Sidst opdateret: 26 May 2022

1. Politikkens omfang og anvendelsesområde

1.1. Coda Netherlands Holdings B.V. (”Coda Netherlands”) og dets tilknyttede selskaber, herunder Coda Payments Pte. Ltd. (“Coda Singapore”) (samlet benævnt “Coda” og “vi”, “os”, eller “vores”) respekterer dets brugeres ret til privatlivets fred og anerkender uden forbehold vigtigheden af at beskytte alle de oplysninger, som du deler med os. Coda indsamler og behandler kun personoplysninger fra dig, hvis det er nødvendigt for os at gøre det, eller hvis det er relevant for vores interaktioner med dig. For at opfylde denne forpligtelse har vi vedtaget denne privatlivspolitik (“politikken”). Denne politik angiver vores privatlivspraksisser med hensyn til indsamlingen, behandlingen, brugen, videregivelsen, overførslen, fastholdelsen, opbevaringen og bortskaffelsen af dine personoplysninger (som defineret i afsnit 1.3 nedenfor), når vi leverer vores tjenester til dig (“Coda-tjenester”), og gælder, hvis du bor eller befinder dig i Den Europæiske Union/EØS, Schweiz eller Storbritannien. I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem denne politik og eventuel anden privatlivspolitik på vores platform, skal denne politik have forrang i det omfang, det er nødvendigt for at løse uoverensstemmelsen.

1.2. Når du accepterer denne politik, accepterer du indsamlingen, behandlingen, brugen, videregivelsen, overførslen, fastholdelsen eller opbevaringen, og bortskaffelsen af dine personoplysninger på den måde, der er beskrevet i denne politik.

1.3. “Personoplysninger” henviser til dine personoplysninger som en enkeltperson, uanset om de er sandfærdige eller ej, hvorfra du kan identificeres enten alene eller sammen med andre oplysninger, som vi har eller sandsynligvis vil have adgang til. De personoplysninger, som vi indsamler og behandler, kan omfatte:

(a) Dit fornavn og efternavn,

(b) E-mailadresse,

(c) Mobilnummer (eller MSISDN),

(d) Udgiver-tilhørsforhold og/eller IP-adresse,

(e) Cookies og/eller statistiske/analytiske oplysninger, såsom din browser-adfærd, i det omfang du kan identificeres gennem disse,

(f) Dokumentation, der kan hjælpe os med at bekræfte nøjagtigheden af de oplysninger, som du har givet, såsom bevis på identitet,

(g) Dine links til sociale medier eller offentlige profiler og eventuelle personoplysninger, der kan være synlige derpå, som du kan tilvejebringe for os i løbet af dine interaktioner med kundesupport,

(h) Nærmere oplysninger i dit CV, som du kan tilvejebringe for os i løbet af din ansøgning om ledige stillinger, og

(i) Eventuelle andre personoplysninger, som du måtte tilvejebringe for os i forbindelse med brugen af Coda-tjenesterne.

1.4. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger gør det muligt for dig at foretage køb fra os via Codas mobilplatform, server eller databaseapplikationer, eller websteder på Codapayments.com, Codapay.com og Codashop.com (“platformen”).

1.5. Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik fra tid til anden. Eventuelle ændringer vil blive gjort tilgængelige og offentliggjort på vores platform og træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen, som er angivet ovenfor. Du kan se, om en sådan revidering har fundet sted ved at henvise til datoen, hvorpå denne politik sidst blev opdateret, som er angivet ovenfor. I forbindelse med eventuelle væsentlige ændringer vil vi enten underrette dig ved på fremtrædende vis at offentliggøre en meddelelse om sådanne ændringer, før de træder i kraft, eller ved at sende dig en meddelelse direkte via e-mail. Vi anbefaler, at du læser denne politik regelmæssigt for at gennemgå den seneste version. I det omfang det er tilladt ved gældende lovgivning, udgør din fortsatte brug af Coda-tjenesterne efter en ændring din anerkendelse og accept af sådanne ændringer.

2. Indsamling af personoplysninger

2.1. Når du bruger Coda-tjenesterne eller kommunikerer med os, indsamler vi dine personoplysninger. I disse tilfælde kan du tilvejebringe dine personoplysninger direkte for os, eller de kan deles med os af vores tilknyttede selskaber, din mobilnetværksoperatør eller den relevante tredjepartsbetalingskanaloperatør (“betalingskanaler”), eller udgiverne af digitale produkter (“udgivere”), i medfør af dit samtykke, der er givet til disse tredjeparter.

2.2. Du kan også vælge at indsende personoplysninger til os via andre metoder, herunder:

(a) som svar på vores meddelelser,

(b) gennem sociale medier eller onlinefora,

(c) gennem deltagelse i et tilbud, et program eller en kampagne, der afvikles af os,

(d) når du ansøger om eventuel ledig stilling via siden “Karrierer” på www.codapayments.com eller https://jobs.lever.co/codapayments;

(e) når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, og/eller

(f) når du udfylder forespørgselsformularen om partnerskaber og markedsføring på vores websted www.codapayments.com.

2.3. Vi indsamler også transaktionsoplysninger, såsom købsbeløb, købsdato, oplysninger om det digitale indhold, varer og/eller tjenester, som du køber (“transaktionsoplysninger”), for at forfølge vores legitime interesser og overholde vores kontraktlige forpligtelse til at give dig adgang til Coda-tjenesterne og/eller vores platform. I de fleste tilfælde betragtes disse ikke som personoplysninger, da din identitet ikke vil fremgå af dem. I det omfang din identitet kan fastslås ud fra transaktionsoplysningerne, vil de imidlertid blive betragtet som personoplysninger i henhold til afsnit 1.3 og behandlet som personoplysninger i henhold til denne politik. Du accepterer vores indsamling af sådanne transaktionsoplysninger fra dig, når du bruger Coda-tjenesterne og/eller vores platform.

2.4. Du skal tilvejebringe oplysninger for os, som er nøjagtige og ikke vildledende. I forbindelse hermed forbeholder vi os ret til at anmode om dokumentation for at bekræfte de oplysninger, som du tilvejebringer for os.

3. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger på AWS-servere beliggende i Frankfurt, Tyskland. Bemærk dog, at for at behandle ordrer og for at yde kundeservice/support, overføres visse personoplysninger til Singapore samt andre lande af vores databehandlere (for detaljerede oplysninger henvises der til afsnit 8 og 10).

4. Retsgrundlag for vores behandling

4.1. Vi behandler kun personoplysninger, hvis mindst én af de følgende gælder:

(a) Du har givet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger,

(b) Eksistensen af vores eller en tredjeparts legitime interesse, som berettiger vores behandling af personoplysningerne,

(c) Opfyldelse af en kontrakt mellem dig og os kræver, at vi behandler personoplysningerne, og/eller

(d) Vi er forpligtede til at overholde juridiske og forskriftsmæssige forpligtelser, som kræver behandling af de pågældende personoplysninger.

4.2. Vi har tilvejebragt en tabel nedenfor til at hjælpe dig med at forstå retsgrundlaget for indsamling af hver af personoplysningerne:

Afsnit Kategorier af personoplysninger Retsgrundlag
Underafsnit (a), (b) og (c) i afsnit 1.3 Dit fornavn og efternavn, e-mailadresse og mobilnummer (eller MSISDN) – Kontraktmæssig forpligtelse
– Legitim interesse
– Samtykke
– Juridisk forpligtelse
Underafsnit (d) i afsnit 1.3 Udgiver-tilhørsforhold og/eller IP-adresse Kontraktmæssig forpligtelse
Underafsnit (e) i afsnit 1.3 Cookies og/eller statistiske/analytiske oplysninger, såsom din browsing-adfærd, i det omfang, du kan identificeres gennem disse – Samtykke
– Legitim interesse
Underafsnit (f) i afsnit 1.3 Dokumentation, der kan hjælpe os med at bekræfte nøjagtigheden af de oplysninger, som du har tilvejebragt, såsom bevis på identitet – Kontraktmæssig forpligtelse
– Legitim interesse
– Juridisk forpligtelse
Underafsnit (g) i afsnit 1.3 Dine links til sociale medier eller offentlige profiler og eventuelle personoplysninger, der kan være synlige derpå, som du kan tilvejebringe for os i løbet af dine interaktioner med kundesupport, – Kontraktmæssig forpligtelse
– Legitim interesse
Underafsnit (h) i afsnit 1.3 Nærmere oplysninger i dit CV, som du kan tilvejebringe for os i løbet af din ansøgning om ledige stillinger – Kontraktmæssig forpligtelse
– Legitim interesse
– Juridisk forpligtelse

5. Brug og videregivelse af personoplysninger

5.1. Dine personoplysninger behandles til følgende formål:

(a) Transaktionsbehandling og indholdslevering,

(b) Markedsføring og salgsfremmende kampagner, og

(c) Andre tilladte anvendelser og videregivelser.

5.2. Indholdslevering

5.2.1. Coda Netherlands leverer tjenester til distribution af indhold i EU/EØS, Schweiz og Storbritannien via Codashop og sælger de relevante koder til dig.

5.2.2. Som onlinedistributør af digitalt indhold og udbyder af relaterede tjenester, bruger Coda de personoplysninger, der indsamles fra dig, og deler dem med tredjeparter, såsom Zendesk, AWS, Google Analytics, Segment og Facebook (“databehandlere”), herunder vores tilknyttede selskaber, betalingskanalerne og udgivere, med henblik på at levere Coda-tjenesterne til dig, eller hvis det er en nødvendig del af at lave forretning med dig.

5.2.3. Dine personoplysninger bruges også til følgende formål:

(a) Formidle din brug af Coda-tjenesterne,

(b) Behandle og bekræfte dine onlinetransaktioner og betalinger på vores platform,

(c) Løse eventuelle tvister i forbindelse med din transaktion,

(d) Afhjælpe svig,

(e) Informere dig om produkter, tjenester eller kampagnetilbud, som du måske finder interessante, hvis du har valgt at modtage disse typer af meddelelser,

(f) Håndhæve vores kontraktmæssige rettigheder, og

(g) Tilvejebringe de oplysninger for dig, som du har anmodet om fra os.

5.2.4. Til ovenstående formål deles dine personoplysninger mellem Coda Netherlands og følgende:

(a) Udgiveren, der leverer indholdet til Coda,

(b) Den betalingskanal, som du har valgt som din betalingsmetode, og

(c) Coda Singapore og databehandlere.

Hvis du bor eller befinder dig i Holland, hvor Coda Netherlands er til stede, forstår du, at Coda Netherlands fungerer som dataansvarlig for dine personoplysninger, og Coda Singapore er databehandleren, der udfører behandling på vegne af den førstnævnte.

5.3. Markedsføring og salgsfremmende kampagner

5.3.1. Fra tid til anden afvikler vi salgsfremmende kampagner, hvor vi belønner vores brugere for at være de største forbrugere på vores platform i et bestemt land, for en bestemt udgiver eller i andre forskellige kategorier. Med henblik herpå kan vi, hvis du tilvælger, analysere transaktionsoplysninger indsamlet fra dine købstransaktioner og bruge dine personoplysninger til at kontakte dig med henblik på at uddele de præmier til dig, der tilbydes i sådanne salgsfremmende kampagner, som typisk vil være gratis udgiver- eller betalingskanal-kreditter eller andre gratis gaver. Disse salgsfremmende kampagner afvikles af Coda, og dine personoplysninger vil ikke blive delt med nogen tredjepart til sådanne formål. Hvis du ønsker at fravælge modtagelse af gaver og andre præmier fra salgsfremmende begivenheder, bedes du kontakte os.

5.3.2. Coda kan afvikle salgsfremmende kampagner i fællesskab eller i samarbejde med udgivere, betalingskanaler eller andre tredjeparter. I sådanne tilfælde, hvis du tilvælger, kan vi dele dit navn, din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer med dem, så du kan deltage i disse kampagner. Hvis du ønsker at fravælge deltagelse i disse fælles kampagner, bedes du kontakte os.

5.3.3. Hvis du tilvælger modtagelse af markedsførings- og salgsfremmende meddelelser, kan vi bruge dine personoplysninger til at underrette dig om salgsfremmende kampagner vedrørende enhver af Coda-tjenesterne eller i forbindelse med eventuelle udgivere, betalingskanaler eller tredjeparter, og vi kan dele dit navn, din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer med dem til dette formål. Hvis du ønsker at fravælge modtagelse af markedsføringsmeddelelser og personlige meddelelser eller at få dine personoplysninger videregivet til dette formål, bedes du kontakte os.

5.4. Andre tilladte anvendelser og videregivelser

5.4.1. Du accepterer, at vi også kan bruge dine personoplysninger til følgende formål:

(a) Opretholde og beskytte eventuelle brugerkonti, som du måtte have hos Coda,

(b) Underrette dig om anliggender vedrørende din konto eller dine transaktioner, der kan kræve din opmærksomhed,

(c) Behandle tjenesteanmodninger, løse bekymringer og besvare forespørgsler eller feedback, som du kan kommunikere til os,

(d) Administrere eller overholde vores interne sikkerheds- eller risikostyringsmekanismer,

(e) Udføre statistiske analyser eller markedsundersøgelser og kundeundersøgelser, herunder undersøgelser for at sikre kundetilfredshed. Bemærk venligst, at vi muligvis deler dine personlige data med vores tredjepartstjenesteudbydere til sådanne formål,

(f) Til at forbedre Coda-tjenesterne for at sikre, at indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig og din enhed,

(g) Forbedre dine oplevelser med vores kundeservice, og

(h) Underrette dig om væsentlige ændringer til denne politik eller til vores vilkår og betingelser, som nødvendigt.

5.4.2. Du forstår og accepterer, at vi også kan videregive dine personoplysninger til vores tilknyttede selskaber, udgivere, betalingskanaler eller andre parter som tilladt eller påkrævet ved gældende lov, såsom offentlige myndigheder eller tilsynsmyndigheder, eller andre nødvendige personer, til følgende formål:

(a) Til eller i forbindelse med forhandlingen af eventuel fusion, salg af virksomhedsaktier eller -aktiver, finansiering, opkøb, afhændelse eller opløsning af hele eller en del af vores forretning, eller

(b) Hvis vi mener, at videregivelse med rimelighed er nødvendig for at (i) overholde eventuel gældende lov, forordning, retsproces eller offentlig anmodning, (ii) bistå i eventuelle undersøgelser eller procedurer, og (ii) beskytte sikkerheden eller integriteten af Coda-tjenesterne, os, eller enhver af vores brugere, eller beskytte offentligheden mod skade eller ulovlige aktiviteter.

6. Dine valg, rettigheder og undtagelser

6.1. Din ret til information: Du anerkender, at denne politik tilvejebringer oplysninger for dig om formålene, de juridiske rammer, interesserne, modtagere eller kategorier af modtagere, som dine personoplysninger deles med, og overførslen af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation. Ud over disse oplysninger og med henblik på at sikre rimelig og gennemsigtig behandling af dine personoplysninger anerkender du endvidere, at du har modtaget yderligere oplysninger om den periode, i hvilken dine personoplysninger opbevares, og eksistensen af de rettigheder, der tildeles dig, og hvordan du kan udøve dem. Hvis vi beslutter os for at behandle personoplysninger til andre formål end de angivne, vil alle oplysninger vedrørende de pågældende nye formål blive meddelt dig.

6.2. Din ret til sletning af dine personoplysninger og din ret til at trække dit samtykke tilbage: Du har ret til at få dine personoplysninger fjernet eller trække dit samtykke tilbage (når behandling, som vi udfører, er baseret på dit samtykke) til behandlingen deraf. Hvis du ønsker at få dine personoplysninger slettet eller ønsker at trække dit samtykke tilbage, bedes du kontakte os. Bemærk dog, at hvis dine personoplysninger fjernes, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage til ethvert af formålene angivet ovenfor, afhængigt af arten af din anmodning, vil vi muligvis ikke kunne fortsætte med at levere Coda-tjenesterne til dig, eller behandle og gennemføre de transaktioner, som du ønsker at foretage på vores platform. Derudover vil udøvelsen af retten til sletning ikke være mulig, når opbevaringen af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde love og forordninger, og især med henblik på fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, og tilbagetrækning af samtykke vil ikke have nogen indvirkning på de tidligere transaktioner, der var baseret på det samtykke, du gav før tilbagetrækningen, med forbehold for overholdelse af de lovbestemte og forskriftsmæssige forpligtelser til opbevaring af oplysninger, som vi er underlagt.

6.3. Din ret til indsigt i og berigtigelse af dine personoplysninger: Du har til enhver tid ret til at få indsigt i, opdatere eller anmode om berigtigelse af de personoplysninger, som du har tilvejebragt for os. Hvis du ønsker at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller anmode om, at vi opdaterer eller berigtiger dine personoplysninger, kan du kontakte os. Afhængigt af arten af din anmodning kan vi opkræve et rimeligt administrationsgebyr, som vi vil informere dig om, så snart det er praktisk muligt.

6.4. Din ret til begrænsning af behandling: Du kan anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger i de tilfælde, der er foreskrevet ved gældende love og forordninger.

6.5. Din ret til at gøre indsigelse mod databehandling: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig, herunder retten til at gøre indsigelse mod markedsføring og salgsfremmende kampagner (som nævnt i afsnit 5.3 ovenfor).

6.6. Din ret til dataportabilitet: Du har ret til at anmode om, at dine tilvejebragte personoplysninger overføres til en tredjepart, hvis behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt, og behandlingen udføres via automatiske midler.

6.7. Din ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed: Hvis din anmodning eller bekymring ikke løses på tilfredsstillende vis af os, kan du henvende dig til den hollandske databeskyttelsesmyndighed (“hollandsk databeskyttesesmyndighed”). Den hollandske databeskyttesesmyndighed kan tilvejebringe yderligere oplysninger om dine rettigheder og vores forpligtelser i forbindelse med dine personoplysninger, samt håndtere eventuelle klager, som du har over vores behandling af dine personoplysninger. Se den hollandske databeskyttelsesmyndigheds kontaktoplysninger her.

Alle de rettigheder, der er anført ovenfor, kan udøves ved at kontakte os (se afsnit 14 i denne politik).

7. Opbevaring og bortskaffelse af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt for at opfylde eller fuldføre det formål, hvortil de blev indsamlet, og indtil de ikke længere er nødvendige til eventuelle andre juridiske eller forretningsmæssige formål. Derefter bortskaffer vi dine personoplysninger på en måde, der forhindrer yderligere adgang eller behandling, herunder, men ikke begrænset til, sletning eller irreversibel anonymisering.

8. Databehandlere

8.1. For at behandle ordrer/opfylde vores kontraktlige forpligtelser, yde kundesupport/levere tjenester, opbevare personoplysninger og til dataanalyse, bruger vi følgende tjenesteudbydere:

(a) Zendesk, Inc. (“Zendesk”): Zendesk hjælper os med at yde kundesupport/levere tjenester til vores brugere. Se deres privatlivspolitik her,

(b) Amazon Web Services (“AWS”): AWS hjælper os med opbevaring af personoplysninger. Se deres privatlivspolitik her,

(c) Google Analytics by Google LLC. (“Google Analytics”): Google Analytics hjælper os med at udføre statistisk analyse/dataanalyse. Se deres privatlivspolitik her,

(d) Segment.io, Inc. (“Segment”): Segment hjælper os med at udføre statistisk analyse/dataanalyse. Se deres privatlivspolitik her, og

(e) Facebook, Inc. (“Facebook”): Facebook hjælper os med markedsføring og levering af kundeemner baseret på dit samtykke. Se deres privatlivspolitik her.

Bemærk, at disse databehandlere kan overføre dine personoplysninger til en placering uden for EØS afhængigt af deres respektive privatlivspolitikker. Derfor anbefaler vi, at du læser hver af privatlivspolitikkerne for at få mere at vide om de privatlivsvilkår, der gælder for dig.

9. Sikkerhed

9.1. Coda gør rimelige bestræbelser på at beskytte personoplysninger i vores besiddelse eller under vores kontrol for at beskytte mod tab, misbrug, modifikation, uautoriseret eller utilsigtet adgang eller videregivelse, ændring eller tilintetgørelse. Desværre kan ingen dataoverførsel eller -opbevaring over internettet garanteres at være fuldstændig sikker. Ikke desto mindre har vi indført og praktiserer i øjeblikket administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger efter bedste evne, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

(a) Begrænsning af adgang til personoplysninger til autoriseret og/eller nødvendigt personale,

(b) Implementering af tekniske løsninger til beskyttelse af informationssikkerhed,

(c) Løbende overvågning og gennemgang af foranstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, og

(d) Andre sikkerhedsforanstaltninger, som måtte være påkrævet af de love og forordninger, der gælder i det land, hvor du befinder dig.

10. International overførsel af personoplysninger

10.1. Da vi driver virksomhed internationalt, kan dine personoplysninger opbevares og behandles i et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), hvor vi har forretningsaktiviteter, hvor vores udgivere befinder sig, og hvor vores databehandlere befinder sig (for yderligere oplysninger om databehandlere, henvises der til afsnit 8). Du accepterer og forstår derfor, at vi kan dele dine personoplysninger med modtagere, der er beliggende uden for EØS, for at levere Coda-tjenesterne til dig, behandle og gennemføre de transaktioner, som du ønsker at foretage på vores platform, eller til eventuelle andre formål, der er angivet i denne politik.

10.2. Under sådanne omstændigheder træffer vi foranstaltninger for at sikre, at disse oversøiske modtagere, der er beliggende uden for EØS, yder en standard for beskyttelse af de personoplysninger, der overføres, der svarer til beskyttelsen i henhold til EU's generelle forordning om databeskyttelse, samt de lokale databeskyttelseslove, der gælder i din retskreds. Vi træffer alle foranstaltninger, der med rimelighed er nødvendige for at sikre, at dine personoplysninger bliver genstand for passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom at påberåbe os en anerkendt juridisk tilstrækkelighedsmekanisme, og/eller ved at bruge standardkontraktbestemmelser, hvis relevant, og at de behandles sikkert og i overensstemmelse med denne politik.

11. Indsamling af statistiske oplysninger

11.1. Vi indsamler og giver også tredjeparter (herunder, men ikke begrænset til, Facebook og Google) tilladelse til at indsamle statistiske oplysninger vedrørende din brug af webstedet og onlineaktiviteter, når du interagerer med vores platform, ved hjælp af “cookies” og lignende teknologier. Sådanne statistiske oplysninger er anonyme og identificerer ikke, hvem du er. Dette omfatter sidebesøg, adgangstidspunkter og -datoer samt browsertype. Disse oplysninger indsamles til analyse og evaluering for at hjælpe os med at forbedre vores platform og Coda-tjenesterne. Se vores cookiepolitik for en detaljeret oversigt.

11.2. “Cookies” er en funktion i din internetbrowser, som opbevarer små mængder data på din computer, når du besøger et websted. De giver os mulighed for at genkende en bestemt enhed eller browser, så vi kan tilpasse og udvælge indhold i henhold til dine præferencer og gøre vores tjenester og platform mere nyttig for dig. “Cookies” fortæller os ikke, hvem du er, medmindre du specifikt tilvejebringer personligt identificerbare oplysninger for os. Du kan muligvis administrere og slette “cookies” ved at vælge visse indstillinger i din browser.

11.3. Dine statistiske oplysninger kan deles med vores tredjepartspartnere: (i) som vi annoncerer med, (ii) som hjælper os med at levere eller optimere vores tjenester, (iii) som ønsker at markedsføre deres varer eller tjenester, som kan være af interesse for dig, eller (iv) som ønsker at forbedre deres varer eller tjenester, der skal leveres til dig.

12. Mindreåriges brug

Coda-tjenesterne og vores platform er ikke rettet mod personer under 18 år (“mindreårige”), og vi indsamler ikke og vil ikke bevidst indsamle eller anmode om personoplysninger fra eventuelle mindreårige. I tilfælde af, at vi opdager, at vi utilsigtet har indsamlet personoplysninger fra en mindreårig, sletter vi de pågældende oplysninger så hurtigt som muligt. Hvis du mener, at vi kan have eventuelle oplysninger fra eller om en mindreårig, bedes du kontakte os.

13. Links til andre websteder

Vores platform kan indeholde links til andre websteder, som ikke opretholdes af os. Når du besøger disse tredjepartswebsteder, bør du derfor læse deres respektive privatlivspolitikker, som gælder for din brug af deres websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet, brugen eller privatlivspraksisserne på disse websteder.

14. Kontakt os

14.1. For at kontakte os om ethvert aspekt af denne politik eller dine personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tilbagetrækning af samtykke, fravalg af modtagelse af gaver og præmier, fravalg af modtagelse af markedsførings- og salgsfremmende meddelelser, anmodning om indsigt i dine personoplysninger, anmodning om en opdatering eller berigtigelse af dine personoplysninger, eller udøvelse af enhver af dine rettigheder i henhold til denne politik eller gældende databeskyttelseslove, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@codapayments.com.

14.2. For eventuelle andre problemer, bedes du kontakte support.eu@codapayments.com eller besøge vores Hjælpecenter.


联系我们的专家

Coda 助您更好进行游戏、应用或网站商业化
我们的发行商合作团队乐于与您讨论 Codapay、Codashop 和 xShop。
敬请联系 ->
将您的支付方式添加到 Codashop
我们的渠道合作团队乐于与支付方式提供商联系。
成为合作伙伴 ->
获得 Codashop 交易帮助
我们亲切友好的支持团队可随时帮助 Codashop 用户解决任何问题。
立即获得支持 ->