Download:

Sist oppdatert: 26. may 2022

VED Å KLIKKE PÅ «KJØP NÅ», ELLER VED Å PÅ ANNEN MÅTE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE TJENESTENE (SOM DEFINERT HERI), SAMTYKKER DU TIL AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT, OG SOM EN BETINGELSE FOR DIN BRUK AV TJENESTENE, GODTAR Å VÆRE BUNDET AV, FØLGENDE VILKÅR. HVIS DU IKKE ER KVALIFISERT, ELLER IKKE GODTAR VILKÅRENE, HAR DU IKKE VÅR TILLATELSE TIL Å BRUKE TJENESTENE. DIN BRUK AV TJENESTENE, OG CODAS (SOM DEFINERT HERI) LEVERING AV TJENESTEN TIL DEG, UTGJØR EN AVTALE MELLOM CODA OG DEG OM Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE

1. Omfang og aksept

1.1. Omfang

1.1.1. Disse vilkårene og betingelsene, som består av Del I (Generelle bruksvilkår) og Del II (Tilleggsvilkår for bruk), (samlet kalt «vilkårene»), styrer din bruk av følgende tjenester (samlet kalt «tjenestene») som tilbys eller administreres av Coda Payments Pte. Ltd. («Coda Singapore») og/eller dets tilknyttede selskaper og datterselskaper, inkludert som angitt i del II her (samlet kalt «Coda» og «vi», «oss» eller «vår/vårt/våre»):

(a) Nettstedet (www.codapayments.com), sammen med tilgang til det og alle dets koblinger og funksjoner

(b) The Codashop mobilapplikasjonen, Codashop nettstedet (www.codashop.com), og alle andre plattformer som Codashop er tilgjengelig gjennom («Codashop»)

(c) Brukerkontoer registrert gjennom Codashop (en «Coda-konto»)

(d) Betalingstilrettelegging og/eller videresalgstjenester via Codapay eller Codashop, hvor du foretar kjøp fra Coda, dets tredjepartsforhandlere («utgiverne») og/eller betalingskanalpartnere («betalingskanaler») og foreta betalinger gjennom betalingsmetoder gjort tilgjengelige av Coda på ovennevnte plattformer

(e) Fellesskapsforumet (https://community.codashop.com) der brukere har mulighet til å legge ut kommentarer («Codaclub») og/eller

(f) Andre Coda-applikasjoner, nettsteder og/eller tjenester som kobler til disse vilkårene

1.1.2. Referer Del II (Tilleggsvilkår for bruk) nedenfor for versjoner av disse vilkårene på både engelsk og utvalgte lokale språk, samt ytterligere saker som kan gjelde for jurisdiksjonen der du bor.

1.1.3. Med mindre noe annet er spesifisert i disse vilkårene, inngås og avtales vilkårene mellom deg og Coda Singapore.

1.2. Aksept

Ved å bruke enhver av tjenestene samtykker du i og godtar disse vilkårene og godtar å være bundet av dem. HVIS DU IKKE GODTAR VILKÅRENE, BØR DU UMIDDELBART SLUTTE Å BRUKE OG/ELLER FÅ TILGANG TIL TJENESTENE.

1.3. Endringer

Coda forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst på et fremtidig grunnlag av disse vilkårene eller noen av retningslinjene eller merknadene knyttet til deres plattformer, nettsteder eller applikasjoner som Coda kan legge ut på eller koble til fra tjenestene (de «endrede vilkårene»). Alle endrede vilkår er innlemmet ved denne referansen i, og gjort til en del av, disse vilkårene. Slike endringer trer i kraft umiddelbart etter publisering på www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.comCodas nettsteder») eller andre Coda-applikasjoner, nettsteder og/eller plattformer. Coda vil også legge ut et varsel på disse plattformene for å informere brukere om de nye vilkårene, og datoen for den siste revisjonen er angitt øverst i vilkårene. Det er ditt ansvar å regelmessig sjekke de nevnte nettstedene for den nyeste versjonen av vilkårene. Hvis en endring i disse vilkårene vesentlig endrer dine rettigheter eller forpliktelser, kan vi kreve at du godtar de endrede vilkårene for å fortsette å bruke tjenestene. Din fortsatte bruk av tjenestene eller noen av de foregående plattformene etter eventuelle endringer i vilkårene skal anses som fortsatt aksept av de reviderte vilkårene.

1.4. Oppdateringer

Coda kan tilby nye funksjoner, oppgraderinger, oppdateringer, oppdateringer og andre modifikasjoner av tjenestene (samlet kalt «variasjonene»). Vi kan oppdatere, patche eller endre Coda-nettstedene, mobilapplikasjonen eller noen av våre plattformer eksternt. Du gir herved Coda rett til å distribuere og bruke slike variasjoner. Alle bestemmelser i disse tjenestevilkårene skal også gjelde for alle slike variasjoner.

Del I GENERELLE BRUKSVILKÅR

2. Bruk av tjenestene

2.1. Anvendelse av vilkår gjennom bruk

Disse vilkårene skal gjelde uansett hvordan du får tilgang til eller bruker noen av tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, mobile enheter, skrivebordsenheter, mobilapplikasjoner, nettlesere eller andre enheter, applikasjoner eller programvare.

2.2. Lisens for bruk

2.2.1. Coda gir deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, gjenkallelig, begrenset rett og lisens til å få tilgang til og bruke Coda-nettstedene og/eller tjenestene for personlig og ikke-kommersiell bruk, underlagt disse vilkårene.

2.2.2. Coda forbeholder seg retten til å suspendere eller si opp en slik lisens uten forvarsel til deg hvis det oppdages at din bruk av tjenestene bryter disse vilkårene.

2.3. Tilgang til og bruk av tjenester og Coda-nettsteder

2.3.1. Tjenestene lar deg kjøpe begrensede rettigheter til å få tilgang til og bruke bestemt digitalt innhold som beskrevet heri, slik som gavekoder, app-/spillkreditt og kuponger fra Coda eller deres utgivere via Codas nettsteder eller gjennom utgivernes nettsteder eller plattformer, og foreta betaling for slike kjøp gjennom betalingskanalene ved å:

(i) Innløse eller forbruke forhåndsbetalte mobilkreditter utstedt av mobiloperatøren din

(ii) Å få verdien av slike kjøp lagt til din kommende mobilfaktura utstedt av mobiloperatøren din eller

(iii) Bruke én av de andre betalingsalternativene som tilbys av Codas betalingskanalpartnere, for eksempel e-lommebøker, kuponginnløsninger, betalinger over disk ved deltakende dagligvarebutikker, kredittkort og bankoverføringer

For å unngå tvil, inkluderer disse kjøpene ikke noen overdragelse av eller kjøp av immaterielle rettigheter til Codas tjenester eller noe digitalt innhold som er innhentet gjennom tjenestene.

2.3.2. Kjøp foretatt ved bruk av tjenestene vil være i én av to former, hvor:

(a) Du kjøper gavekoder, kreditter i appen/spillet og kuponger direkte fra tredjepartsutgivere («utgiverkoder») som forhandleren har registrert, og Coda leverer tilretteleggingstjenester til utgiverne ved å behandle og innhente betalinger for de kjøpte utgiverkodene for og på utgivernes vegne

(b) Coda videreselger utgiverkodene direkte til deg, som den registrerte forhandleren

2.3.3. Ansvarsfraskrivelse. Du erkjenner og forstår at digitalt innhold (inkludert gavekoder, app-/spill-kreditter og kuponger) ikke har noen pengeverdi, er begrenset til bruk for spill utstedt av den spesifikke utgiveren eller til bruk i Codashop (som aktuelt) og kan ikke overføres til en annen person eller innløses i «ekte» valuta av noe slag.

2.4. Betalingstilrettelegging og digitale videresalgstjenester

2.4.1. Du initierer og foretar et kjøp ved å velge å kjøpe utgiverkoder via (i) den relevante utgiverens nettsted eller mobilplattform, hvor du vil bli overført til Coda-nettstedene for å foreta betaling, eller (ii) Codashop.

2.4.2. For å foreta betalinger via tjenestene må du ha en gyldig og kvalifisert mobiltelefonkonto hos én av våre partnermobilnettoperatører eller et gyldig betalingsinstrument utstedt eller anerkjent av betalingskanalene.

2.4.3. Du er fullt ansvarlig for bruken av dine betalingskontoer eller instrumenter via tjenestene. Du erkjenner og godtar at Coda ikke har noe ansvar for uautorisert bruk eller tilgang fra tredjeperson av kontoene dine eller dine betalingsinstrumenter.

2.4.4. For bankoverføringsbetalinger blir all bankinformasjon du oppgir innhentet direkte av de relevante betalingskanalene. Disse opplysningene innhentes ikke, lagres ikke eller behandles ikke av Coda. For informasjon om hvordan vi behandler andre betalingsdata som du kan oppgi når du foretar et kjøp fra Coda, referer til våre retningslinjer for personvern.

2.4.5. Coda, utgiverne og/eller betalingskanalene forbeholder seg retten og skjønnet til å avvise eller nekte noen transaksjon av noen som helst grunn eller sette grenser for transaksjonstyper og/eller beløp.

2.5. Utgiverkoder

Når det gjelder utgiverkoder kjøpt gjennom noen av Codas nettsteder eller ved bruk av noen av tjenestene, er det de relevante utgiverne som utstedte de kjøpte kodene, og ikke Coda, som er eneansvarlige for å løse inn kodene, og for å levere varer eller tjenester til deg i bytte. Med mindre annet er angitt på den relevante produktinformasjonssiden på Coda-nettstedene, utløper ikke utgiverkoder.

2.6. Modifisering av tjenester

Coda forbeholder seg retten til å endre, modifisere, suspendere eller avslutte tjenestene delvis eller helt når som helst, med eller uten varsel til deg. Eventuelle endringer eller modifikasjoner kan gjenspeiles i disse vilkårene i henhold til avsnittet om endringer. Coda vil ikke ha noe ansvar for endringer i tjenestene eller for noen suspensjon eller avslutning av din tilgang til eller bruk av tjenesten.

2.7. Skatter, avgifter og gebyrer

Du er ansvarlig for eventuelle gjeldende skatter, avgifter, gebyrer for valutaveksling, datagebyrer og relaterte kostnader for kjøp du foretar som følge av eller i løpet av bruken av Codas nettsteder eller tjenester.

2.8. Tvistehåndtering

Hvis du er misfornøyd med noen utgiverkoder kjøpt ved bruk av tjenestene, eller hvis du mener at du har blitt belastet ved en feil, kontakt følgende parter direkte for å løse saken:

(a) Coda, for kjøp foretatt på Codashop eller

(b) utgiveren, for alle andre transaksjoner.

Hvis du ikke kan løse problemet direkte med utgiveren, kan du fremme en tvist eller klage mot utgiveren hos oss. Du må ikke komme med noen falske eller villedende uttalelser når du fremmer, eller under den påfølgende etterforskningen av, en tvist. Coda vil undersøke alle tvister som er fremmet hos oss og vil gjøre rimelige anstrengelser for å løse dem. Den endelige løsningen av slike tvister skal imidlertid være etter Codas eget skjønn, og Coda vil ikke ha noe ansvar for noen uløste tvister med utgiver.

2.9. Feilhåndtering

Som en del av eller separat fra tvistehåndteringsprosessen, kan Coda avgjøre om en feil har blitt gjort som påvirker deg. Hvis Coda fastslår at du har blitt feilaktig belastet eller overbelastet, vil Coda, etter eget skjønn, kreditere kontoen din eller på annen måte ordne med en refusjon for å rette opp feilen. Hvis Coda konkluderer med at du ikke ble belastet da du skulle ha blitt det, eller at du har blitt underbelastet, kan Coda debitere eller belaste kontoen din eller på annen måte kreve inn en betaling for å rette feilen tilsvarende.

3. Forbrukerbeskyttelse

3.1. Produktbeskrivelser

Coda gjør sitt ytterste for å sikre at produktbeskrivelsene på Codashop er så nøyaktige som mulig. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, garanterer vi imidlertid ikke at slike produktbeskrivelser er fullstendige og nøyaktige.

3.2. Refusjoner

Du erkjenner og forstår at transaksjoner som er gjennomført ved hjelp av noen av Codas nettsteder eller tjenester er endelige og ikke-kansellerbare. Ingen returer vil bli akseptert, og ingen refusjoner vil bli utstedt med mindre noe annet er uttrykkelig spesifisert i disse vilkårene. I tilfelle en refusjon vil bli gjort til deg etter tvist- og/eller feilhåndtering som beskrevet i avsnittene om tvist- og feilhåndtering, vil tidsfristen for å kreditere refusjonen til bank- eller betalingstjenestekontoen din være avhengig av betalingskanalen som brukes eller banken din eller betalingsleverandøren.

4. Brukerkontoer hos Codashop

4.1. Kontotjenester

Du kan etter eget valg registrere deg for en Coda-konto, som lar deg:

(a) Legge ut kommentarer på Codaclub

(b) Få tilgang til visse belønningsordninger eller kampanjer på Codashop

(c) Spore eller holde oversikt over kjøpstransaksjoner du har gjort på Codashop og

(d) Bruke andre funksjoner i tjenestene eller Coda-nettstedene som kun kan være tilgjengelige for registrerte brukere

4.2. Kontoverifisering

Hvis du registrerer deg for en Coda-konto, bekrefter du at du har gitt Coda fullstendig og nøyaktig informasjon om deg selv for verifiseringsformål, og at du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til Coda-kontoen din, passordet ditt og alle aktiviteter som forekommer under Coda-kontoen din. I tilfelle uautorisert tilgang til Coda-kontoen din, skal du varsle Coda umiddelbart.

4.3. Transaksjonshistorikk

Du kan få tilgang til en oversikt over alle dine vellykkede og mislykkede kjøp eller påfyll på Coda-kontosiden din på www.codashop.com. Hvis det er noen feil eller manglende informasjon, kontakt oss via Codashops HJELP-modul. Vi vil ta de nødvendige skrittene for å løse saken så snart det er praktisk mulig.

4.4. Avslutning eller suspensjon av Coda-konto på grunn av brudd

Coda forbeholder seg retten til, etter eget skjønn å permanent avslutte eller suspendere Coda-kontoen din eller din tilgang til den når som helst hvis:

(a) Du forsøker å engasjere deg i, eller indirekte eller direkte engasjerer deg i enhver atferd som er forbudt i henhold til disse vilkårene

(b) Du bryter noen klausul i disse vilkårene, og hvis bruddet kan utbedres, unnlater du å gjøre det innen tretti (30) dager etter å ha mottatt skriftlig varsel fra Coda om slikt brudd

(c) Coda er pålagt å gjøre dette av tilsynsmyndigheter eller politimyndigheter

(d) Du blir eller er underlagt konkursbehandling

(e) Du har gitt oss falske eller unøyaktige opplysninger og har ikke gitt oss de sanne eller riktige opplysningene innen femten (15) dager etter å ha mottatt skriftlig varsel fra Coda med forespørsel om slik informasjon

(f) Coda har fastslått at sikkerheten til Coda-kontoen din har blitt kompromittert, eller at kontoen din har blitt åpnet på en uautorisert måte, og du ikke klarer å iverksette tiltak innen fem (5) dager etter å ha mottatt skriftlig varsel fra Coda som spesifiserer de nødvendige korrigerende tiltakene

(g) Du unnlater å overholde disse vilkårene eller eventuelle tilleggsvilkår som gjelder for tjenestene

4.5. Frivillig avslutning av Coda-konto av bruker

Du kan velge å avslutte Coda-kontoen din permanent, når som helst og av hvilken som helst grunn, ved å gi tretti (30) dagers skriftlig forhåndsvarsel til Coda via www.codashop.com. Alle transaksjoner du har gjort før slik avslutning, må betales, og Coda forbeholder seg retten til å trekke fra saldoen din eventuelle ubetalte avgifter, tilleggsavgifter eller kostnader som du kan ha pådratt deg før vi avslutter Coda-kontoen din.

5. Bruk av Codaclub og brukerinnhold

5.1. Brukerinnhold. Du er ansvarlig for alt innhold du overfører, publiserer, deler, sender eller legger ut, enten offentlig eller privat («brukerinnholdet»), på Codaclub. Coda påtar seg intet ansvar for brukerinnholdet, og har ingen forpliktelse til å overvåke, moderere eller gjennomgå brukerinnholdet kontinuerlig. Coda kan imidlertid fjerne brukerinnhold som bryter disse vilkårene på forespørsel fra en annen bruker eller etter eget skjønn.

5.2. Ingen feilrepresentasjon. Du skal ikke gi en uriktig fremstilling av identiteten din, utgi deg for å være en annen person eller enhet, eller villede andre brukere med hensyn til opprinnelsen til brukerinnholdet du overfører, publiserer, deler, sender eller legger ut.

5.3. Restriksjoner på brukerinnholdd. Du skal ikke overføre, publisere, dele, sende eller legge ut brukerinnhold som:

(a) Trakasserer, mobber eller truer andre brukere, personer eller grupper

(b) Diskriminerer eller promoterer hat og/eller vold mot andre brukere, personer eller grupper, inkludert på grunnlag av etnisitet, rase, kjønn, religion, funksjonshemming eller andre identitetstrekk eller sårbarhet

(c) Er ærekrenkende eller injuriende

(d) Er støtende, uanstendig, grafisk eller seksuelt eksplisitt

(e) Bryter forbudet mot brukeradferd som beskrevet i avsnittet om brukerforpliktelser

(f) Krenker immaterielle rettigheter på noen måte eller krenker avsnittet om bruk og eierskap av immaterielle rettigheter

(g) Invaderer personvernet til andre brukere eller personer på noen måte eller bryter med avsnittet om personopplysninger og konfidensiell informasjon

(h) Krenker andre bestemmelser i disse vilkårene eller på noen måte er illegalt eller ulovlig

5.4. Rettigheter over brukerinnhold. Du erklærer og garanterer at (i) du eier eller har rett til å overføre, publisere, dele, sende eller legge ut brukerinnholdet, og (ii) at brukerinnholdet ikke bryter disse vilkårene og eventuelle relevante lover eller forskrifter som gjelder i din jurisdiksjon.

5.5. Fjerning av brukerinnhold. Du godtar og samtykker til at Coda kan fjerne brukerinnholdet ditt hvis det bryter med dette avsnittet om Codaclub eller noen del av disse vilkårene, uten forbehold etter Codas skjønn om å suspendere eller avslutte Coda-kontoen din.

6. Brukerforpliktelser

6.1. Når det gjelder kjøpene dine, bekrefter du at: (i) du kjøper utgiverkodene via tjenestene for ditt eget eksklusive og personlige forbruk, (ii) at du til enhver tid ikke skal ha rett til å reprodusere, kopiere, distribuere eller på annen måte utnytte innhold, varer eller tjenester som leveres til deg og (iii) at du til enhver tid overholder alle gjeldende lover, regler og forskrifter i ditt kjøp og bruk av utgiverkodene.

6.2. Ved bruk av tjenestene skal du ikke utføre noen av følgende handlinger, eller bruke tjenestene til å engasjere deg i følgende handlinger:

6.2.1. Svindel og ulovlig atferd

(a) Bruke tjenestene på en måte som bryter med gjeldende lover, forskrifter eller forskrifter, eller for ulovlige formål

(b) Bruke tjenestene til å bryte, forsettlig eller utilsiktet, enhver gjeldende lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, regel, kode, direktiv, veiledning, retningslinje eller forskrift, inkludert, uten begrensning, lover og krav (enten de er eller ikke har lovkraft) knyttet til hvitvasking av penger eller antiterrorisme

(c) Bruke tjenestene til å etterligne en person eller enhet, eller på annen måte gi uriktig fremstilling av din tilknytning til en person eller enhet

(d) Skjule din opprinnelse, ditt bosted eller noen identifikatorer, bevisst eller på annen måte, for å omgå geografiske restriksjoner eller unngå vilkår som gjelder for et spesifikt land, for å kjøpe produkter og/eller tjenester som ikke er tilgjengelige eller gjeldende i ditt bostedsland, eller for noe annet ulovlig formål

(e) Fjerne eventuelle proprietære merknader fra tjenestene

(f) Belaste andre for å bruke tjenestene

(g) Bruke tjenestene til noe kommersielt formål eller til fordel for en tredjepart eller noen som helst måte som ikke er tillatt av lisensene som er gitt heri, eller

(h) Bruke tjenestene til bedragerske formål

6.2.2. Misbruk, trakassering og innblanding i brukeropplevelsen

(a) Forstyrre andre brukeres bruk av tjenestene

(b) Forstyrre, manipulere eller avbryte tjenestene eller servere eller nettverk som er koblet til tjenestene eller noen andre brukeres bruk og glede av tjenestene, eller ikke etterleve krav, prosedyrer, retningslinjer eller forskrifter for nettverk som er koblet til tjenestene

(c) Avbryte den normale dialogflyten eller opptre på en måte som negativt påvirker andre brukeres evne til å engasjere seg i sanntidsutvekslinger

(d) Laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig for enhver annen bruker eller person materiale som inneholder programvarevirus, ormer, trojanske hester eller andre datakoder, rutiner, filer eller programmer som er utformet for å direkte eller indirekte forstyrre, manipulere, avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten eller integriteten til enhver programvare eller maskinvare eller data eller telekommunikasjonsutstyr

(e) Laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig uoppfordret eller uautorisert reklame, reklamemateriell, «søppelpost», «spam», «kjedebrev», «pyramidespill» eller annen uautorisert form for oppfordring eller

(f) Laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig innhold gjennom tjenestene som er ulovlig, skadelig, truende, krenkende, trakasserende, alarmerende, forstyrrende, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injuriende, invaderende av andres personvern, hatefullt eller diskriminerende, eller på annen måte upassende

6.2.3. Skade på Codas virksomhet, plattformer eller tjenester

(a) Forsøke å skade, avbryte eller på annen måte engasjere seg i aktivitet som reduserer Codas virksomhet og omdømme og Codas kapasitet til å betjene andre brukere, eller forstyrre eller avbryte leveringen av tjenestene av Coda på noen måte

(b) Forsøke å dekompilere, foreta omvendt utvikling av, demontere eller hacke tjenestene (eller deler av dem), eller bryte ned eller overkomme krypteringsteknologi eller sikkerhetstiltak etablert av eller til fordel for Coda med hensyn til tjenestene og/eller opplysninger overført, behandlet eller lagret av Coda

(c) Forsøke å få tilgang til en konto, datamaskin eller nettverk relatert til Codas nettsteder og tjenester uten riktig autorisasjon eller

(d) Utføre noen handling eller delta i atferd som direkte eller indirekte kan skade, deaktivere, overbelaste, forstyrre eller forringe tjenestene eller serverne eller nettverkene som er koblet til tjenestene

6.2.4. Du forstår at antallet handlinger ovenfor ikke er uttømmende, og de som fungerer analogt med de som er nevnt ovenfor, eller de som er ulovlige, bedragerske, fornærmende eller skadelige på en lignende måte, skal også være forbudt.

7. Bruk og eierskap av immaterielle rettigheter

7.1. Coda eier eller innehar alle nødvendige lisenser til alle immaterielle rettigheter (inkludert alle eksisterende og fremtidige opphavsrettigheter, varemerker og patentrettigheter) i all informasjon, tekst, materiale, grafikk, logoer, ikoner, lydopptak, programvare og kildekode på Coda-nettstedene, inkludert plattformene som Coda leverer deg tjenestene gjennom («emner»).

7.2. Med mindre annet er angitt i disse vilkårene, eies alt tredjepartsinnhold på Coda-nettstedene av eller er lisensiert til Coda i samsvar med de relevante lovene.

7.3. Hvis du velger å gi innspill og forslag angående problemer med eller foreslåtte modifikasjoner eller forbedringer av tjenestene («tilbakemelding»), gir du herved Coda en ubegrenset, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt betalt, royaltyfri rett til å utnytte tilbakemeldingen på enhver måte og for ethvert formål, inkludert å forbedre tjenestene og skape andre produkter og tjenester.

7.4. Unntatt som uttrykkelig autorisert i disse vilkårene, har du ingen rett, tittel eller interesse i eller til emnene. Du kan ikke, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse (eller tillatelse fra våre leverandører eller lisensgivere, der det er aktuelt), i noen form eller på noen måte:

(a) Tilpasse, reprodusere, modifisere, vise, fremføre, publisere, distribuere, spre, kringkaste, sirkulere eller skape avledede arbeider fra noen av emnene (inkludert, uten begrensning, visning og distribusjon av noen av emnene via tredjeparts nettsteder eller andre nettverkstilkoblede datamaskinmiljøer) eller

(b) Kommersialisere informasjon, varer eller tjenester fra eller i forbindelse med noen av emnene

8. Personopplysninger og konfidensiell informasjon

8.1. Retningslinjer for personvern

Coda kan få tilgang til, innhente, offentliggjøre og/eller behandle dine personopplysninger under levering av tjenestene til deg. Du erkjenner, godtar og forstår at slik tilgang, innhenting, offentliggjøring og/eller behandling skal være i samsvar med Codas retningslinjer for personvern.

8.2. Brukerforpliktelser knyttet til personopplysninger

Når du bruker tjenestene, samtykker du til å ikke på noen måte:

(a) Samle eller innhente informasjon om eller angående andre brukere eller personer, inkludert, men ikke begrenset til, personopplysninger eller informasjon

(b) Bruke tjenestene til å innhente eller lagre personopplysninger om andre brukere eller personer i forbindelse med den forbudte atferden og aktivitetene angitt i avsnittet om brukerforpliktelser og

(c) Overføre, publisere, dele, offentliggjøre eller legge ut en annen persons konfidensielle eller personlige opplysninger

8.3. Konfidensielle opplysninger

Du skal ikke laste opp, legge ut, sende via e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig gjennom tjenestene innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig i henhold til noen lov eller under noen kontraktsmessige eller forvaltningsforhold (som for eksempel innsideinformasjon eller proprietær og konfidensielle opplysninger som er lært eller avslørt som en del av ansettelsesforhold eller under taushetsavtaler).

9. Skadesløsholdelse og ansvar

[fs-toc-omit]9.1. Skadesløsholdelse

Du samtykker i å holde skadesløse, forsvare, og holde harmløse, Coda, deres tilknyttede selskaper og datterselskaper, og deres respektive ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, representanter, og tredjepartsleverandører, mot alle krav, handlinger, prosedyrer, tap, forpliktelser, utgifter, skader, og kostnader, inkludert, men ikke begrenset til, advokatsalærer, som følge av eller i forbindelse med din bruk av tjenestene og/eller ethvert brudd på disse vilkårene, gjeldende lover, eller eventuelle tvister eller problemer mellom deg og en tredjepart.

[fs-toc-omit]9.2. Ansvarsbegrensning

9.2.1. I DEN MAKSIMALE GRAD GJELDENDE LOV TILLATER DET, VIL CODA OG DERES RESPEKTIVE ANSATTE, DIREKTØRER, AGENTER, OG REPRESENTANTER IKKE VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFERETTSLIGE, ELLER FØLGESKADER SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE, DIN BRUK AV CODA-NETTSTEDENE OG/ELLER TJENESTENE (INKLUDERT MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE TJENESTENE), ELLER NOEN UTGIVERKODER SOM ER KJØPT ELLER TRANSAKSJONER SOM ER INNGÅTT VIA TJENESTENE, ENTEN BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET), VEDTEKTER, ELLER ANNEN JURIDISK TEORI, OG UANSETT OM CODA ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE.

9.2.2. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVER, SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET DET SAMLEDE ANSVARET TIL CODA OG DERES RESPEKTIVE ANSATTE, STYREMEDLEMMER, AGENTER OG REPRESENTANTER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅRENE ELLER TRANSAKSJONENE HERI, ENTEN DET ER I KONTRAKT, ERSTATNINGSRETTSLIG ANSVAR (INKLUDERT UAKTSOMHET, PRODUKTANSVAR ELLER ANNEN TEORI), GARANTI ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OVERSKRIDE BELØPET DU HAR BETALT VIA TJENESTENE FOR TRANSAKSJONEN SOM GIR OPPHAV TIL ERSTATNINGSKRAVET.

9.2.3. Coda skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig overfor deg for noen svikt eller forsinkelse av Coda eller deres ansatte, agenter eller representanter i å utføre sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene, i den grad slik svikt eller forsinkelse forårsakes av en hendelse eller betingelse utenfor deres rimelige kontroll. Lovene i enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på underforståtte garantier eller utelukkelse eller begrensning av visse skader. Hvis disse lovene gjelder, vil noen eller alle de ovennevnte ansvarsfraskrivelsene, utelukkelsene eller begrensningene kanskje ikke gjelde for deg, og du kan ha rettigheter i tillegg til de som finnes i disse vilkårene. Codas ansvar er begrenset i den største grad loven tillater det.

9.2.4. Uansett om det motsatte skulle fremgå av en lov, regel eller forskrift, samtykker du i at eventuelle krav du måtte ha som følge av disse vilkårene, må fremmes eller inngis før den relevante domstolen i jurisdiksjonen der du befinner deg innen ett (1) år etter at et slikt krav først kan fremmes. Eventuelle krav som fremmes etter en slik periode skal for alltid utelukkes.

10. Ingen garanti og ansvarsfraskrivelse

10.1. TJENESTENE LEVERES PÅ ET «SOM DE ER»-GRUNNLAG. VI GARANTERER IKKE AT TJENESTENE VIL VÆRE UAVBRUTTE, FEILFRIE, SIKRE ELLER FRI FOR VIRUS ELLER ANNEN SKADELIG DATAPROGRAMVARE.

10.2. I DEN YTTERSTE GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER CODA SEG HERVED OG GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, VEDRØRENDE CODA-NETTSTEDET ELLER TJENESTENE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE AV TREDJEPARTSRETTIGHETER.

10.3. Coda har ingen kontroll over kvaliteten, egnetheten for formål, sikkerheten, påliteligheten, lovligheten eller noe annet aspekt av noen vare eller tjeneste levert av en utgiver som du kjøper ved bruk av tjenestene. Med mindre noe annet er angitt i disse vilkårene, skal Coda ikke være forpliktet til å utstede refusjoner hvis et kjøp ikke oppfyller dine forventninger, eller hvis den relevante utgiveren ikke oppfyller sine forpliktelser, selv om Coda vil gjøre rimelige anstrengelser for å hjelpe deg i disse sakene som beskrevet under avsnittene om tvister og feilhåndtering. Coda har ingen forpliktelse til å, og kan ikke garantere, at de vil løse eventuelle tvister knyttet til transaksjonen din til din tilfredsstillelse.

10.4. Coda kan, etter eget skjønn og når som helst, suspendere eller avslutte din tilgang til eller deaktivere din bruk av tjenestene og/eller Coda-nettstedene av hvilken som helst grunn uten forvarsel til deg, inkludert hvis Coda mistenker svindel, ulovlig, uautorisert eller upassende atferd fra din side, eller hvis du har brutt noen del av disse vilkårene. Coda kan også pålegge grenser for typen og/eller beløpet på transaksjoner du har lov til å utføre ved bruk av tjenestene når som helst etter eget skjønn uten forhåndsvarsel.

10.5. Du samtykker til og forstår at tilgjengeligheten av tjenestene er avhengig av nettverket og systemtilgjengeligheten til våre tjenesteleverandører, betalingskanaler, utgivere og/eller våre tilknyttede selskaper og datterselskaper.

10.6. Tjenestene og/eller ethvert av Codas nettsteder kan fra tid til annen bli forsinket, avbrutt eller forstyrret i en ubestemt tidsperiode. I tilfelle av noen av de ovennevnte omstendighetene, skal Coda ikke være ansvarlig for eventuelle krav som oppstår fra eller i forbindelse med slike forsinkelser, avbrudd, forstyrrelser, begrensninger, suspensjoner, oppsigelser eller lignende på tjenestene og/eller Coda-nettstedene.

11. Generelle bestemmelser

11.1. Koblinger til tredjepartsnettsteder

Koblinger til tredjepartsnettsteder som leveres gjennom tjenestene, kan føre til at du forlater Coda-nettstedene. Vær oppmerksom på at de koblede nettstedene kanskje ikke er under eierskap eller kontroll av Coda på noen som helst måte, og du får derfor tilgang til dem på egen risiko. Coda er ikke ansvarlig for innholdet, bruksvilkårene eller personvernpraksisen til noe slikt koblet nettsted, eller noen kobling på et koblet nettsted, inkludert eventuelle endringer eller oppdateringer på slike nettsteder. Inkluderingen av en tredjepartskobling innebærer ikke på noen måte eller uttrykker på noen måte tilknytning, godkjenning eller sponsing fra Coda av noe tilkoblet nettsted og/eller noe av dets innhold deri.

11.2. Merknader

Vi kan komme med merknader som loven krever at vi gjør i elektronisk format (så som, men ikke begrenset til, når du besøker Codas nettsteder eller plattformer, via skjemaer eller e-poster, når Coda legger ut merknader eller oppdateringer til disse vilkårene, eller når Coda kommuniserer med deg via din e-post eller ditt mobilnummer). Du samtykker i å motta kommunikasjon fra oss i elektronisk form og samtykker til at alle vilkår, merknader, regler, offentliggjøringer, retningslinjer og annen kommunikasjon fra Coda gitt elektronisk til deg skal anses for å oppfylle alle juridiske krav knyttet til skriftlig kommunikasjon og skal anses å være gitt på datoen for den elektroniske kommunikasjonen.

11.3. Ingen fraskrivelse

Codas unnlatelse eller forsinkelse i håndheving av enhver rett eller bestemmelse under disse vilkårene skal ikke tolkes som en fraskrivelse eller begrensning av retten til å håndheve disse vilkårene og påberoper seg streng overholdelse av dem.

11.4. Ingen godkjenning

Referanser til varer, tjenester og/eller virksomheter på ethvert av Codas nettsteder utgjør eller impliserer ikke en godkjenning eller anbefaling av disse varene, tjenestene og/eller virksomhetene fra Coda.

11.5. Avslutning

Coda kan, etter eget skjønn, avslutte din tilgang til ethvert av Codas nettsteder, tjenestene og/eller din Coda-konto hvis du bryter noen av vilkårene. Ved avslutning skal bestemmelsene i avsnittet om skadesløsholdelse og ansvar overleve.

11.6. Sikkerhet

Coda tar alle rimelige skritt for å bevare sikkerheten til informasjonen du oppgir til dem. Dessverre kan ingen dataoverføring over Internett garanteres som helt sikker. Selv om Coda bestreber seg på å beskytte alle dataoverføringer over Internett (inkludert informasjonen din) og har iverksatt betydelige tiltak for å redusere sikkerhetsrisikoer, garanterer ikke Coda, og kan ikke garantere absolutt sikkerhet for informasjon som du overfører til Coda. Derfor overføres all informasjon du overfører til Coda på egen risiko.

11.7. Relasjon

Ingenting i disse vilkårene er tiltenkt for å skape eller skaper noen form for fellesforetak, ansatt-arbeidsgiver-, kreditor-debitor-, escrow-, partnerskaps- eller noe tillitsforhold mellom deg og Coda.

11.8. Tilordning

Du kan ikke tilordne noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene, eller noen del av dem, til noen annen part uten vårt skriftlige forhåndssamtykke. Ethvert forsøk fra deg på å gjøre dette uten vår skriftlige forhåndsgodkjenning skal anses som ugyldig. Vi har imidlertid rett til å tilordne disse vilkårene og/eller noen av våre forpliktelser, helt eller delvis, til ethvert Coda-tilknyttet selskap eller datterselskap eller en tredjepart, med eller uten varsel til deg.

11.9. Lokaliserte vilkår

Disse vilkårene ble utarbeidet på engelsk. I den grad en oversatt lokalisert versjon av vilkårene er i konflikt med den engelske versjonen, skal vilkårene i den engelske versjonen ha forrang. For lokaliserte vilkår for utvalgte jurisdiksjoner, se Del II (Tilleggsvilkår for bruk).

11.10. Hele avtalen

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Coda, og erstatter og kansellerer alle tidligere og samtidige avtaler, krav, representasjoner og forståelser knyttet til emnet i disse vilkårene. Ingen modifikasjon eller endring av disse vilkårene vil være bindende for Coda med mindre det er avtalt med Coda, angitt skriftlig, og publisert på samme måte som tidligere bindende versjoner.

11.11. Separerbarhet

Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil denne bestemmelsen bli begrenset eller eliminert i minst mulig utstrekning, og de gjenværende bestemmelsene vil forbli i full kraft og effekt.

11.12. Gjeldende lov

Med mindre annet er angitt i Del II (Tilleggsvilkår for bruk):

11.12.1. Disse vilkårene skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i Singapore uten hensyn til deres bestemmelser om lovkonflikter.

11.12.2. Vi (eller den relevante Coda-enheten) skal forsøke å løse eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene (inkludert eventuelle spørsmål angående deres eksistens, gyldighet eller avslutning), men i tilfelle slik innsats skulle svikte, skal slik tvist henvises til og løses endelig ved voldgift administrert av Singapore International Arbitration Centre («SIAC») i samsvar med SIACs voldgiftsregler («SIAC-regler») i kraft på tidspunktet, hvis regler anses å være innlemmet ved henvisning i dette avsnittet om gjeldende lov. Setet for voldgift skal være Singapore, og tribunalet skal bestå av én (1) voldgiftsdommer. Alle voldgiftssaker skal være på engelsk. Voldgiftsavgjørelsen skal være endelig og bindende.

12. Brukererklæringer

12.1. Alder

Tjenestene er ikke rettet mot personer under myndighetsalder i ditt land (en «mindreårig»). Med forbehold om spesifikke aldersbegrensninger pålagt i ditt land, og med mindre annet er angitt i disse vilkårene, er tillatelse og samtykke fra en forelder eller verge til å bruke tjenestene påkrevd for mindreårige. Ved å fortsette bruken av tjenestene, vil en slik forelder eller verge anses å ha godtatt disse vilkårene på den mindreåriges vegne og vil være ansvarlig for bruken av tjenestene, inkludert opprettelse og bruk av den mindreåriges Coda-konto, kjøp eller transaksjoner foretatt av den mindreårige, og uansett om den mindreårige var under tilsyn under et slikt kjøp eller ikke. Kjøp kan derfor ikke kanselleres på grunnlag av at de ble gjort uten tillatelse, samtykke og/eller tilsyn fra forelder eller verge.

12.2. Bruk for lovlige formål

Du vil kun bruke tjenestene til lovlige formål og i samsvar med disse vilkårene og alle gjeldende lover, regler, koder, direktiver, veiledninger, retningslinjer og forskrifter.

12.3. Bruk av enhet

Du garanterer at du bruker tjenestene eller Coda-nettstedene på en maskin eller enhet du har eierskap over, eller hvis bruk av deg er autorisert av eieren av en slik maskin eller enhet.

12.4. Bruk av betalingsinstrumenter

Du er eneansvarlig for bruken av dine valgte betalingsinstrumenter i forbindelse med våre tjenester, og Coda skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart for uautorisert bruk av dine betalingsinstrumenter i forbindelse med tjenestene.

13. Kontakt oss

For eventuelle forespørsler eller spørsmål i forbindelse med disse vilkårene, kan du skrive til support@codapayments.com eller besøke vårt Hjelpesenter.

Del II YTTERLIGERE BRUKSVILKÅR – LANDSSPESIFIKKE

I tillegg til de generelle bruksvilkårene ovenfor, gjelder følgende ytterligere vilkår for bruk («tilleggsvilkår») for brukere i følgende land. Du kan få tilgang til en kopi av vilkårene, inkludert tilleggsvilkårene som gjelder for ditt land, på både engelsk og de respektive lokale språkene nedenfor.

Den europeiske union (EU) / Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EEA) / Sveits / Storbritannia (Storbritannia)

1. Bruksomfang. Hvis du bor i eller befinner deg i EU/EØS, Sveits eller Storbritannia, skal disse bestemmelsene («EU-bestemmelsene») styre din bruk av tjenestene, i tillegg til de generelle bruksvilkårene, med mindre annet er spesifisert i disse EU- eller britiske forskriftene. I tilfelle konflikt mellom disse EU-bestemmelsene og de foregående generelle bruksvilkårene, skal disse EU-bestemmelsene styre i den grad det er nødvendig for å løse konflikten.

2. Tjenesteleverandør. Du forstår og godtar at tjenestene som definert leveres til deg av Coda Netherlands Holdings B.V., med registrert adresse på Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam, Nederland og MVA-nummer 862518866 («Coda Netherlands»), og at vilkårene herved inngås og samtykkes til mellom deg og Coda Netherlands. Coda Netherlands arbeider med tredjeparts forhandlere/utgivere av digitalt innhold og betalingskanaler, inkludert vårt tilknyttede selskap Coda Payments Pte. Ltd., og andre partnere, ved levering av tjenester til deg.

3. Innholdsdistribusjon. Coda Netherlands tilbyr innholdsdistribusjonstjenester i EU/EØS, Sveits og Storbritannia via Codashop, og selger de relevante kodene til deg. Alle referanser til «utgiver» eller «utgivere» i vilkårene skal henvise til Coda Netherlands.

4. Priser. Alle priser som tilbys på Codashop er inklusive MVA til gjeldende pris og alle andre skatter og tilleggsgebyrer.

5. Levering av kodene. Kodene kan leveres på én av to måter, enten levert (i) direkte til det unike spillet eller konto-ID-en, eller (ii) til e-postadressen du har oppgitt til oss. Med mindre annet er fastsatt, vil du motta et varsel om at kjøpstransaksjonen din er vellykket når du foretar et kjøp i Codashop, og kodene vil bli levert innen en kort periode etter kjøpet ditt. Coda Netherlands er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes at du har oppgitt feil spill- eller konto-ID eller e-postadresse. Hver kode er unik og kan bare løses inn én gang hos den relevante utgiveren.

6. Samsvar. Coda Netherlands garanterer at kodene samsvarer med spesifikasjonene angitt i tilbudet, med rimelige krav til pålitelighet og/eller brukervennlighet og med gjeldende lover som eksisterer på den datoen kjøpstransaksjonen gjennomføres. Coda Netherlands skal ikke ha noen forpliktelse eller ansvar med hensyn til noen defekt eller avvik som oppdages etter innløsning eller aktivering av kodene som spesifisert ovenfor. Alle andre garantier, enten uttrykte eller underforståtte, i kontrakt, vedtekter eller i henhold til loven, er, i den grad loven tillater det, herunder uttrykkelig utelukket.

7. Lovfestet angrerett. Du har en lovfestet rett under EU/EØS eller britiske forskrifter til å trekke deg fra visse kontrakter med hensyn til kjøp av kodene. Referer til denne siden for mer informasjon om omfanget av din lovbestemte rett og hvordan du kan utøve den.

8. Uanvendbarhet av ansvarsfraskrivelse. Punkt 10.3 i vilkårene gjelder ikke for deg.

9. Gjeldende lov og tvisteløsning. Disse vilkårene skal styres av og fortolkes i henhold til lovene i Nederland uten hensyn til deres bestemmelser om lovkonflikter. Vi skal bestrebe oss på å minnelig løse eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med disse vilkårene (inkludert eventuelle spørsmål angående deres eksistens, gyldighet eller oppsigelse), men i tilfelle slik innsats skulle svikte, slike tvister vil endelig løses av Amsterdam District Court etter søksmål på engelsk før Chamber for International Commercial Matters («Netherlands Commercial Court» eller «NCC District Court»), til utelukkelse av jurisdiksjonen til noen andre domstoler. Et søksmål for midlertidige tiltak, inkludert beskyttelsestiltak, som er tilgjengelig under nederlandsk lov, kan fremmes i NCCs domstol i Summary Proceedings (CSP) i søksmål på engelsk. Eventuelle klager mot NCC- eller CSP-dommer vil bli sendt til Amsterdam Court of Appeals Chamber for International Commercial Matters («Netherlands Commercial Court of Appeal» eller «NCCA»). NCC-prosedyrereglene gjelder.

Vi er forpliktet av gjeldende forskrifter til å oppgi en kobling til EU-kommisjonens nettbaserte tvisteløsningsplattform, som du kan få tilgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Coda er imidlertid verken forpliktet til eller villig til å delta i tvisteoppgjørsprosedyrer foran et forbrukervoldgiftsstyre.

10. Bindende og håndhevbare. Du forstår og godtar at disse vilkårene utgjør en bindende og håndhevbar kontrakt mellom deg og Coda Netherlands, og at rettighetene og forpliktelsene i disse vilkårene skal være effektive mellom deg og Coda Netherlands når du angir din aksept av dem.

11. Kontaktinformasjon. Hvis du har en klage angående kodene du kjøpte via Codashop eller tjenestene, kan du kontakte oss via vår Kontaktside. Hvis du ønsker å kontakte oss angående noen andre bekymringer, finner du kontaktopplysningene våre her:

Navn: Coda Netherlands Holdings B.V.
Registrert kontor:
Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam, Nederland
MVA-nummer:
NL 862518866B01
E-post:
support.eu@codapayments.com

联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->