EU-vilkår og -betingelser
Download:

Sidst opdateret: 26 May 2022

VED AT KLIKKE PÅ “KØB NU” ELLER VED PÅ ANDEN MÅDE AT TILGÅ ELLER BRUGE TJENESTERNE (SOM DEFINERET HERI), ACCEPTERER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET, OG, SOM EN BETINGELSE FOR DIN BRUG AF TJENESTERNE, ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF, FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER.  HVIS DU IKKE ER BERETTIGET ELLER IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE, SÅ HAR DU IKKE VORES TILLADELSE TIL AT BRUGE TJENESTERNE. DIN BRUG AF TJENESTERNE OG CODAS (SOM DEFINERET HERI) LEVERING AF TJENESTEN TIL DIG UDGØR EN AFTALE MELLEM CODA OG DIG OM AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR

1. Omfang og accept

1.1. Omfang

1.1.1. Disse vilkår og betingelser, der består af Del I (Generelle brugsvilkår) og Del II (Yderligere brugsvilkår), (samlet benævnt “vilkårene”), regulerer din brug af følgende tjenester (samlet benævnt “tjenesterne”), der tilbydes eller administreres af Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) og/eller dets tilknyttede selskaber og datterselskaber, herunder som angivet i Del II her (samlet benævnt “Coda” og “vi”, “os” eller “vores”):  

(a) Webstedet (www.codapayments.com) sammen med adgang til det og alle dets links og funktioner,

(b) Codashop-mobilapplikationen, Codashop-webstedet (www.codashop.com) og alle andre platforme, hvorigennem Codashop er tilgængelig (“Codashop”),

(c) Brugerkonti, der registreres gennem Codashop (en “Coda-konto”),

(d) Betalingsformidlings- og/eller videresalgstjenester via Codapay eller Codashop, hvori du kan foretage køb fra Coda, dets tredjepartsforhandlere (“udgiverne”), og/eller betalingskanalpartnere (“betalingskanalerne”), og foretage betalinger via betalingsmetoder, der er gjort tilgængelige af Coda på de ovennævnte platforme,

(e) Fællesskabsforummet (https://community.codashop.com), hvor brugere har mulighed for at skrive kommentarer (“Codaclub”), og/eller

(f) Andre Coda-applikationer, -websteder og/eller -tjenester, der linker til disse vilkår.

1.1.2. Se Del II (Yderligere brugsvilkår) nedenfor for versioner af disse vilkår på både engelsk og udvalgte lokale sprog, samt yderligere anliggender, der kan gælde for den retskreds, hvor du bor.

1.1.3. Medmindre andet er angivet i disse vilkår, indgås og aftales vilkårene hermed mellem dig og Coda Singapore.

1.2. Accept

Ved at bruge enhver af tjenesterne accepterer du disse vilkår og accepterer at være bundet af dem. HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE, SKAL DU OMGÅENDE OPHØRE MED AT BRUGE OG/ELLER TILGÅ TJENESTERNE.

1.3. Ændringer

Coda forbeholder sig retten til at foretage ændringer til enhver tid med fremtidig virkning til disse vilkår eller enhver af de politikker eller erklæringer, der vedrører dens platforme, websteder eller applikationer, som Coda kan offentliggøre på eller linke til fra tjenesterne (de “ændrede vilkår”). Alle ændrede vilkår integreres i og gøres til en del af disse vilkår ved denne henvisning. Sådanne ændringer træder omgående i kraft ved offentliggørelse på www.codapayments.com, www.codashop.com, community.codashop.com (“Coda-webstederne”) eller andre Coda-applikationer, -websteder og/eller -platforme. Coda offentliggør også en erklæring på disse platforme for at informere brugere om de nye vilkår, og datoen for den sidste revidering er angivet øverst i vilkårene. Det er dit ansvar regelmæssigt at tjekke ovennævnte websteder for den seneste version af vilkårene. Hvis en ændring til disse vilkår ændrer dine rettigheder eller forpligtelser væsentligt, kan vi kræve, at du accepterer de ændrede vilkår for at fortsætte med at bruge tjenesterne. Din fortsatte brug af tjenesterne eller enhver af de foregående platforme efter eventuelle ændringer af vilkårene anses som fortsat accept af de reviderede vilkår.

1.4. Opdateringer

Coda kan levere nye funktioner, opgraderinger, opdateringer, programrettelser og andre ændringer til tjenesterne (samlet benævnt “variationerne”). Vi kan opdatere, rette eller ændre Coda-webstederne, mobilapplikationen eller enhver af vores platforme via fjernadgang. Du giver hermed Coda ret til at implementere og anvende sådanne variationer. Alle bestemmelser i disse brugsvilkår gælder også for alle sådanne variationer.

Del I GENERELLE BRUGSVILKÅR

2. Brug af tjenesterne

2.1. Anvendelse af vilkår gennem brug

Disse vilkår gælder, uanset hvordan du tilgår eller bruger enhver af tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, mobilenheder, desktopenheder, mobilapplikationer, internetbrowsere eller eventuel anden enhed, applikation eller software.

2.2. Brugslicens

2.2.1. Coda tildeler dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig, begrænset rettighed og licens til at tilgå og bruge Coda-webstederne og/eller tjenesterne til din personlige og ikke-kommercielle brug, med forbehold for disse vilkår.

2.2.2. Coda forbeholder sig retten til at suspendere eller opsige en sådan licens uden forudgående varsel til dig, hvis det konstateres, at din brug af tjenesterne overtræder disse vilkår.

2.3. Adgang til og brug af tjenester og Coda-websteder

2.3.1. Tjenesterne giver dig mulighed for at købe begrænsede rettigheder til at tilgå og bruge bestemt digitalt indhold som beskrevet heri, såsom gavekoder, app-/spilkreditter og værdikuponer fra Coda eller dets udgivere via Coda-webstederne eller via udgivernes websteder eller platforme, og betale for sådanne køb via betalingskanalerne ved at:

(i) Indløse eller bruge forudbetalte mobilkreditter udstedt af din mobilnetværksoperatør,

(ii) Få værdien af et sådant køb føjet til din kommende mobilregning udstedt af din mobilnetværksoperatør, eller

(iii) Bruge en af de andre betalingsmuligheder, der tilbydes af Codas betalingskanalpartnere, såsom e-wallets, indløsning af værdikuponer, betaling ved håndkøb hos deltagende dagligvarebutikker, kreditkort og bankoverførsler.

For at undgå tvivl omfatter disse køb ikke eventuel overdragelse eller køb af immaterielle rettigheder til Codas tjenester eller eventuelt digitalt indhold, der erhverves gennem tjenesterne.

2.3.2. Køb foretaget ved hjælp af tjenesterne vil være på én af to måder, hvor:

(a) Du køber gavekoder, app-/spilkreditter og værdikuponer direkte fra tredjepartsudgivere (“udgiverkoder”) som de registrerede forhandlere, og Coda leverer formidlingstjenester til udgiverne ved at behandle og inddrive betalinger for de købte udgiverkoder for og på vegne af udgiverne,

(b) Coda videresælger udgiverkoderne direkte til dig som den registrerede forhandler.

2.3.3. Ansvarsfraskrivelse. Du anerkender og forstår, at digitalt indhold (herunder gavekoder, app-/spilkreditter og værdikuponer) ikke har nogen pengeværdi, er begrænset til brug til spil udstedt af den specifikke udgiver eller til brug i Codashop (hvis relevant), og ikke kan overføres til en anden person eller indløses til “rigtige” valutaer af nogen art.

2.4. Betalingsformidling og tjenester til videresalg af digitalt indhold

2.4.1. Du indleder og foretager et køb ved at vælge at købe udgiverkoder via (i) den relevante udgivers websted eller mobilplatform, hvor du vil blive omdirigeret til Coda-webstederne for at foretage betaling, eller (ii) Codashop.

2.4.2. For at foretage betalinger via tjenesterne skal du have en gyldig og berettiget mobiltelefonkonto hos en af vores partnermobilnetværksoperatører eller et gyldigt betalingsinstrument, der er udstedt eller anerkendt af betalingskanalerne.

2.4.3. Du er fuldt ud ansvarlig for brugen af dine betalingskonti eller -instrumenter via tjenesterne. Du anerkender og accepterer, at Coda ikke har noget erstatningsansvar for tredjeparters eventuelle uautoriserede brug af eller adgang til dine konti eller dine betalingsinstrumenter.

2.4.4. For bankoverførselsbetalinger indsamles eventuelle bankoplysninger, som du tilvejebringer, direkte af de relevante betalingskanaler. Disse oplysninger indsamles, opbevares eller behandles ikke af Coda. For oplysninger om, hvordan vi behandler andre betalingsoplysninger, som du måtte tilvejebringe i forbindelse med et køb fra Coda, henvises der til vores privatlivspolitik.

2.4.5. Coda, udgiverne og/eller betalingskanalerne forbeholder sig ret og skønsbeføjelse til at afvise enhver transaktion af enhver årsag eller sætte grænser for transaktionstyper og/eller -beløb.

2.5. Udgiverkoder

Hvad angår udgiverkoder købt gennem ethvert af Coda-webstederne eller ved brug af enhver af tjenesterne, er de relevante udgivere, der udstedte de købte koder, og ikke Coda, eneansvarlige for at indløse koderne og for at levere varer eller tjenester til dig til gengæld herfor. Medmindre andet er angivet på den relevante produktinformationsside på Coda-webstederne, udløber udgiverkoder ikke.

2.6. Ændring af tjenester

Coda forbeholder sig ret til at ændre, modificere, suspendere eller ophøre med at levere tjenesterne helt eller delvist til enhver tid, med eller uden varsel til dig. Eventuelle ændringer eller modifikationer kan være afspejlet i disse vilkår i overensstemmelse med afsnittet om Ændringer. Coda har ikke noget erstatningsansvar for eventuel ændring til tjenesterne eller eventuel suspension eller opsigelse af din adgang til eller brug af tjenesten.

2.7. Skatter, afgifter og gebyrer

Du er ansvarlig for eventuelle gældende skatter, afgifter, valutavekslingsgebyrer, datagebyrer og relaterede gebyrer på køb, som du foretager som følge af eller i forbindelse med brug af Coda-webstederne eller -tjenesterne.

2.8. Håndtering af tvister

Hvis du er utilfreds med eventuelle udgiverkoder, der er købt via tjenesterne, eller hvis du mener, at du er blevet opkrævet et gebyr ved en fejl, bedes du kontakte følgende parter direkte for at løse problemet:

(a) Coda, for køb foretaget i Codashop, eller

(b) Udgiveren, for alle andre transaktioner.

Hvis du ikke kan løse problemet direkte med udgiveren, kan du anmelde en tvist eller indgive en klage over udgiveren til os. Du må ikke fremsætte falske eller misvisende udtalelser, når du indgiver, eller under den efterfølgende undersøgelse af, en tvist. Coda undersøger alle tvister, der indgives, og vil gøre rimelige bestræbelser på at løse dem. Den endelige løsning af sådanne tvister vil dog være efter Codas eget skøn, og Coda har ikke noget erstatningsansvar for eventuelle uløste tvister med udgiveren.

2.9. Fejlhåndtering

Som en del af eller separat fra tvistbilæggelsesprocessen kan Coda fastslå, at der er begået en fejl, som påvirker dig. Hvis Coda fastslår, at du er blevet opkrævet forkert eller opkrævet for meget, vil Coda efter eget skøn kreditere din konto eller på anden måde sørge for en refusion for at rette fejlen. Hvis Coda konstaterer, at du ikke blev opkrævet, da du burde være blevet det, eller at du er blevet opkrævet for lidt, kan Coda debitere eller opkræve din konto eller på anden måde inddrive en betaling for at rette fejlen i overensstemmelse hermed.

3. Forbrugerbeskyttelse

3.1. Produktbeskrivelser

Coda gør alt for at sikre, at produktbeskrivelserne på Codashop er så nøjagtige som muligt. I det omfang tilladt ved gældende lovgivning, garanterer vi dog ikke, at sådanne produktbeskrivelser er fuldstændige og nøjagtige.

3.2. Refusioner

Du anerkender og forstår, at transaktioner, der foretages via ethvert af Coda-webstederne eller -tjenesterne, er endelige og ikke kan annulleres. Ingen returneringer accepteres, og ingen refusioner udstedes, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår. I tilfælde af, at en refusion skal foretages til dig efter en tvist og/eller fejlhåndtering som beskrevet i afsnittene om tvister og fejlhåndtering, vil tidsrammen for at kreditere refusionen til din bank- eller betalingstjenestekonto afhænge af den anvendte betalingskanal eller din bank eller betalingstjenesteudbyder.

4. Codashop brugerkonti

4.1. Kontotjenester

Du kan efter eget valg tilmelde dig en Coda-konto, som giver dig mulighed for at:

(a) Skrive kommentarer på Codaclub,

(b) Få adgang til visse belønningsordninger eller kampagner på Codashop,

(c) Spore eller føre optegnelser over købstransaktioner, som du har foretaget i Codashop, og

(d) Bruge eventuelle andre funktioner i tjenesterne eller på Coda-webstederne, der muligvis kun er tilgængelige for registrerede brugere.

4.2. Kontobekræftelse

Hvis du tilmelder dig en Coda-konto, bekræfter du, at du har tilvejebragt fuldstændige og nøjagtige oplysninger for Coda om dig selv til bekræftelsesformål, og at du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din Coda-konto, dens adgangskode og alle aktiviteter, der forekommer under din Coda-konto. I tilfælde af uautoriseret adgang til din Coda-konto skal du omgående underrette Coda.

4.3. Transaktionshistorik

Du kan få adgang til en optegnelse over alle dine gennemførte og mislykkede køb eller påfyldninger på din Coda-kontoside på www.codashop.com. Hvis der er fejl eller manglende oplysninger, bedes du kontakte os via Codashop HELP-widget. Vi træffer de nødvendige foranstaltninger til at løse problemet, så snart det er praktisk muligt.

4.4. Lukning eller suspendering af Coda-konto på grund af brud

Coda forbeholder sig ret til efter eget skøn permanent at lukke eller suspendere din Coda-konto eller din adgang til den til enhver tid, hvis:

(a) Du forsøger at deltage i, eller indirekte eller direkte deltager i, eventuel adfærd, der er forbudt i henhold til disse vilkår,

(b) Du overtræder eventuel bestemmelse i disse vilkår, og hvis overtrædelsen kan afhjælpes, du undlader at gøre dette inden for tredive (30) dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse fra Coda med angivelse af en sådan overtrædelse,

(c) Coda er forpligtet til at gøre dette af eventuel tilsynsmyndighed eller retshåndhævende organ,

(d) Du bliver eller er genstand for konkursbehandling,

(e) Du har tilvejebragt falske eller unøjagtige oplysninger for os og har undladt at tilvejebringe de sande eller korrekte oplysninger for os inden for femten (15) dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse fra Coda, hvori der anmodes om sådanne oplysninger,

(f) Coda har konstateret, at sikkerheden af din Coda-konto er blevet kompromitteret, eller at din konto er blevet tilgået på en uautoriseret måde, og du undlader at træffe foranstaltninger inden for fem (5) dage efter modtagelse af skriftlig meddelelse fra Coda med angivelse af de påkrævede korrigerende foranstaltninger,

(g) Du ikke overholder disse vilkår eller eventuelle yderligere vilkår, der gælder for tjenesterne.

4.5. Frivillig lukning af Coda-konto af bruger

Du kan vælge at lukke din Coda-konto permanent, til enhver tid og af enhver årsag, ved at give Coda tredive (30) dages forudgående skriftligt varsel via www.codashop.com. Alle transaktioner, som du har foretaget forud for en sådan lukning, skal betales, og Coda forbeholder sig ret til at fratrække eventuelle ubetalte gebyrer, ekstragebyrer eller omkostninger, som du måtte have pådraget dig før lukning af din Coda-konto, fra din saldo.

5. Brug af Codaclub og brugerindhold

5.1. Brugerindhold. Du er ansvarlig for alt indhold, som du overfører, udgiver, deler, sender eller slår op, uanset om offentligt eller privat (“brugerindholdet”), på Codaclub. Coda påtager sig ikke noget ansvar for brugerindholdet, og Coda har ingen forpligtelse til konstant at overvåge, moderere eller gennemgå brugerindholdet. Coda kan dog fjerne brugerindhold, der overtræder disse vilkår efter anmodning fra en anden bruger eller efter eget skøn.

5.2. Ingen vildledende fremstilling. Du skal ikke tilvejebringe vildledende oplysninger om din identitet, udgive dig for at være en anden person eller enhed eller vildlede andre brugere med hensyn til oprindelsen af brugerindholdet, som du overfører, udgiver, deler, sender eller slår op.

5.3. Begrænsninger på brugerindhold. Du skal ikke overføre, udgive, dele, sende eller slå brugerindhold op, som:

(a) chikanerer, mobber eller truer andre brugere, personer eller grupper,

(b) Diskriminerer eller fremmer had og/eller vold mod andre brugere, personer eller grupper, herunder på grundlag af etnicitet, race, køn, sex, religion, handicap eller eventuelt andet identitetskendetegn eller sårbarhed,

(c) Er ærekrænkende eller injurierende,

(d) Er stødende, uanstændigt, grafisk eller seksuelt eksplicit,

(e) Overtræder forbuddene mod brugeradfærd som angivet i afsnittet om Brugerforpligtelser,

(f) Krænker immaterielle rettigheder på nogen måde eller overtræder afsnittet om brug og ejerskab af immateriel ejendom,

(g) Invaderer andre brugere eller personers privatliv på nogen måde eller overtræder afsnittet om personoplysninger og fortrolige oplysninger,

(h) Overtræder eventuel anden bestemmelse i disse vilkår eller på nogen måde er ulovlig.

5.4. Rettigheder til brugerindhold. Du erklærer og garanterer, at (i) du ejer eller har rettighederne til at overføre, udgive, dele, sende eller slå brugerindholdet op, og at (ii) brugerindholdet ikke overtræder disse vilkår og eventuelle relevante love eller forordninger, der gælder i din retskreds.

5.5. Fjernelse af brugerindhold. Du accepterer, at Coda kan fjerne dit brugerindhold, hvis det overtræder dette afsnit om Codaclub eller enhver del af disse vilkår, uden at dette berører Codas beføjelse til at suspendere eller lukke din Coda-konto.

6. Brugerforpligtelser

6.1. Med hensyn til dine køb bekræfter du, at (i) du køber udgiverkoderne via tjenesterne til dit eget eksklusive og personlige forbrug, (ii) du ikke har ret til at gengive, replikere, distribuere eller på anden måde udnytte eventuelt indhold, varer eller tjenester, der leveres til dig, og (iii) du til enhver tid overholder alle gældende love, regler og forordninger ved dit køb og din brug af udgiverkoderne.

6.2. Ved brug af enhver af tjenesterne skal du ikke udføre nogen af de følgende handlinger, eller bruge tjenesterne til at deltage i de følgende handlinger:

6.2.1. Svig og ulovlig adfærd

(a) Bruge tjenesterne på nogen måde, der overtræder gældende lovgivning, bekendtgørelse eller forordning, eller til eventuelt ulovligt formål,

(b) Bruge tjenesterne til at overtræde, forsætligt eller utilsigtet, eventuel gældende lokal, statslig, national eller international lov, regel, kodeks, direktiv, retningslinje, politik eller forordning, herunder uden begrænsning, love og krav (uanset om de har retskraft) vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller terrorisme,

(c) Bruge tjenesterne til at udgive dig for at være en anden person eller enhed, eller på anden måde give et misvisende billede af dit tilhørsforhold til en person eller enhed,

(d) Skjule din oprindelse, bopæl eller eventuelle identifikatorer, forsætligt eller på anden måde, for at omgå eventuelle geografiske begrænsninger eller undgå vilkår, der gælder for et bestemt land, for at købe produkter og/eller tjenester, der ikke er tilgængelige eller gældende i dit bopælsland, eller til eventuelt andet ulovligt formål,

(e) Fjerne eventuelle meddelelser om ejendomsret fra tjenesterne,

(f) Opkræve andre for at bruge tjenesterne,

(g) Bruge tjenesterne til eventuelt kommercielt formål eller til fordel for eventuel tredjepart eller på enhver måde, der ikke er tilladt i henhold til de licenser, der tildeles heri, eller

(h) Bruge tjenesterne til eventuelle svigagtige formål.

6.2.2. Misbrug, chikane og forstyrrelse af brugeroplevelsen

(a) Forstyrre eventuelle andre brugeres brug af tjenesterne,

(b) Forstyrre, manipulere eller afbryde tjenesterne eller servere eller netværk, der er forbundet med tjenesterne, eller eventuelle andre brugeres brug af og glæde ved tjenesterne, eller undlade at overholde eventuelle krav, procedurer, politikker eller forordninger for netværk, der er forbundet med tjenesterne,

(c) Afbryde den normale dialogstrøm eller på anden måde handle på en måde, der har en negativ indvirkning på andre brugeres evne til at deltage i udvekslinger i realtid,

(d) Uploade, opslå, e-maile, overføre eller på anden måde gøre eventuelt materiale tilgængeligt for andre brugere eller personer, der indeholder softwarevirusser, orme, trojanske heste eller eventuelle andre computerkoder, rutiner, filer eller programmer, der er beregnet til direkte eller indirekte at forstyrre, manipulere, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten eller integriteten af eventuel computersoftware eller hardware eller data eller telekommunikationsudstyr,

(e) Uploade, opslå, e-maile, overføre eller på anden måde gøre uopfordret eller uautoriseret annoncering, salgsfremmende materialer, “junk-mail”, “spam”, “kædebreve”, “pyramideordninger” eller eventuel anden uautoriseret form for opfordring tilgængelig, eller

(f) Uploade, opslå, e-maile, overføre eller på anden måde gøre eventuelt indhold tilgængeligt via tjenesterne, der er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, alarmerende, foruroligende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, injurierende, invaderende for andres privatliv, hadefuldt eller diskriminerende, eller på anden måde stødende.

6.2.3. Skade på Codas forretning, platforme eller tjenester

(a) Forsøge at skade, forstyrre eller på anden måde deltage i aktiviteter, der forringer Codas forretning og omdømme og Coda-webstedernes evne til at betjene andre brugere, eller som hindrer eller forstyrrer Codas levering af tjenesterne på nogen måde,

(b) Forsøge at dekompilere, foretage reverse engineering af, adskille eller hacke tjenesterne (eller nogen del deraf), eller at overvinde eller overgå eventuel krypteringsteknologi eller sikkerhedsforanstaltning, der er etableret af eller til fordel for Coda med hensyn til tjenesterne og/eller eventuelle oplysninger, der overføres, behandles eller opbevares af Coda,

(c) Forsøge at tilgå eventuel konto, computer eller netværk relateret til Coda-webstederne og -tjenesterne uden behørig tilladelse, eller

(d) Foretage eventuel handling eller deltage i eventuel adfærd, der direkte eller indirekte kan skade, deaktivere, overbelaste, forstyrre eller forringe tjenesterne eller de servere eller netværk, der er forbundet med tjenesterne.

6.2.4. Du forstår, at angivelsen af ovenstående handlinger ikke er udtømmende, og at handlinger, der svarer til dem, der er angivet ovenfor, eller dem, der er ulovlige, svigagtige, misbrugende eller skadelige på en lignende måde, også er forbudte.

7. Brug og ejerskab af immateriel ejendom

7.1. Coda ejer eller har alle nødvendige licenser til alle immaterielle rettigheder (herunder alle eksisterende og fremtidige ophavsrettigheder, varemærker og patentrettigheder) til alle oplysninger, tekst, materiale, grafik, logoer, ikoner, lydoptagelser, software og kildekode på Coda-webstederne, herunder de platforme, hvorigennem Coda leverer tjenesterne til dig (“genstande”).

7.2. Medmindre andet er angivet i disse vilkår, ejes alt tredjepartsindhold på Coda-webstederne af eller licenseres til Coda i overensstemmelse med de relevante love.

7.3. Hvis du vælger at give input og forslag vedrørende problemer med, eller foreslåede ændringer eller forbedringer af, tjenesterne (“feedback”), tildeler du hermed Coda en ubegrænset, tidsubegrænset, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, fuldt betalt, royaltyfri rettighed til at udnytte feedbacken på enhver måde og til ethvert formål, herunder til at forbedre tjenesterne og skabe andre produkter og tjenester.

7.4. Undtagen som udtrykkeligt autoriseret af disse vilkår, har du ingen rettighed, adkomst eller interesse i eller til genstandene. Du må ikke, uden vores udtrykkelige skriftlige tilladelse (eller vores leverandører eller licensgiveres, hvis relevant), i nogen form eller på nogen måde:

(a) Tilpasse, gengive, ændre, vise, udføre, udgive, distribuere, udbrede, udsende, cirkulere eller skabe afledte værker fra nogen af genstandene (herunder, men ikke begrænset til, visning og distribution af enhver af genstandene via tredjepartswebsteder eller andre netværksforbundne computermiljøer), eller

(b) Kommercialisere eventuelle oplysninger, varer eller tjenester fra eller i forbindelse med nogen af genstandene.

8. Personoplysninger og fortrolige oplysninger

8.1. Privatlivspolitik

Coda kan tilgå, indsamle, videregive og/eller behandle dine personoplysninger i løbet af leveringen af tjenesterne til dig. Du anerkender, accepterer og forstår, at en sådan adgang, indsamling, videregivelse og/eller behandling skal være i overensstemmelse med Codas privatlivspolitik.

8.2. Brugerforpligtelser vedrørende personoplysninger

Ved at bruge tjenesterne accepterer du, at du ikke på nogen måde vil:

(a) Høste eller indsamle eventuelle oplysninger om eller vedrørende andre brugere eller personer, herunder, uden begrænsning, personoplysninger,

(b) Bruge tjenesterne til at indsamle eller opbevare personoplysninger om andre brugere eller personer i forbindelse med den forbudte adfærd og de forbudte aktiviteter, der er angivet i afsnittet om brugerforpligtelser, og

(c) Overføre, udgive, dele, videregive eller opslå en anden persons fortrolige oplysninger eller personoplysninger.

8.3. Fortrolige oplysninger

Du må ikke uploade, opslå, e-maile, overføre eller på anden måde gøre eventuelt indhold tilgængeligt gennem tjenesterne, som du ikke har ret til at gøre tilgængeligt i henhold til eventuel lov eller i henhold til eventuelle kontrakt- eller tillidsforhold (såsom insiderviden eller ejendomsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, som du har fået kendskab til eller som videregives som en del af ansættelsesforhold eller i henhold til hemmeligholdelsesaftaler).

9. Skadesløsholdelse og erstatningsansvar

[fs-toc-omit]9.1. Skadesløsholdelse

Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage Coda, dets tilknyttede selskaber og datterselskaber, og deres respektive ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere, repræsentanter og tredjepartsudbydere, for og mod alle krav, søgsmål, retssager, tab, forpligtelser, udgifter, skadeserstatninger og omkostninger, herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer, der opstår som følge af eller i forbindelse med din brug af tjenesterne og/eller eventuel overtrædelse af dig af disse vilkår, eventuel gældende lovgivning, eller eventuel tvist eller problem mellem dig og eventuel tredjepart.

[fs-toc-omit]9.2. Ansvarsbegrænsning

9.2.1. I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER CODA OG DETS RESPEKTIVE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, AGENTER OG REPRÆSENTANTER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, HÆNDELIGE, PØNALT BEGRUNDEDE ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADESERSTATNINGER SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR, DIN BRUG AF CODA-WEBSTEDERNE OG/ELLER -TJENESTERNE (HERUNDER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE), ELLER EVENTUELLE KØBTE UDGIVERKODER ELLER TRANSAKTIONER, DER INDGÅS VIA TJENESTERNE, UANSET OM BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED), LOV, ELLER EVENTUEL ANDEN RETSTEORI, OG UANSET OM CODA ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER.

9.2.2. I DET OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING VIL CODA OG DETS RESPEKTIVE MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, AGENTER OG REPRÆSENTANTERS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DISSE VILKÅR ELLER DE TRANSAKTIONER, DER ER PÅTÆNKT HERI, UANSET OM BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER UAGTSOMHED, PRODUKTANSVAR ELLER ANDEN TEORI), GARANTI ELLER PÅ ANDEN MÅDE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET BELØB, SOM DU HAR BETALT VIA TJENESTERNE FOR DEN TRANSAKTION, DER GIVER ANLEDNING TIL KRAVET OM ERSTATNING.

9.2.3. Coda er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for eventuel undladelse eller forsinkelse af Coda eller dets medarbejdere, agenter eller repræsentanter med hensyn til opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, i det omfang en sådan undladelse eller forsinkelse forårsages af en hændelse eller et forhold uden for Codas rimelige kontrol. Lovene i visse retskredse tillader ikke begrænsninger af stiltiende garantier eller udelukkelsen eller begrænsningen af visse skadeserstatninger. Hvis disse love finder anvendelse, vil nogle eller alle af ovenstående ansvarsfraskrivelser, udelukkelser eller begrænsninger muligvis ikke gælde for dig, og du kan have rettigheder ud over dem, der er indeholdt i disse vilkår. Codas erstatningsansvar er begrænset til det maksimale omfang tilladt ved lov.

9.2.4. Uanset eventuel lov, regel eller forordning, der måtte være i strid hermed, accepterer du, at eventuelt krav, som du måtte have som følge af disse vilkår, skal anlægges eller indgives til den relevante domstol i den retskreds, hvor du befinder dig inden for et (1) år efter, at et sådant krav kunne indgives første gang. Eventuelle krav, der fremsættes efter en sådan periode, er udelukket for evigt.

10. Ingen garanti og ansvarsfraskrivelse

10.1. TJENESTERNE LEVERES “SOM DE ER OG FOREFINDES”. VI GARANTERER IKKE, AT TJENESTERNE VIL VÆRE UAFBRUDTE, FEJLFRI, SIKRE ELLER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDEN SKADELIG COMPUTERSOFTWARE.

10.2. I DET VIDEST MULIGE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, FRASKRIVER CODA SIG HERMED OG FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER OG YDER INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, VEDRØRENDE CODA-WEBSTEDET ELLER -TJENESTERNE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPARTSRETTIGHEDER.

10.3. Coda har ingen kontrol over kvaliteten, egnetheden til formålet, sikkerheden, pålideligheden, lovligheden eller eventuelt andet aspekt af eventuel vare eller tjeneste leveret af en udgiver, som du køber via tjenesterne. Medmindre andet er angivet i disse vilkår, er Coda ikke forpligtet til at udstede refusioner, hvis et køb ikke opfylder dine forventninger, eller hvis den relevante udgiver ikke opfylder sine forpligtelser, selvom Coda vil gøre rimelige bestræbelser på at hjælpe dig i disse anliggender som beskrevet i afsnittene om tvister og fejlhåndtering. Coda har ingen forpligtelse og kan ikke garantere, at Coda vil løse eventuelle tvister relateret til din transaktion på tilfredsstillende vis.

10.4. Coda kan efter eget skøn og til enhver tid suspendere eller opsige din adgang til, eller deaktivere din brug af, tjenesterne og/eller Coda-webstederne af enhver årsag uden forudgående varsel til dig, herunder hvis Coda har mistanke om svig, ulovlig, uautoriseret eller upassende adfærd af dig, eller hvis du har overtrådt enhver del af disse vilkår. Coda kan også til enhver tid efter eget skøn og uden forudgående varsel pålægge begrænsninger på typen og/eller beløbet af transaktioner, som du har tilladelse til at foretage via tjenesterne.

10.5. Du accepterer og forstår, at tilgængeligheden af tjenesterne afhænger af netværks- og systemtilgængeligheden af vores tjenesteudbydere, betalingskanalerne, udgiverne og/eller vores tilknyttede selskaber og datterselskaber.

10.6. Tjenesterne og/eller ethvert af Coda-webstederne kan fra tid til anden blive forsinket, forstyrret eller afbrudt i en ubegrænset periode. I tilfælde af enhver af de ovennævnte omstændigheder er Coda ikke erstatningsansvarlig for eventuelle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med sådanne forsinkelser, forstyrrelser, afbrydelser, begrænsninger, suspensioner, opsigelse eller lignende til tjenesterne og/eller Coda-webstederne.

11. Generelle bestemmelser

11.1. Links til tredjepartswebsteder

Links til tredjepartswebsteder, der leveres gennem tjenesterne, kan foranledige, at du forlader Coda-webstederne. Bemærk, at de linkede websteder muligvis ikke er under Codas ejerskab eller kontrol på nogen måde overhovedet, og du tilgår dem derfor på egen risiko. Coda er ikke ansvarlig for indholdet, brugsvilkårene eller privatlivspraksisserne på ethvert sådant linket websted eller eventuelt link på et linket websted, herunder eventuelle ændringer eller opdateringer af sådanne websteder. Medtagelsen af eventuelt tredjepartslink indebærer eller udtrykker ikke på nogen måde tilknytning til, godkendelse eller sponsorat af Coda af eventuelt linket websted og/eller noget af dets indhold deri.

11.2. Meddelelser

Vi kan tilvejebringe eventuelle meddelelser, som vi muligvis er forpligtede ved lov til at tilvejebringe, i elektronisk format (såsom, men ikke begrænset til, når du besøger Coda-webstederne eller -platformene, via formularer eller e-mails, når Coda opslår meddelelser eller opdateringer til disse vilkår, eller når Coda kommunikerer med dig via din e-mailadresse eller dit mobiltelefonnummer). Du giver dit samtykke til at modtage meddelelser fra os i elektronisk format og accepterer, at alle vilkår og betingelser, meddelelser, regler, oplysninger, politikker og andre meddelelser fra Coda, der leveres elektronisk til dig, anses for at opfylde ethvert lovkrav vedrørende skriftlige meddelelser og anses for at være givet på datoen for den elektroniske meddelelse.

11.3. Intet afkald

Codas manglende eller forsinkede håndhævelse af enhver rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår skal ikke fortolkes som et afkald på eller begrænsning af Codas ret til efterfølgende at håndhæve disse vilkår og pålægge streng overholdelse deraf.

11.4. Ingen godkendelse

Henvisninger til varer, tjenester og/eller virksomheder på ethvert af Coda-webstederne udgør eller indebærer ikke en godkendelse eller anbefaling fra Coda af de pågældende varer, tjenester og/eller virksomheder.

11.5. Opsigelse

Coda kan, efter eget skøn, opsige din adgang til ethvert af Coda-webstederne, -tjenesterne og/eller din Coda-konto, hvis du overtræder ethvert af vilkårene. I tilfælde af opsigelse skal bestemmelserne i afsnittet om skadesløsholdelse og erstatningsansvar forblive i kraft.

11.6. Sikkerhed

Coda træffer alle rimelige foranstaltninger til at bevare sikkerheden af de oplysninger, som du tilvejebringer for Coda. Desværre kan ingen dataoverførsel over internettet garanteres at være fuldstændig sikker. Selvom Coda bestræber sig på at beskytte alle datatransmissioner over internettet (herunder dine oplysninger) og har indført væsentlige foranstaltninger til at mindske sikkerhedsrisici, garanterer Coda ikke og kan ikke garantere den absolutte sikkerhed af eventuelle oplysninger, som du overfører til Coda. Som sådan overføres alle oplysninger, som du overfører til Coda, på egen risiko.

11.7. Forhold

Intet i disse vilkår har til hensigt at oprette, og opretter ikke, nogen form for joint venture-, medarbejder-arbejdsgiver-, kreditor-debitor-, deponerings-, partnerskabs- eller eventuelt tillidsforhold mellem dig og Coda.

11.8. Overdragelse

Du kan ikke overdrage nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår eller eventuel del deraf til nogen anden part uden vores forudgående skriftlige godkendelse. Ethvert forsøg af dig på at gøre dette uden vores forudgående skriftlige godkendelse vil blive betragtet som ugyldigt. Vi er dog berettigede til at overdrage disse vilkår og/eller enhver af vores forpligtelser, helt eller delvist, til enhver tid, til ethvert af Codas tilknyttede selskaber eller datterselskaber eller eventuel tredjepart, med eller uden varsel til dig.

11.9. Oversatte vilkår

Disse vilkår blev udarbejdet på engelsk. I det omfang eventuel oversat version af vilkårene er i strid med den engelske version, har vilkårene i den engelske version forrang. For oversatte vilkår for udvalgte retskredse, henvises der til Del II (Yderligere brugsvilkår).

11.10. Hele aftalen

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Coda, og erstatter og annullerer alle tidligere og samtidige aftaler, krav, erklæringer og forståelser vedrørende genstanden for disse vilkår. Ingen ændring eller modifikation af disse vilkår vil være bindende for Coda, medmindre den accepteres af Coda, fremsættes skriftligt, og udgives på samme måde som tidligere bindende versioner.

11.11. Vilkårenes uafhængighed

Hvis nogen af bestemmelserne i disse vilkår findes ugyldige eller uden retskraft af en kompetent domstol, vil den pågældende bestemmelse blive begrænset eller fjernet i det mindste nødvendige omfang, og de resterende bestemmelser vil forblive i fuld kraft og effekt.

11.12. Gældende lovgivning

Medmindre andet er angivet i Del II (Yderligere brugsvilkår):

11.12.1. Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Singapore uden hensyntagen til dens lovkonfliktbestemmelser.

11.12.2. Vi (eller den relevante Coda-enhed) skal bestræbe os på i mindelighed at løse eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår (herunder eventuelle spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller opsigelse), men i tilfælde af, at sådanne bestræbelser mislykkes, skal en sådan tvist henvises til og løses endeligt ved voldgift administreret af Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) i overensstemmelse med SIAC's voldgiftsregler (“SIAC-regler”), der på daværende tidspunkt er gældende, og hvis regler anses for at være indarbejdet ved henvisning i dette afsnit om gældende lovgivning. Voldgiftssædet skal være Singapore, og voldgiftsretten skal bestå af én (1) voldgiftsmand. Alle voldgiftsprocesser skal foregå på engelsk. Voldgiftsmandens beslutning er endelig og bindende.

12. Brugererklæringer

12.1. Alder

Tjenesterne er ikke rettet mod personer under myndighedsalderen i dit land (en “mindreårig”). Med forbehold for specifikke aldersbegrænsninger pålagt i dit land, og medmindre andet er angivet i disse vilkår, er tilladelse og samtykke fra en forælder eller værge til at bruge tjenesterne påkrævet for mindreårige. Ved at fortsætte med brugen af tjenesterne anses en sådan forælder eller værge for at have accepteret disse vilkår på den mindreåriges vegne og for at være ansvarlig for brugen af tjenesterne, herunder oprettelsen og brugen af den mindreåriges Coda-konto, køb eller transaktioner foretaget af den mindreårige, og uanset om den mindreårige var under opsyn under et sådant køb. Som sådan kan køb ikke annulleres på grund af, at de blev foretaget uden tilladelse, samtykke og/eller opsyn af forælderen eller værgen.

12.2. Brug til lovlige formål

Du skal kun bruge tjenesterne til lovlige formål og i overensstemmelse med disse vilkår og alle gældende love, regler, kodekser, direktiver, retningslinjer, politikker og forordninger.

12.3. Brug af enheden

Du garanterer, at du bruger tjenesterne eller Coda-webstederne på en maskine eller enhed, som du har ejerskab over, eller som du har tilladelse til at bruge fra ejeren af en sådan maskine eller enhed.

12.4. Brug af betalingsinstrumenter

Du er eneansvarlig for brugen af dine valgte betalingsinstrumenter i forbindelse med vores tjenester, og Coda har intet erstatningsansvar over for dig eller eventuel tredjepart for eventuel uautoriseret brug af dine betalingsinstrumenter i forbindelse med tjenesterne.

13. Kontakt os

For eventuelle anmodninger eller spørgsmål i forbindelse med disse vilkår, kan du skrive til support@codapayments.com eller besøge vores Hjælpecenter.

Del II YDERLIGERE BRUGSVILKÅR – LANDESPECIFIKKE

I tillæg til de generelle brugsvilkår ovenfor, gælder følgende yderligere brugsvilkår og -betingelser (“yderligere vilkår”) for brugere i følgende lande. Du kan få adgang til en kopi af vilkårene, herunder de yderligere vilkår, som relevant for dit land, på både engelsk og de respektive lokale sprog nedenfor.

Den Europæiske Union (EU)/Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)/Schweiz/Storbritannien (Storbritannien)

1. Anvendelsesområde

Hvis du bor eller befinder dig i EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien, skal disse bestemmelser (“EU-bestemmelserne”) regulere din brug af tjenesterne i tillæg til de generelle brugsvilkår, medmindre andet er angivet i disse EU- eller britiske forordninger. I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem disse EU-bestemmelser og de førnævnte generelle brugsvilkår, skal disse EU-bestemmelser have forrang i det omfang, det er nødvendigt for at løse uoverensstemmelsen.

2. Udbyder af tjenester

Du forstår og accepterer, at tjenesterne, som defineret, leveres til dig af Coda Netherlands Holdings B.V., med hjemsted på Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam og momsnummer 862518866 (“Coda Netherlands”), og at vilkårene hermed indgås og aftales mellem dig og Coda Netherlands. Coda Netherlands samarbejder med tredjepartsforhandlere/-udgivere af digitalt indhold og betalingskanaler, herunder vores tilknyttede selskab Coda Payments Pte. Ltd. og andre partnere, i levering af tjenester til dig.

3. Indholdsdistribution

Coda Netherlands tilbyder tjenester til distribution af indhold i EU/EØS, Schweiz og Storbritannien via Codashop og sælger de relevante koder til dig. Alle henvisninger til “udgiveren” eller “udgiverne” i vilkårene henviser til Coda Netherlands.

4. Priser

Alle priser, der tilbydes i Codashop, er inklusive moms til den gældende pris og eventuelle andre skatter og ekstragebyrer.

5. Levering af koderne

Koderne kan leveres på én af to måder, enten (i) direkte til det unikke spil eller konto-id eller (ii) til den e-mailadresse, som du har tilvejebragt for os. Medmindre andet er angivet, vil du, når du foretager et køb i Codashop, modtage en meddelelse, der bekræfter, at din købstransaktion lykkedes, og at koderne vil blive leveret inden for en kort periode efter dit køb. Coda Netherlands er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle skader, der skyldes, at du har tilvejebragt et forkert spil- eller konto-id eller en forkert e-mailadresse. Hver kode er unik og kan kun indløses én gang hos den relevante udgiver.

6. Overensstemmelse

Coda Netherlands garanterer, at koderne overholder de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, samt de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og de gældende love, der eksisterer på den dato, hvor købstransaktionen foretages. Coda Netherlands har ingen forpligtelse eller erstatningsansvar i forbindelse med eventuel defekt eller manglende overensstemmelse, der opdages efter indløsning eller aktivering af koderne som angivet ovenfor.  Alle andre garantier, uanset om udtrykkelige eller stiltiende, ved kontrakt eller lov, er, i det omfang tilladt ved lov, hermed udtrykkeligt udelukket.

7. Lovbestemt fortrydelsesret

Du har en lovbestemt ret i henhold til forordninger i EU/EØS eller Storbritannien til at trække dig ud af visse kontrakter med hensyn til købet af koderne. Se denne side for yderligere oplysninger om omfanget af din lovbestemte ret, og hvordan du kan udøve den.

8. Uanvendelighed af ansvarsfraskrivelse

Afsnit 10.3 i vilkårene gælder ikke for dig.

9. Gældende lovgivning og tvistbilæggelse

Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i Holland uden hensyntagen til dens lovkonfliktbestemmelser. Vi vil bestræbe os på i mindelighed at løse eventuelle tvister, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår (herunder eventuelle spørgsmål vedrørende dens eksistens, gyldighed eller opsigelse), men i tilfælde af, at sådanne bestræbelser mislykkes, skal sådanne tvister løses endeligt af Amsterdams distriktsdomstol i henhold til retssager ført på engelsk foran kammeret for internationale handelsretlige anliggender (Chamber for International Commercial Matters) (“Hollandske Handelsret” eller “NCC Distriktsdomstol”), med udelukkelse af enhver anden domstols kompetence. Et sagsanlæg for midlertidige foranstaltninger, herunder beskyttelsesforanstaltninger, der er tilgængelige i henhold til hollandsk lovgivning, kan anlægges ved NCC's domstol inden for rammerne af en summarisk rettergang (Court in Summary Proceeding, CSP) i retssager ført på engelsk. Eventuelle ankesager mod NCC- eller CSP-domme vil blive sendt til Amsterdams appelkammer for internationale handelsretlige anliggender (“Hollands handelsretlige appeldomstol” (Netherlands Commercial Court of Appeal) eller “NCCA”). NCC's procesreglement finder anvendelse.

Vi er i henhold til gældende forordninger forpligtede til at tilvejebringe et link til Europa-Kommissionens online-tvistbilæggelsesplatform, som du kan få adgang til her: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Coda er dog hverken forpligtet eller villig til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer foran et forbrugervoldgiftsråd.

10. Bindende og retskraftig

Du forstår og accepterer, at disse vilkår udgør en bindende og retskraftig kontrakt mellem dig og Coda Netherlands, og at rettighederne og forpligtelserne angivet i disse vilkår er gældende mellem dig og Coda Netherlands, når du tilkendegiver din accept.

11. Kontaktoplysninger

Hvis du har en klage vedrørende de koder, som du købte via Codashop eller tjenesterne, kan du kontakte os via vores Kontaktside. Hvis du ønsker at kontakte os i forbindelse med eventuelle andre anliggender, er her vores kontaktoplysninger:

Navn: Coda Netherlands Holdings B.V.
Vedtægtsmæssige hjemsted:
Strawinskylaan 411, WTC, Tower A, 4th Floor, 1077XX Amsterdam
Momsnummer:
NL 862518866B01
E-mail:
support.eu@codapayments.com

联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->