยาว์ การซื้อหรือธุรกรรมที่ทำรายการโดยผู้เยาว์ และไม่ว่าผู้เยาว์นั้นจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลระหว่างการซื้อดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ การซื้อจะไม่สามารถยกเลิกได้ด้วยเหตุผลที่ว่าการซื้อนั้นกระทำขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุญาต ความยินยอม และ/หรือการกำกับดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

12.2. การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

คุณต้องใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้และกฎหมาย ระเบียบ ประมวลหลักการ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย และข้อบังคับทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

12.3. การใช้อุปกรณ์

คุณรับประกันว่าคุณกำลังใช้บริการหรือเว็บไซต์ของ Coda บนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่คุณเป็นเจ้าของ หรือการใช้งานโดยคุณนั้นได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ดังกล่าว

12.4. การใช้เครื่องมือการชำระเงิน

คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการใช้เครื่องมือการชำระเงินที่คุณเลือกสำหรับบริการของเรา และ Coda จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ สำหรับการใช้เครื่องมือการชำระเงินของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

13. ติดต่อเรา

หากมีเรื่องร้องขอหรือมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดส่งเรื่องถึง support@codapayments.com หรือเข้าไปที่ ศูนย์ความช่วยเหลือของเรา

ส่วนที่ 2 เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม

นอกเหนือจากเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปข้างต้นแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ (“เงื่อนไขเพิ่มเติม”) จะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์บางตัวของ Coda และต่อผู้ใช้ในประเทศดังต่อไปนี้ คุณสามารถเข้าถึงสำเนาเงื่อนไข รวมถึงเงื่อนไขเพิ่มเติมตามความเกี่ยวข้องกับประเทศของคุณ ทั้งในฉบับภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องได้ที่ด้านล่าง

เงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติม – เฉพาะประเทศ

ไทย

1. ขอบเขตการใช้งานหากคุณมีถิ่นพำนักหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทย บทบัญญัติเหล่านี้ (“บทบัญญัติของประเทศไทย”) จะกำกับควบคุมการใช้บริการโดยคุณ เพิ่มเติมจากเงื่อนไขการใช้งานทั่วไปที่กล่าวถึงมาแล้ว

2. ผู้ให้บริการคุณเข้าใจและยอมรับว่าบริการดังที่นิยามไว้นั้น ได้รับการจัดให้คุณโดย Coda Payments (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ ชั้น 3 อาคาร ซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ 1778 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 ประเทศไทย (“Coda Thailand”) และเงื่อนไขที่มีถือเป็นการทำข้อตกลงระหว่างคุณกับ Coda Thailand  คุณสามารถติดต่อ Coda Thailand ได้ที่หมายเลข (+66) 02-161-4567 หรือทางอีเมลที่ support.th@codapayments.com

3. การอำนวยความสะดวกด้านการชำระเงินและการเผยแพร่เนื้อหา Coda Thailand ให้บริการเผยแพร่เนื้อหาในประเทศไทย และเป็นผู้จำหน่ายรหัสที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณผ่านทาง Codashop และแพลตฟอร์มของ Coda

4. สิทธิ์ในการคืนเงิน/การถอน/การยกเลิกจะไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่น เมื่อเรามอบเนื้อหาดิจิทัลบางอย่างให้แก่คุณ ธุรกรรมจะถือว่าเกิดขึ้น ณ ขณะนั้นตามลักษณะของเนื้อหาดังกล่าว ดังนั้นจะมีการหักยอดเงินจากช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือกโดยทันที และเนื้อหาหรือรหัสของผู้จัดจำหน่ายจะมอบเครดิตให้คุณในทันทีผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่าย หรือมีการส่งไปให้คุณภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่ทำรายการซื้อเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น เมื่อคุณทำรายการซื้อเรียบร้อยแล้ว คุณจะไม่สามารถถอนหรือยกเลิกได้ตามใจชอบ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถส่งเรื่องแจ้งข้อพิพาทหรือความผิดพลาดได้ตามขั้นตอนปฏิบัติที่ระบุอยู่ในหัวข้อการจัดการข้อพิพาทและความผิดพลาดในเงื่อนไขการใช้งานทั่วไป

5. กฎหมายที่กำกับควบคุมและการระงับข้อพิพาท เงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมและตีความตามกฎหมายของไทย โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติของการขัดกันแห่งหลักกฎหมาย เราจะพยายามระงับข้อพิพาทใด ๆ อันเกิดขึ้นจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยกันเอง (รวมถึงการตั้งคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการมีอยู่ ความถูกต้องสมบูรณ์ หรือการบอกเลิก) แต่ในกรณีที่ความพยายามดังกล่าวล้มเหลว ข้อพิพาทนั้น ๆ จะต้องถูกส่งเรื่องไปยังศาลใดก็ตามที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถดำเนินการในศาลทั้งปวงในสถานที่ตั้งอื่นได้

6. การมีผลผูกพันและการบังคับใช้ได้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าเงื่อนไขเหล่านี้ก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกพันและบังคับใช้ได้ระหว่างคุณและ Coda Thailand และสิทธิ์และภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ จะบังคับได้ใช้ระหว่างคุณกับ Coda Thailand เมื่อคุณลงนามยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้

7. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ Codacash

7.1. Coda Thailand เป็นผู้ให้บริการ Codacash ในประเทศไทย ทั้งนี้ Coda Singapore ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการและมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ Codacash ในประเทศไทยแต่อย่างใด

7.2. ยอดคงเหลือ Codacash ของคุณจะใช้สกุลเงินและมีมูลค่าเทียบเท่ากับ เงินบาท

8. รายละเอียดการติดต่อเพื่อสนับสนุนลูกค้า หากคุณต้องการติดต่อเราเพื่อขอรับการสนับสนุนลูกค้า โปรดติดต่อช่องทางดังต่อไปนี้:

ทีมสนับสนุนลูกค้า
อีเมล: support.th@codapayments.com
ที่อยู่: ชั้น 3 อาคาร ซัมเมอร์ฮับ ออฟฟิศ 1778 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->