Termeni și condiții UE
Download:

Ultima actualizare: 27 iulie 2022

FĂCÂND CLIC PE „CUMPĂRAȚI ACUM” SAU ACCESÂND SAU UTILIZÂND ÎN ALT MOD SERVICIILE (AȘA CUM ESTE DEFINIT ÎN PREZENTUL), CONFIRMAȚI CĂ AȚI CITIT ȘI ÎNȚELES ȘI, CA O CONDIȚIE PENTRU UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR, CONVENIȚI SĂ RESPECTAȚI URMĂTORII TERMENI ȘI CONDIȚII.  DACĂ NU SUNTEȚI ELIGIBIL SAU NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, NU AVEȚI PERMISIUNEA NOASTRĂ DE A UTILIZA SERVICIILE. UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR ȘI FURNIZAREA DE CĂTRE CODA A SERVICIILOR PENTRU DVS. (AȘA CUM ESTE DEFINIT ÎN PREZENTUL) CONSTITUIE UN ACORD ÎNTRE CODA ȘI DVS. SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI.

1. Sfera de aplicare și acceptarea

1.1. Sfera de aplicare

1.1.1. Acești termeni și condiții, compuși din Partea I (Termeni generali de utilizare) și Partea II (Termeni suplimentari de utilizare), (denumiți împreună „Termenii”) reglementează utilizarea de către dvs. a următoarelor servicii (denumite împreună „Serviciile”) oferite sau gestionate de Coda Payments Pte. Ltd. („Coda Singapore”) și/sau afiliații și filialele sale, inclusiv așa cum poate fi specificat în Partea a II-a aici (denumite împreună „Coda” și „noi”, „nouă” sau „al nostru”):  

(a) Site-ul (www.codapayments.com) și accesul la acesta şi la toate linkurile şi funcţiile sale;

(b) Aplicația mobilă Codashop, site-ul Codashop (www.codashop.com) și toate celelalte platforme prin care este accesibil Codashop („Codashop”);

(c) Conturile de utilizator înregistrate prin Codashop (un „Cont Coda”);

(d) Servicii de facilitare a plății și/sau de revânzare prin Codapay sau Codashop, prin care puteți face achiziții de la Coda, comercianții săi terți („Editori”) și/sau partenerii canalului de plată („Canalele de plată”) și puteți efectua plăți prin metodele de plată puse la dispoziție de către Coda pe platformele menționate mai sus;

(e) Forumul comunității (https://community.codashop.com) prin care utilizatorii au capacitatea de a posta comentarii („Codaclub”) și/sau

(f) Alte aplicații, site-uri și/sau servicii Coda care conțin linkuri către acești Termeni.

1.1.2. Vă rugăm să consultați Partea II (Termenii suplimentari de utilizare) de mai jos pentru versiunile acestor Termeni atât în limba engleză, cât și în limbile locale selectate, precum și pentru chestiuni suplimentare care se pot aplica jurisdicției în care locuiți.

1.1.3. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în acești Termeni, Termenii sunt prin prezentul asumați și conveniți între dvs. și Coda Singapore.

1.2. Acceptarea

Prin utilizarea oricăruia dintre Servicii, sunteți de acord cu și acceptați acești Termeni și conveniți să îi respectați. DACĂ NU ACCEPTAȚI SAU NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII, TREBUIE SĂ ÎNCETAȚI IMEDIAT UTILIZAREA ȘI/SAU ACCESAREA SERVICIILOR.

1.3. Modificări

Coda își rezervă dreptul de a efectua modificări în orice moment pe viitor asupra acestor Termeni sau a oricăror politici sau notificări referitoare la platformele, site-urile sau aplicațiile sale, pe care Coda le poate posta pe sau către care poate indica linkuri de la Servicii („Termenii modificați”). Toți Termenii modificați sunt încorporați prin această referire în acești Termeni și fac parte din acești Termeni. Aceste modificări vor intra în vigoare imediat după publicarea pe www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com („Site-urile Coda”) sau alte aplicaţii, site-uri şi/sau platforme Coda. De asemenea, Coda va publica o notificare pe aceste platforme pentru a informa utilizatorii cu privire la noii Termeni, iar data ultimei revizuiri este menționată în partea de sus a Termenilor. Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic site-urile menționate mai sus pentru a consulta care este cea mai recentă versiune a Termenilor. Dacă o modificare a acestor Termeni modifică semnificativ drepturile sau obligațiile dvs., este posibil să vă solicităm să acceptați Termenii modificați pentru a continua să utilizați Serviciile. Utilizarea de către dvs. în continuare a Serviciilor sau a oricăreia dintre platformele de mai sus în urma oricăror modificări asupra Termenilor va fi considerată acceptarea continuă a Termenilor revizuiți.

1.4. Actualizări

Coda poate furniza noi caracteristici, upgrade-uri, actualizări, corecții și alte modificări asupra Serviciilor (denumite împreună „variațiile”). Putem actualiza, corecta sau modifica de la distanță Site-urile, aplicația mobilă Coda sau oricare dintre platformele noastre. Prin prezentul, acordați Coda dreptul de a implementa și aplica aceste variații. Toate prevederile acestor Termeni de utilizare se vor aplica și tuturor acestor variații.

Partea I TERMENI GENERALI DE UTILIZARE

2. Utilizarea Serviciilor

2.1. Aplicarea Termenilor prin utilizare

Acești Termeni se vor aplica indiferent de modul în care accesați sau utilizați oricare dintre Servicii, inclusiv, dar fără a se limita la dispozitive mobile, dispozitive desktop, aplicații mobile, browsere de internet sau orice alt dispozitiv, aplicație sau software.

2.2. Licență pentru utilizare

2.2.1. Coda vă acordă un drept și o licență neexclusive, netransferabile, revocabile, limitate de a accesa și a utiliza Site-urile și/sau Serviciile Coda pentru uzul dvs. personal și necomercial, sub rezerva acestor Termeni.

2.2.2. Coda își rezervă dreptul de a suspenda sau de a înceta respectiva licență fără o notificare prealabilă, dacă se constată că utilizarea de către dvs. a Serviciilor încalcă acești Termeni.

2.3. Accesarea și utilizarea Serviciilor și a Site-urilor Coda

2.3.1. Serviciile vă permit să achiziționați drepturi limitate de a accesa și a utiliza anumite conținuturi digitale conform descrierii din prezentul, cum ar fi coduri cadou, credite pentru aplicații/jocuri și vouchere de la Coda sau de la Editorii săi prin intermediul Site-urilor Coda sau prin intermediul site-urilor sau platformelor Editorilor, și să efectuați plata pentru astfel de achiziții prin intermediul Canalelor de plată prin:

(i) Răscumpărarea sau consumarea creditelor mobile preplătite emise de operatorul rețelei dvs. de telefonie mobilă;

(ii) Adăugarea valorii unei astfel de achiziții la viitoarea factura de telefonie mobilă emisă de operatorul rețelei dvs. de telefonie mobilă; sau

(iii) Utilizarea uneia dintre celelalte opțiuni de plată oferite de partenerii de canal de plată ai Coda, cum ar fi portofele electronice, răscumpărări de vouchere, plăți la ghișeu la magazinele participante, carduri bancare și transferuri bancare.

Pentru a evita orice dubiu, aceste achiziții nu includ nicio cesiune sau achiziție de drepturi de proprietate intelectuală asupra Serviciilor Coda sau de conținut digital obținut prin Servicii.

2.3.2. Achizițiile efectuate prin intermediul Serviciilor se vor face prin una din următoarele două forme:

(a) Achiziționați coduri cadou, credite în aplicație/jocuri și vouchere direct de la Editori terți („Codurile Editorului”) în calitate de comerciant înregistrat, iar Coda furnizează servicii de facilitare Editorilor prin procesarea și colectarea plăților pentru Codurile Editorului achiziționate pentru și în numele Editorilor;

(b) Coda revinde Codurile Editorului direct către dvs., în calitate de comerciant înregistrat.

2.3.3. Declinarea responsabilității. Confirmați și înțelegeți că conținutul digital (inclusiv codurile cadou, creditele pentru aplicații/jocuri și voucherele) nu are valoare monetară, este limitat la utilizarea pentru jocurile emise de Editorul specific sau pentru utilizarea în Codashop (după caz) și nu poate fi transferat unei alte persoane sau răscumpărat pentru valută „reală” de niciun fel.

2.4. Servicii de facilitare a plății și de revânzare de conținut digital

2.4.1. Inițiați și efectuați o achiziție achiziționând Coduri ale Editorului prin (i) site-ul sau platforma mobilă a Editorului relevant, prin care veți fi direcționat către Site-urile Coda pentru a efectua plata; sau (ii) Codashop.

2.4.2. Pentru a efectua plăți prin intermediul Serviciilor, trebuie să aveți un cont de telefon mobil valabil și eligibil, încheiat cu unul dintre operatorii noștri parteneri de rețele mobile sau un instrument de plată valid, emis sau recunoscut de Canalele de plată.

2.4.3. Sunteți pe deplin răspunzător pentru utilizarea conturilor  sau a instrumentelor dvs. de plată prin intermediul Serviciilor. Confirmați și acceptați că Coda nu are nicio răspundere pentru utilizarea sau accesarea neautorizată de către terți a conturilor sau instrumentelor dvs. de plată.

2.4.4. Pentru plățile prin transfer bancar, toate detaliile bancare pe care le furnizați sunt colectate direct de Canalele de Plată relevante. Aceste detalii nu sunt colectate, stocate sau prelucrate de Coda. Pentru informații despre modul în care prelucrăm alte date de plată pe care le puteți furniza în cursul efectuării unei achiziții de la Coda, vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate.

2.4.5. Coda, Editorii şi/sau Canalele de Plată îşi rezervă dreptul şi discreţia de a respinge sau refuza orice tranzacţie din orice motiv sau de a stabili limite privind tipurile şi/sau sumele tranzacţiilor.

2.5. Codurile Editorului

În ceea ce priveşte Codurile Editorului achiziţionate prin intermediul oricăruia dintre Site-urile Coda sau prin utilizarea oricăruia dintre Servicii, Editorii relevanţi care au emis Codurile achiziţionate şi nu Coda sunt unicii responsabili pentru răscumpărarea Codurilor şi pentru furnizarea de bunuri sau servicii către dvs. în schimbul acestora. Cu excepția cazului în care se menționează altfel pe pagina relevantă cu informații despre produs de pe site-urile Coda, Codurile Editorului nu expiră.

2.6. Modificarea Serviciilor

Coda își rezervă dreptul de a schimba, modifica, suspenda sau întrerupe Serviciile parțial sau integral în orice moment, cu sau fără notificarea dvs. Orice schimbări sau modificări pot fi reflectate în acești Termeni, în conformitate cu secțiunea privind Amendamentele. Coda nu va avea nicio răspundere pentru nicio modificare a Serviciilor sau pentru nicio suspendare sau încetare a accesului sau a utilizării Serviciului.

2.7. Taxe, comisioane și onorarii

Sunteți responsabil pentru orice taxe, impozite, comisioane de schimb valutar, costuri pentru date și cheltuieli aferente aplicabile achizițiilor pe care le efectuați ca rezultat al sau în cursul utilizării oricăruia dintre Site-urile sau Serviciile Coda.

2.8. Soluționarea litigiilor

Dacă sunteți nemulțumit de oricare dintre Codurile Editorului achiziționate utilizând Serviciile sau în cazul în care considerați că ați fost taxat din greșeală, vă rugăm să contactați direct următoarele părți pentru a rezolva problema:

(a) Coda, pentru achiziţiile efectuate pe Codashop; sau

(b) Editorul, pentru toate celelalte tranzacţii.

Dacă nu reușiți să rezolvați problema direct cu Editorul, ne puteți formula o cerere pentru soluționarea litigiului sau o plângere împotriva Editorului. Este interzis să faceți declarații false sau înșelătoare atunci când formulați o cerere sau în timpul investigației ulterioare pentru soluționarea unui litigiu. Coda va investiga toate cererile de soluționare a litigiilor care îi sunt formulate și va depune eforturi rezonabile pentru a le soluționa. Cu toate acestea, soluționarea definitivă a acestor litigii se va face la discreția exclusivă a Coda, iar Coda nu va avea nicio răspundere pentru eventualele litigii nesoluționate cu Editorul.

2.9. Gestionarea erorilor

Ca parte din sau separat de procesul de soluționare a litigiilor, Coda poate stabili că s-a produs o eroare care vă afectează. În cazul în care Coda stabilește că ați fost taxat sau suprataxat incorect, la discreția sa Coda vă va credita contul sau va aranja în alt mod o rambursare pentru a remedia eroarea. În cazul în care Coda concluzionează că nu ați fost taxat atunci când ar fi trebuit să fiți taxat sau că ați fost taxat prea puțin, Coda poate debita sau percepe o taxă din contul dvs. sau poate altfel colecta o plată pentru a rectifica eroarea în consecință.

3. Protecţia consumatorului

3.1. Descrierile produselor

Coda depune toate eforturile pentru a se asigura că descrierile produselor pe Codashop sunt cât mai exacte posibil. Cu toate acestea, în măsura permisă de legislația aplicabilă, nu garantăm că aceste descrieri ale produselor sunt complete și exacte.

3.2. Rambursări

Confirmați și înțelegeți că tranzacțiile efectuate cu succes folosind oricare dintre Site-urile sau Serviciile Coda sunt finale și nu pot fi anulate. Nu vor fi acceptate returnări și nicio rambursare nu va fi emisă, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel în acești Termeni. În cazul în care vi se va face o rambursare după soluționarea litigiilor și/sau gestionarea erorilor, astfel cum se prevede la secțiunile Soluționarea litigiilor și Gestionarea erorilor, perioada de creditare a rambursării în contul dvs. bancar sau în contul serviciului de plată va depinde de Canalul de plată utilizat sau de banca sau furnizorul dvs. de servicii de plată.

4. Conturi de utilizator Codashop

4.1. Servicii de cont

La alegerea dvs., vă puteți înregistra pentru un Cont Coda, care vă permite:

(a) Să postaţi comentarii pe Codaclub;

(b) Să accesați anumite programe de recompensare sau promoții pe Codashop;

(c) Să urmăriți sau să păstrați evidențe ale tranzacțiilor de achiziție pe care le-ați efectuat pe Codashop; și

(d) Să utilizați orice alte caracteristici ale Serviciilor sau ale Site-urilor Coda care pot fi disponibile numai utilizatorilor înregistrați.

4.2. Verificarea contului

Dacă vă înregistrați pentru un Cont Coda, confirmați că ați furnizat către Coda informații complete și exacte despre dvs. în scopuri de verificare și că sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității Contului dvs. Coda, a parolei acestuia și a tuturor activităților care au loc în Contul dvs. Coda. În cazul oricărui acces neautorizat la Contul dvs. Coda, veți notifica imediat Coda.

4.3. Istoricul tranzacțiilor

Puteţi accesa o evidență a tuturor achiziţiilor sau reîncărcărilor dvs. efectuate cu succes şi eşuate din pagina Contului dvs. Coda de la www.codashop.com. Dacă există orice greșeală sau informații lipsă, vă rugăm să ne contactați prin intermediul widget-ului Codashop HELP. Vom lua măsurile necesare pentru a rezolva problema cât mai curând posibil.

4.4. Închiderea sau suspendarea Contului Coda din cauza unei încălcări

Coda își rezervă dreptul, la propria sa discreție, de a închide definitiv sau de a suspenda Contul dvs. Coda sau accesul dvs. la acesta în orice moment, dacă:

(a) Încercați să vă angajați, sau indirect sau direct, în orice conduită interzisă în temeiul acestor Termeni;

(b) Încălcați orice clauză a acestor Termeni și, dacă încălcarea poate fi remediată, nu faceți acest lucru în termen de treizeci (30) de zile de la primirea notificării scrise din partea Coda care specifică o astfel de încălcare;

(c) Coda este obligată să facă acest lucru de orice autoritate de reglementare sau organ de aplicare a legii;

(d) Dvs. deveniţi sau sunteţi supus procedurilor de faliment;

(e) Ne-ați furnizat informații false sau inexacte și nu ne-ați furnizat informațiile adevărate sau corecte în termen de cincisprezece (15) zile de la primirea notificării scrise din partea Coda prin care s-au solicitat aceste informații;

(f) Coda a stabilit că securitatea Contului dvs. Coda a fost compromisă sau contul dvs. a fost accesat în mod neautorizat și nu acționați în termen de cinci (5) zile de la primirea notificării scrise din partea Coda care specifică măsurile corective necesare;

(g) Nu respectați acești Termeni sau orice termeni suplimentari care se aplică Serviciilor.  

4.5. Închiderea voluntară a Contului Coda de către utilizator

Puteți alege să închideți definitiv Contul Coda, în orice moment și din orice motiv, pe baza unui preaviz scris de treizeci (30) de zile către Coda prin intermediul www.codashop.com. Toate tranzacțiile pe care le-ați efectuat înainte de o astfel de închidere trebuie achitate, iar Coda își rezervă dreptul de a deduce din soldul dvs. orice taxe, suprataxe sau costuri neplătite pe care le-ați acumulat înainte de a vă închide Contul Coda.

5. Utilizarea Codaclub şi a conţinutului utilizatorului

5.1. Conţinutul utilizatorului

Sunteți responsabil pentru întregul conținut pe care îl transmiteți, publicați, partajați, trimiteți sau postați, fie public, fie privat („Conținutul utilizatorului”) pe Codaclub. Coda nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru Conținutul utilizatorului și nu are nicio obligație de a monitoriza, modera sau revizui Conținutul utilizatorului în mod constant. Cu toate acestea, Coda poate elimina Conținutul utilizatorului care încalcă acești Termeni, la cererea oricărui alt utilizator sau la discreția sa.

5.2. Fără declaraţii false

Nu veți prezenta în mod eronat identitatea dvs., nu veți asuma identitatea niciunei persoane sau entități sau nu veți induce în eroare alți utilizatori cu privire la originea Conținutului utilizatorului pe care îl transmiteți, publicați, partajați, trimiteți sau postați.

5.3. Restricții privind Conținutul utilizatorului

Nu veți transmite, publica, partaja, trimite sau posta Conținut al utilizatorului care:

(a) Hărțuiește, intimidează sau amenință alți utilizatori, persoane sau grupuri;

(b) Discriminează sau promovează ură și/sau violență împotriva altor utilizatori, persoane sau grupuri, inclusiv pe baza etniei, rasei, genului, sexului, religiei, dizabilității sau a oricărei alte trăsături de identitate sau vulnerabilități;

(c) Este defăimător sau calomnios;

(d) Este ofensator, obscen, grafic sau explicit sexual;

(e) Încalcă interdicţiile privind conduita utilizatorului, aşa cum sunt stabilite în secţiunea Obligaţiile utilizatorului;

(f) Încalcă drepturi de proprietate intelectuală în orice mod sau secţiunea privind Utilizarea şi dreptul de proprietate asupra proprietății intelectuale;

(g) Invadează confidențialitatea altor utilizatori sau persoane în orice mod sau încalcă secțiunea privind Datele cu caracter personal și Informațiile confidențiale;

(h) Încalcă orice altă prevedere a acestor Termeni sau este ilegal sau în orice mod nelegitim.

5.4. Drepturile asupra Conținutului utilizatorului

Declarați și garantați că (i) dețineți sau aveți dreptul de a transmite, publica, partaja, trimite sau posta Conținutul utilizatorului; și (ii) Conținutul utilizatorului nu încalcă acești Termeni și nicio lege sau reglementare relevantă aplicabilă în jurisdicția dvs.

5.5. Eliminarea Conținutului utilizatorului

Acceptați și sunteți de acord că Coda poate elimina Conținutul utilizatorului care vă aparține, dacă încalcă această secțiune cu privire la Codaclub sau orice parte a acestor Termeni, fără a aduce atingere deciziei Coda de a suspenda sau închide Contul dvs. Coda.

6. Obligaţiile utilizatorului

6.1. În ceea ce priveşte achiziţiile dvs., confirmaţi că: (i) achiziţionaţi Codurile Editorului prin intermediul Serviciilor pentru consumul dvs. exclusiv şi personal; (ii) nu veţi avea niciun drept să reproduceţi, să replicați, să distribuiţi sau să exploataţi în alt mod conţinutul, bunurile sau serviciile care vă sunt furnizate; şi (iii) respectaţi în permanenţă toate legile, regulile şi reglementările aplicabile la achiziţionarea şi utilizarea Codurilor Editorului.

6.2. În utilizarea oricăruia dintre Servicii, nu veți efectua niciuna dintre următoarele acțiuni și nici nu veți utiliza Serviciile pentru a vă implica în următoarele acțiuni:

6.2.1. Fraudă și conduită ilegală

(a) Utilizaţi Serviciile în orice mod care încalcă orice lege, ordonanţă sau reglementare aplicabilă sau în orice scop ilegal;

(b) Utilizați Serviciile pentru a încălca, intenționat sau neintenționat, orice lege, regulă, cod, directivă, linie directoare, politică sau reglementare aplicabilă la nivel local, statal, național sau internațional, incluzând, fără limitare, legi și cerințe (indiferent dacă au sau nu putere de lege) referitoare la combaterea spălării banilor sau a terorismului;

(c) Utilizaţi Serviciile pentru a asuma identitatea oricărei persoane fizice sau juridice sau pentru a denatura în alt mod afilierea dvs. cu o persoană fizică sau juridică;

(d) Ascundeți originea, locul de reședință sau orice identificatori ai dvs., în mod intenționat sau în alt mod, pentru a evita orice restricții geografice sau pentru a evita termeni care se aplică unei anumite țări, pentru a achiziționa produse și/sau servicii care nu sunt disponibile sau aplicabile în țara dvs. de reședință sau în orice alt scop ilegal;

(e) Eliminați orice notificări de proprietate din Servicii;

(f) Taxați alte persoane pentru a utiliza Serviciile;

(g) Utilizaţi Serviciile în orice scop comercial sau în beneficiul unui terţ ori în orice alt mod care nu este permis de licenţele acordate prin prezentul; sau

(h) Utilizaţi Serviciile în orice scopuri frauduloase.

6.2.2. Abuz, hărțuire și interferență cu experiența utilizatorului

(a) Interferați cu utilizarea Serviciilor de către alți utilizatori;

(b) Interferați cu, manipulați sau perturbați Serviciile, serverele sau rețelele conectate la Servicii sau utilizarea și beneficierea de către alți utilizatori a Serviciilor sau încălcați orice cerințe, proceduri, politici sau reglementări ale rețelelor conectate la Servicii;

(c) Întrerupeți fluxul normal de dialog sau acționați într-un mod care afectează negativ capacitatea altor utilizatori de a se angaja în dialog în timp real;

(d) Încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau altfel puneți la dispoziţia oricărui alt utilizator sau persoană orice material care conţine viruşi software, viermi, cai troieni sau orice alt cod de computer, rutine, fişiere sau programe concepute pentru a interfera, manipula, întrerupe, distruge sau limita direct sau indirect funcţionalitatea oricărui software sau hardware de computer sau echipament de date sau de telecomunicaţii;

(e) Încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau altfel puneți la dispoziţie orice publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, „corespondență nedorită”, „spam”, „scrisori în lanț”, „scheme piramidale” sau orice altă formă neautorizată de solicitare; sau

(f) Încărcați, postați, trimiteți prin e-mail, transmiteți sau altfel puneți la dispoziţie prin intermediul Serviciilor orice conținut ilegal, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, alarmant, deranjant, prejudiciabil, defăimător, vulgar, obscen, calomnios, invaziv pentru intimitatea unei alte persoane, instigator la ură sau discriminatoriu sau altfel inacceptabil.

6.2.3. Prejudicierea afacerii, platformelor sau serviciilor Coda

(a) Încercarea de a prejudicia, perturba sau de a se implica în orice alt mod în activități care afectează afacerea și reputația Coda și capacitatea Site-urilor Coda de a deservi alți utilizatori, sau încercarea de a împiedica ori întrerupe furnizarea de către Coda a Serviciilor în orice mod;

(b) Încercarea de a decompila, de a face inginerie inversă, de a dezasambla sau de a pirata Serviciile (sau orice parte a acestora) sau de a învinge sau depăși orice tehnologie de criptare sau măsuri de securitate stabilite de sau în beneficiul Coda cu privire la Servicii și/sau orice datele transmise, prelucrate sau stocate de Coda;

(c) Încercarea de a obține acces la orice cont, computere sau rețele legate de Site-urile și Serviciile Coda fără o autorizație adecvată; sau

(d) Luarea oricărei acțiuni sau implicarea în orice conduită care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca, interfera cu sau afecta Serviciile, serverele sau rețelele conectate la Servicii.

6.2.4. Înțelegeți că enumerarea acțiunilor de mai sus nu este exhaustivă și că acțiunile analoge celor enumerate mai sus sau celor care sunt ilegale, frauduloase, abuzive sau dăunătoare într-o manieră similară, vor fi de asemenea interzise.

7. Utilizarea şi dreptul de proprietate asupra proprietății intelectuale

7.1. Coda deține toate licențele necesare pentru toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv toate drepturile de autor, mărcile comerciale și drepturile de brevet existente și viitoare) asupra tuturor informațiilor, textelor, materialelor, elementelor grafice, siglelor, pictogramelor, înregistrărilor audio, software-ului și codului sursă de pe Site-urile Coda, inclusiv asupra platformelor prin care Coda furnizează Serviciile („Obiecte”).

7.2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni, întregul conținut terț de pe Site-urile Coda este deținut de Coda sau licențiat către Coda în conformitate cu legile relevante.

7.3. Dacă alegeți să oferiți contribuții și sugestii cu privire la problemele cu sau modificările sau îmbunătățirile propuse ale Serviciilor („Feedback”), atunci acordați prin prezentul către Coda un drept nerestricționat, perpetuu, irevocabil, neexclusiv, plătit integral și fără redevențe de a exploata Feedback-ul în orice mod și în orice scop, inclusiv pentru a îmbunătăți Serviciile și a crea alte produse și servicii.

7.4. Cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat în mod expres de acești Termeni, nu aveți niciun drept, titlu sau interes cu privire la Obiecte. Nu puteți, fără permisiunea noastră expresă scrisă (sau a furnizorilor sau licențiatorilor noștri, dacă este cazul), sub nicio formă și prin niciun mijloc:

(a) Să adaptați, să reproduceți, să modificați, să afișați, să executați, să publicați, să distribuiți, să difuzați, să circulați sau să creați lucrări derivate din oricare dintre Obiecte (inclusiv, fără limitare la afișarea și distribuirea oricăruia dintre Obiecte prin intermediul site-urilor terțe sau al altor medii computerizate în rețea); sau

(b) Să comercializați orice informații, bunuri sau servicii din sau în legătură cu oricare dintre Obiecte.

8. Datele cu caracter personal și informațiile confidențiale

8.1. Politica de confidenţialitate

Coda poate accesa, colecta, divulga și/sau prelucra datele dvs. cu caracter personal în cursul furnizării Serviciilor. Confirmați, acceptați și înțelegeți că respectiva accesare, colectare, divulgare și/sau prelucrare se va efectua în conformitate cu Politica de confidențialitate a Coda.

8.2. Obligațiile utilizatorului cu privire la datele cu caracter personal

În utilizarea Serviciilor, conveniți ca în niciun mod:

(a) Să nu adunați sau colectați nicio informație despre sau cu privire la alți utilizatori sau persoane, inclusiv, fără limitare la orice date sau informații cu caracter personal;

(b) Să nu utilizați Serviciile pentru a colecta sau a stoca date cu caracter personal despre alți utilizatori sau persoane în legătură cu conduita și activitățile interzise prevăzute la secțiunea Obligațiile utilizatorului; și

(c) Să nu transmiteți, publicați, partajați, divulgați sau publicați informații confidențiale sau cu caracter personal ale altor persoane.

8.3. Informaţii confidenţiale. Nu veți încărca, posta, trimite prin e-mail, transmite sau pune la dispoziție în alt mod prin intermediul Serviciilor niciun conținut pe care nu aveți dreptul să-l puneți la dispoziție în temeiul oricărei legi sau în temeiul oricăror relații contractuale sau fiduciare (cum ar fi informații privilegiate sau informații proprietare și confidențiale de care ați luat cunoștință sau care au fost divulgate ca parte a relațiilor de angajare sau în temeiul unor acorduri de nedivulgare).

9. Despăgubire și răspundere

[fs-toc-omit]9.1. Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți, să compensați și să apărați Coda, afiliații și filialele sale, precum și oficialii, directorii, angajații, agenții, licențiatorii, reprezentanții și furnizorii terți ai acestora, împotriva tuturor și oricăror cereri, acțiuni, proceduri, pierderi, răspunderi, cheltuieli, daune și costuri, inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaților, care decurg din sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor și/sau orice încălcare de către dvs. a acestor Termeni, a oricărei legi aplicabile, precum și în legătură cu orice litigiu sau problemă dintre dvs. și orice terț.

[fs-toc-omit]9.2. Limitarea răspunderii

9.2.1. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, CODA ȘI ANGAJAȚII, DIRECTORII, AGENȚII ȘI REPREZENTANȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, PUNITIVĂ SAU CONSECUTIVĂ CARE DECURGE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI, UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SITE-URILOR ȘI/SAU SERVICIILOR CODA (INCLUSIV INCAPACITATEA DE A UTILIZA SERVICIILE), SAU ORICE CODURI ALE EDITORULUI ACHIZIȚIONATE SAU TRANZACȚII EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE O GARANȚIE, CONTRACT, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ), STATUT SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ ȘI INDIFERENT DACĂ CODA A FOST SAU NU INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

9.2.2. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE, ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ A CODA ȘI A ANGAJAȚILOR, DIRECTORILOR, AGENȚILOR ȘI REPREZENTANȚILOR SĂI CARE DECURGE DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI SAU TRANZACȚIILE VIZATE ÎN ACEȘTIA, INDIFERENT DACĂ ÎN BAZA UNUI CONTRACT, DELICT (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE PENTRU PRODUS SAU ALTĂ TEORIE), GARANȚIE SAU ÎN ALT MOD, NU VA DEPĂȘI SUMA PLĂȚII PE CARE AȚI EFECTUAT-O PRIN SERVICII PENTRU TRANZACȚIA CARE A DAT NAȘTERE CERERII DE RĂSPUNDERE.

9.2.3. Coda nu va fi în niciun caz răspunzătoare față de dvs. pentru orice neîndeplinire sau întârziere din partea Coda sau a angajaților, agenților sau reprezentanților săi de a-și îndeplini obligațiile lor în temeiul acestor Termeni, în măsura în care o astfel de neîndeplinire sau întârziere este cauzată de un eveniment sau o condiție care nu poate fi controlată în mod rezonabil. Legile anumitor jurisdicții nu permit limitări ale garanțiilor implicite sau excluderea sau limitarea anumitor daune. Dacă se aplică aceste legi, este posibil ca unele sau toate declinările, excluderile sau limitările de mai sus să nu vi se aplice și este posibil să aveți drepturi în plus față de cele cuprinse în acești Termeni. Răspunderea Coda este limitată în măsura maximă permisă de lege.

9.2.4. Fără a aduce atingere oricărei legi, reguli sau reglementări contrare, sunteți de acord că orice cerere pe care o puteți avea în temeiul acestor Termeni trebuie să fie formulată sau depusă la tribunalul competent din jurisdicția în care vă aflați în termen de un (1) an după ce o astfel de cerere putea fi depusă pentru prima dată. Orice cereri formulate după această perioadă vor fi prescrise definitiv.

10. Fără garanţii şi declinarea răspunderii

10.1. SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. NU GARANTĂM CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, FĂRĂ ERORI, SIGURE SAU FĂRĂ VIRUȘI SAU ALTE SOFTWARE-URI DE COMPUTER DĂUNĂTOARE.

10.2. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRIN PREZENTUL CODA DECLINĂ ȘI NU ACORDĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA SITE-UL SAU SERVICIILE CODA, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR.

10.3. Coda nu are niciun control asupra calității, adecvării pentru scop, siguranței, fiabilității, legalității sau oricărui alt aspect al oricărui bun sau serviciu furnizat de un Editor pe care îl achiziționați utilizând Serviciile. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești Termeni, Coda nu va fi obligată să efectueze rambursări dacă o achiziție nu îndeplinește așteptările dvs. sau dacă Editorul relevant nu își îndeplinește angajamentele, deși Coda va depune eforturi rezonabile pentru a vă ajuta în aceste aspecte, astfel cum se descrie în secțiunile referitoare la Soluționarea litigiilor și Gestionarea erorilor. Coda nu are nicio obligație și nu poate garanta că va soluționa în mod satisfăcător orice litigii legate de tranzacția dvs.

10.4. Coda poate, la discreția sa exclusivă și în orice moment, să suspende sau să înceteze accesul dvs. la sau să vă dezactiveze utilizarea Serviciilor și/sau a Site-urilor Coda din orice motiv, fără o notificare prealabilă, inclusiv în cazul în care Coda suspectează o conduită frauduloasă, ilegală, neautorizată sau necorespunzătoare din partea dvs. sau dacă dvs. ați încălcat orice parte a acestor Termeni. De asemenea, Coda poate impune limite privind tipul și/sau suma tranzacțiilor pe care aveți permisiunea să le efectuați utilizând Serviciile, în orice moment, la discreția sa exclusivă, fără o notificare prealabilă.

10.5. Sunteți de acord și înțelegeți că disponibilitatea Serviciilor depinde de disponibilitatea rețelei și a sistemelor furnizorilor noștri de servicii, de Canalele de plată, de Editori și/sau de afiliații și filialele noastre.

10.6. Serviciile și/sau oricare dintre Site-urile Coda pot fi uneori întârziate, întrerupte sau perturbate pentru o perioadă nedeterminată de timp. În eventualitatea oricăreia dintre circumstanțele menționate mai sus, Coda nu va fi răspunzătoare pentru nicio cerere care decurge din sau în legătură cu astfel de întârzieri, întreruperi, perturbări, limitări, suspendări, încetări sau altele asemenea cu privire la Serviciile și/sau Site-urile Coda.

11. Prevederi generale

11.1. Linkuri către site-uri terțe

Linkurile către site-urile terțe furnizate prin intermediul Serviciilor vă pot determina să părăsiți Site-urile Coda. Vă rugăm să rețineți că este posibil ca site-urile către care sunt furnizate linkuri să nu se afle sub proprietatea sau controlul Coda în niciun mod și, prin urmare, le accesați pe propriul risc. Coda nu este responsabilă pentru conținutul, termenii de utilizare sau practicile de confidențialitate ale oricărui astfel de site către care sunt furnizate linkuri, sau orice link conținut în cadrul unui site către care sunt furnizate linkuri, inclusiv orice modificări sau actualizări aduse site-urilor respective. Includerea unui link terț nu implică sau nu exprimă în niciun fel afilierea, susținerea sau sponsorizarea de către Coda a oricărui site la care sunt furnizate linkuri și/sau a oricărui conținut al acestuia.

11.2. Notificări

Este posibil să facem orice notificări pe care legea ne poate obliga să le facem în format electronic (cum ar fi, dar fără a se limita la momentul în care vizitați Site-urile sau platformele Coda, prin formulare sau e-mailuri, momentul în care Coda postează notificări sau actualizări ale acestor Termeni sau în care Coda comunică cu dvs. prin intermediul adresei dvs. de e-mail sau numărul de telefon mobil). Vă dați consimțământul să primiți comunicări din partea noastră în format electronic și sunteți de acord că toți termenii și condițiile, notificările, regulile, divulgările, politicile și alte comunicări din partea Coda furnizate în format electronic către dvs. vor fi considerate ca îndeplinind orice cerință legală privind comunicările în scris și vor fi considerate furnizate la data comunicării electronice.

11.3. Nicio renunțare

Neexercitarea sau întârzierea exercitării de către Coda a oricărui drept sau prevederi în temeiul acestor Termeni nu va fi interpretată ca o renunțare la sau o limitare a dreptului său de a aplica ulterior acești Termeni și de a obliga la respectarea strictă a acestora.

11.4. Nicio autorizare

Referirile la bunuri, servicii și/sau afaceri pe oricare dintre Site-urile Coda nu constituie sau nu implică nicio autorizare, aprobare sau recomandare din partea Coda a acelor bunuri, servicii și/sau afaceri.

11.5. Încetare

Coda poate, la latitudinea sa, să înceteze accesul dvs. la oricare dintre Site-urile, Serviciile Coda și/sau la Contul dvs. Coda dacă încălcați oricare dintre Termeni. În caz de încetare, prevederile secțiunii privind Despăgubirea și Răspunderea vor rămâne în vigoare.  

11.6. Securitate

Coda ia toate măsurile rezonabile pentru a păstra securitatea informațiilor pe care i le furnizați. Din păcate, nicio transmitere de date prin Internet nu poate fi garantată ca fiind complet sigură. Deși Coda se străduiește să protejeze toate transmiterile de date pe Internet (inclusiv informațiile dvs.) și a adoptat măsuri substanțiale pentru a reduce riscurile de securitate, Coda nu garantează și nu poate asigura securitatea absolută a oricăror informații pe care le transmiteți către Coda. Ca atare, orice informații pe care le transmiteți către Coda sunt transmise pe propriul dvs. risc.

11.7. Relaţie

Nicio prevedere din acești Termeni nu are scopul de a crea sau nu creează niciun tip de asociere în participațiune, relație angajat-angajator, creditor-debitor, escrow, parteneriat sau orice relație fiduciară între dvs. și Coda.

11.8. Cesiune

Nu puteți cesiona niciunul dintre drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul acestor Termeni sau nicio partea din acestea, fără aprobarea noastră prealabilă scrisă. Orice tentativă din partea dvs. de a face acest lucru fără aprobarea noastră prealabilă scrisă va fi considerată nulă și neavenită. Cu toate acestea, avem dreptul să cesionăm acești Termeni și/sau oricare dintre obligațiile noastre, integral sau parțial, în orice moment, oricărui afiliat sau oricărei filiale Coda sau oricărei terțe părți, cu sau fără notificarea dvs.

11.9. Termeni localizaţi

Acești Termeni au fost redactați în limba engleză. În măsura în care orice versiune tradusă localizată a Termenilor intră în conflict cu versiunea în limba engleză, termenii versiunii în limba engleză prevalează. Pentru termenii localizaţi pentru jurisdicţiile selectate, consultaţi Partea II (Termenii de utilizare suplimentari).

11.10. Întregul acord

Acești Termeni constituie întregul acord dintre dvs. și Coda și înlocuiesc și anulează toate acordurile, cererile, declarațiile și înțelegerile anterioare și actuale cu privire la obiectul acestor Termeni. Nicio modificare sau amendament la acești Termeni nu va avea caracter obligatoriu pentru Coda, cu excepția cazului în care este convenit de Coda, stabilit în scris și publicat în același mod ca și versiunile obligatorii anterioare.

11.11. Separabilitate

Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni este considerată de o instanță competentă ca fiind nevalidă sau neaplicabilă, prevederea respectivă va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară, iar celelalte prevederi vor rămâne în vigoare.

11.12. Legea aplicabilă

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în Partea II (Termenii de utilizare suplimentari):

11.12.1. Acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din Singapore, indiferent de prevederile privind conflictele de legi.

11.12.2. Noi (sau entitatea Coda relevantă) vom încerca să soluționăm în mod amiabil orice litigii care apar din sau în legătură cu acești Termeni (inclusiv orice întrebare cu privire la existența, valabilitatea sau încetarea acestora), dar în cazul în care aceste eforturi vor eșua, disputa va fi înaintată și soluționată definitiv prin arbitraj administrat de Centrul de Arbitraj Internațional din Singapore („SIAC”) în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale SIAC („Regulile SIAC”) pentru moment în vigoare, reguli care sunt considerate încorporate prin referire în această secţiune privind Legea aplicabilă. Locul de desfășurare a arbitrajului va fi Singapore, iar Tribunalul va fi alcătuit din un (1) arbitru. Toate procedurile de arbitraj vor fi în limba engleză. Decizia arbitrului va fi definitivă și obligatorie.

12. Declaraţiile utilizatorului

12.1. Vârsta

Serviciile nu sunt adresate persoanelor sub vârsta majoratului din țara dvs. (un „minor”). Sub rezerva restricțiilor specifice de vârstă impuse în țara dvs. și dacă nu se prevede altfel în acești Termeni, pentru minori sunt necesare permisiunea și consimțământul unui părinte sau tutore legal pentru utilizarea Serviciilor. Prin continuarea utilizării Serviciilor, se va considera că acest părinte sau tutore legal a fost de acord cu acești Termeni în numele minorului și va fi responsabil pentru utilizarea Serviciilor, inclusiv crearea și utilizarea Contului Coda al minorului, achizițiile sau tranzacțiile efectuate de minor, și indiferent dacă minorul s-a aflat sau nu sub supraveghere în timpul unei astfel de achiziții. Ca atare, achizițiile nu pot fi anulate pe motiv că au fost efectuate fără permisiunea, consimțământul și/sau supravegherea părintelui sau tutorelui.

12.2. Utilizarea în scopuri legale

Veți utiliza Serviciile exclusiv în scopuri legale și în conformitate cu acești Termeni și cu toate legile, regulile, codurile, directivele, liniile directoare, politicile și reglementările aplicabile.

12.3. Utilizarea dispozitivului

Garantați că utilizați Serviciile sau Site-urile Coda pe un aparat sau dispozitiv asupra căruia dețineți dreptul de proprietate sau a cărui utilizare de către dvs. a fost autorizată de titularul respectivului aparat sau dispozitiv.

12.4. Utilizarea instrumentelor de plată

Sunteți unicul responsabil pentru utilizarea instrumentelor de plată selectate de dvs. în legătură cu Serviciile noastre, iar Coda nu va avea nicio răspundere față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice utilizare neautorizată a instrumentelor dvs. de plată în legătură cu Serviciile.

13. Contactați-ne

Pentru orice solicitări sau întrebări legate de acești Termeni, puteți scrie la support@codapayments.com sau puteți vizita Centrul nostru de asistență.

Partea II TERMENI DE UTILIZARE SUPLIMENTARI – SPECIFICI ŢĂRII

Pe lângă Termenii generali de utilizare de mai sus, următorii termeni și condiții suplimentare de utilizare („Termeni suplimentari”) se aplică utilizatorilor din următoarele țări. Puteți accesa o copie a Termenilor, inclusiv a Termenilor suplimentari aplicabili țării dvs., atât în limba engleză, cât și în limbile locale respective de mai jos.

Uniunea Europeană (UE)/Spațiul Economic European (SEE)/Elveția/Regatul Unit (RU)

1. Sfera de aplicare. Dacă locuiți în sau vă aflați în UE/SEE, Elveția sau Regatul Unit, aceste prevederi („Prevederile UE”) vor guverna utilizarea de către dvs. a Serviciilor, în plus față de Termenii generali de utilizare, cu excepția cazului în care se specifică altfel în aceste reglementări din UE sau RU. În cazul unui conflict între aceste Prevederi UE și Termenii generali de utilizare de mai sus, aceste Prevederi UE vor prevala în măsura necesară pentru a soluționa conflictul.

2. Furnizor de servicii. Înțelegeți și acceptați că Serviciile, așa cum sunt definite, vă sunt furnizate de Coda Netherlands Holdings B.V., cu sediul social la Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam și având numărul de înregistrare în scopuri de TVA 862518866 („Coda Netherlands”) și că Termenii sunt încheiați și conveniți prin prezentul între dvs. și Coda Netherlands. Coda Netherlands colaborează cu comercianți/editori de conținut digital și canale de plată terțe, inclusiv compania noastră afiliată Coda Payments Pte. Ltd. și alți parteneri, pentru furnizarea Serviciilor către dvs.

3. Distribuirea conținutului. Coda Netherlands oferă servicii de distribuire de conținut în UE/SEE, Elveția și RU prin Codashop și vă vinde Codurile relevante. Orice referire la „Editor” sau „Editori” din Termeni este la Coda Netherlands.

4. Preţuri. Toate prețurile oferite pe Codashop includ TVA la tariful aplicabil și orice alte taxe și costuri suplimentare.

5. Livrarea Codurilor. Codurile pot fi livrate fie (i) direct la ID-ul unic al jocului sau al contului, fie (ii) la adresa de e-mail pe care ne-ați furnizat-o. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, atunci când efectuați o achiziție pe Codashop, veți primi o notificare care confirmă faptul că tranzacția dvs. de achiziție a fost efectuată cu succes, iar Codurile vor fi livrate într-o perioadă scurtă de timp după achiziția dvs. Coda Netherlands nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio daună rezultată din furnizarea unui cod de joc sau a unui ID de cont incorect sau a unei adrese de e-mail de către dvs. Fiecare Cod este unic și poate fi utilizat o singură dată cu Editorul relevant.

6. Conformitate. Coda Netherlands garantează că Codurile respectă specificaţiile precizate în ofertă, cerinţele rezonabile de fiabilitate şi/sau utilizare şi legile aplicabile existente la data efectuării tranzacţiei de achiziţie. Coda Netherlands nu va avea nicio obligaţie sau răspundere cu privire la niciun defect sau neconformitate descoperită după răscumpărarea sau activarea Codurilor, după cum se specifică mai sus.  Toate celelalte garanţii, exprese sau implicite, prevăzute prin contract, statut sau prin lege, sunt în măsura permisă de lege excluse în mod expres prin prezenta.

7. Dreptul legal de retragere. Aveți dreptul legal de a vă retrage din anumite contracte, conform reglementărilor UE/SEE sau Regatului Unit, cu privire la achiziționarea Codurilor. Vă rugăm să consultați această pagină pentru mai multe informații despre amploarea dreptului dvs. legal și despre modul în care îl puteți exercita.

8. Inaplicabilitatea declinării răspunderii. Secțiunea 10.3 din Termeni nu vi se aplică.

9. Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor. Acești Termeni vor fi guvernați de și interpretați în conformitate cu legile din Țările de Jos, fără a ține cont de prevederile privind conflictele de legi. Ne vom strădui să soluționăm în mod amiabil orice litigii care apar din sau în legătură cu acești Termeni (inclusiv orice întrebare cu privire la existența, valabilitatea sau încetarea acestora), dar în cazul în care aceste eforturi vor eșua, aceste litigii vor fi soluționate definitiv de Tribunalul Districtual din Amsterdam în urma procedurii în limba engleză înaintea Camerei pentru chestiuni comerciale internaționale („Tribunalul Comercial din Țările de Jos” sau „Tribunalul Districtual din Țările de Jos”), cu excluderea jurisdicţiei oricăror altor instanţe. O acțiune pentru măsuri intermediare, inclusiv măsuri de protecție, disponibile în temeiul legislației olandeze, poate fi formulată la Curtea NCC în procedură sumară (CSP) în limba engleză. Orice contestații împotriva hotărârilor NCC sau CSP vor fi depuse la Curtea de Apel din Amsterdam pentru chestiuni comerciale internaționale („Curtea de apel comercială din Țările de Jos” sau „NCCA”). Se aplică Regulile de procedură NCC.

Suntem obligați prin reglementările aplicabile să furnizăm un link către  platforma online de soluționare a litigiilor a Comisiei Europene, pe care îl puteți accesa aici: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Cu toate acestea, Coda nu este nici obligată, nici dispusă să participe la procedurile de soluționare a litigiilor înaintea unei comisii de arbitraj pentru consumatori.

10. Contract obligatoriu și executoriu. Înțelegeți și acceptați că acești Termeni constituie un contract obligatoriu și executoriu între dvs. și Coda Netherlands și că drepturile și obligațiile stabilite în acești Termeni vor intra în vigoare între dvs. și Coda Netherlands atunci când vă exprimați acordul.

11. Detalii de contact. Dacă aveți o reclamație cu privire la Codurile pe care le-ați achiziționat prin Codashop sau Serviciile, ne puteți contacta prin intermediul Paginii de contact. Dacă doriți să ne contactați pentru orice altă problemă, vă prezentăm mai jos detaliile noastre de contact:

Nume: Coda Netherlands Holdings B.V.
Sediul social:
Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam
Număr de înregistrare în scopuri de TVA:
NL 862518866B01
E-mail:
support.eu@codapayments.com


联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->